วันชัย วงศ์มีชัย

“ล่าสุดจากการประกาศดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ที่ประเทศไทยได้คะแนนและอันดับตกต่ำลงมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขบวนการปิดกั้นเสรีภาพของสื่อมวลชน ที่ทำให้นานาชาติไม่ไว้วางใจในเรื่องความโปร่งใสของไทย จึงเป็นสิ่งที่สปท.และสนช.ตลอดจนผู้มีอำนาจในคสช.น่าจะได้ตระหนัก” 
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 27 ม.ค.2560
http://prachatai.org/journal/2017/01/69805