"สถานการณ์ก่อนขึ้นค่าแรง 300 บาท" คนทำงานประจำเดือนมีนาคม 2555