พรรคสังคมประชาธิปไตยของประเทศเยอรมนี

“ในฐานะพรรคสังคมประชาธิปไตย เราเชื่อว่าการแก้ไขความขัดแย้งต้องเป็นไปในกรอบประชาธิปไตย หลักนิติรัฐและหลักการแบ่งอำนาจ คุณค่าทางประชาธิปไตย และกระบวนการเป็นสิ่งสำคัญของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยมีมากกว่าการเลือกตั้ง แต่มันจะไม่เป็นประชาธิปไตยหากไม่มีการเลือกตั้ง เพราะ ‘หนึ่งคน เท่ากับหนึ่งเสียง’

 
10 เม.ย. 57 ในแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย
http://prachatai.com/journal/2014/04/52689