มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

“การจ่ายเงินเยียวยาไม่อาจมองว่าเป็นการให้ความยุติธรรมแต่อย่างใด”

25 ต.ค.56 แถลงเนื่องในวาระครบ 9 ปี เหตุการณ์ตากใบ
http://prachatai.com/journal/2013/10/49414