ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ย้ำการใช้สิทธิคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเรื่องที่ต้องทำโดยรอบคอบ ไม่เช่นนั้นจะกระทบที่เกิดต่อ SMEs และความแข็งแกร่งของฐานรากเศรษฐกิจ
2023-11-06 20:20

Pages