อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 47 นาที ที่ผ่านมา

"แรงงานจ้างเหมา" ศพแรกสังเวยวิกฤต - จดหมายข่าวแรงงานฉบับติดบอร์ด ปีที่ 1 ฉบับที่ 2, เดือนกุมภาพันธ์ 2552