Skip to main content
sharethis

คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันรับสมัครรับเลือก สว. 20 - 24 พ.ค.นี้ ขณะที่วันเลือกระดับอำเภอ 9 มิ.ย. ระดับจังหวัด 16 มิ.ย. และระดับประเทศ 26 มิ.ย.นี้

13 พ.ค.2567 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รายงานว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2567 นั้น วันนี้ (13 พ.ค.) ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2567 ถึงวันที่ 24 พ.ค. 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2. กำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้

2.1 วันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน 2567

2.2 วันเลือกระดับจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน 2567

2.3 วันเลือกระดับประเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2567

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป

สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว อำเภอเดียว และจะถอนการสมัครไม่ได้ โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร (สว. 2) พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว (สว. 3) และแบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว. 4) ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ) ทุกแห่ง และสำนักทะเบียนท้องถิ่นสำหรับกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขต)

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net