เวทีการจัดอบรมความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉินที่ถูกต้อง

Event Date: 
Tuesday, 7 August, 2018 - 13:00

ในวันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม ณ  ห้องประชุมรัชโยธิน ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ โฮเต็ลบางกอก แยกรัชดา-ลาดพร้าว เวลา  13.00 – 17.00 น.

สืบเนื่องจากปัจจุบันสื่อทีวีได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวี ภาพยนตร์หรือละคร   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจึงเล็งเห็นว่าหากสื่อมวลชนหลากหลายแขนง อาทิผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ และรายการทีวี  เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือขั้นตอนการใช้งานสายด่วน 1669 ที่ถูกต้อง จะสร้างประโยชน์และสร้างความรู้ให้กับประชาชนที่รับสื่อทีวีต่างๆ สามารถดูแลตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้ 

ด้วยเหตุ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)  จึงได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์ขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิตสื่อต่าง ๆ ได้ฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์จริงรวมถึงการฝึกในการใช้งานสายด่วน 1669 ตามชั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้านการปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉินที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับประชาชนที่รับสื่อต่อไปได้ โดยการอบรมจะจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 7 สิงหาคมนี้  ณ ห้องประชุมรัชโยธิน ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ โฮเต็ลบางกอก แยกรัชดา-ลาดพร้าว เวลา 13.00 น. – 17.00 น.  ในโอกาสนี้ใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมทำข่าวเวทีการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยรายละเอียดภายในงานที่น่าสนใจมีดังนี้

·กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษหัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉินสู่กระแสละครไทย” โดยเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา   เลขาธิการสถาบัน การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

·การบรรยายหัวข้อ “ดูหนังดูละคร แล้วย้อนจำ เอาไปทำเอง (ได้ไหม?)” และเทคนิคการผลิตผลงานที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ โดยวิทยากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

·การบรรยายและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยวิทยากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ,วชิรพยาบาล,และมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง

ตอบรับการเข้าร่วมงานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุดารัตน์ นิราพาธ  โทร  089-019-1669 คุณนฤมล จันวาสน์ โทร 094-929-8654 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)