อัพเดทล่าสุดเมื่อ 13 ชั่วโมง 22 นาที ที่ผ่านมา

วันแรงงานไทย...ยังคงมีหลายขบวน : จดหมายข่าวแรงงานฉบับติดบอร์ด ปีที่ 1 ฉบับที่ 5, เดือนพฤษภาคม 2552