เสวนา เซ็กส์แฟร์ๆ เพราะเราแคร์ ถึงเวลาสังคมไทยต้องเข้าใจ Sexual Consent

Activity Date: 
Sat, 2017-08-05 09:30
5 ส.ค.60 เวลา 09.30 - 12.30 น. ที่ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์