สัญญาณอันตราย สภานายจ้างเสนอ 5 เงื่อนไข แลกค่าจ้าง 300 บาท -- คนทำงาน เดือนกันยายน 2554