เมื่อสหภาพแรงงานประท้วง "ฮอบบิท" - คนทำงาน ฉบับเดือนตุลาคม 2553