ชะตากรรมคนงานผลิตชิ้นส่วนไอที - คนทำงาน กุมภาพันธ์ 2555