อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 7 นาที ที่ผ่านมา

สภาพัฒน์

2018-09-05 16:01
สภาพัฒน์เผยอาชญากรรมไตรมาส 2 ยังพุ่งสูง กว่า 80% เป็นคดียาเสพติด ทำนักโทษล้นคุกอันดับ 6 ของโลก แนะปรับปรุงกลไกระงับข้อพิพาท เพิ่มทางเลือกบทลงโทษมากกว่าแค่ปรับและจำคุก ขณะที่สถานการณ์จ้างงานเพิ่ม ภาคเกษตรที่ขยายตัว อัตราการว่างงานลด รายได้และผลิตภาพแรงงานยังคงขยายตัวได้ดี หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังมีความสามารถในการชำระหนี้
2017-09-06 13:55
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเครื่องมือให้การพัฒนามีความต่อเนื่อง สามารถเตรียมการล่วงหน้าไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ระบุการตั้งคณะกรรมการคำนึงถือความหลากหลายแล้ว ปรเมธี วิมลศิริ
2017-07-03 23:45
ประยุทธ์ เปิดการประชุม 60 ของสภาพัฒน์ ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคมในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา โดยกำหนดเป้าหมาย “ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว” เช่นเดียวกับนานาอารยะประเทศ ที่มาภาพ เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล
2017-05-26 21:46
สภาพัฒน์ แถลงภาวะสังคมไทยไตรมาสแรก สุขภาพจิตดี ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลง โภชนาการเด็กเล็ก-เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีแนวโน้มดีขึ้น ค่าใช้จ่ายบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-บุหรี่ลดลง คดีอาญาโดยรวมลดลง การร้องเรียนสินค้า-บริการเพิ่มขึ้น แนะ 5 ข้อเพื่อพัฒนาตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0   
2016-11-30 16:03
29 พ.ย. 59 ครบรอบ 17 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่ความสุขอย่างยั่งยืนของคนไทย พร้อมการขับเคลื่อนเข้าสู่แผนพัฒนาฯ ฉ.9-11
2016-11-21 17:25
ระบุเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2559 ขยายตัว 3.2% ต่อเนื่องจากการขยายตัว 3.5% ในไตรมาสก่อนหน้า คาดปีนี้ขยายตัวะ 3.2% ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัว 2.8% ในปี 58  แนวโน้มปี 60 ขยายตัว 3.0 - 4.0% ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ที่มาภาพ เว็บไซต์สภาพัฒน์
2014-11-17 18:53
สภาพัฒน์ปรับลดการส่งออกปีนี้เหลือ 0% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 2% ผลมาจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัวลง ทั้งสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น รวมไปถึงยุโรป ด้านมูลค่าการนำเข้าคาดว่าจะติดลบ 6.5% 17 พ.ย.2557 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า สภาพัฒน์ปรับลดการส่งออกปีนี้เหลือ 0% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 2% ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัวลง ทั้งสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น รวมไปถึงยุโรป ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรยังคงมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลกับการขยายตัวของภาคการส่งออกในปีนี้ที่จะทำให้เติบโตได้เพียง 0% เท่านั้น
2014-01-14 21:06
กรณ์ จาติกวณิชเผยได้รับการยืนยันจาก กปปส. ว่าจะไม่ปิดศูนย์วิทยุการบิน-ตลาดหลักทรัพย์ และจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ขณะที่ คปท. วันนี้บุกสภาพัฒน์เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หยุดทำงาน 5 วัน ก่อนประกาศชัยชนะกลับที่ชุมนุมใกล้ทำเนียบ
2012-02-27 15:33
สำนักงานคณะกรรมการ สศช. แถลงภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 และภาพรวมปี 54 ว่าคนไทยมีความสุขลดลง ประเทศสูญรายได้ 50,000 ล้านเพื่อรักษามะเร็ง-เบาหวาน ขณะที่เด็กและเยาวชนติดเฟซบุค นำไปสู่การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการมีแม่วัยรุ่นกว่าแสนคน ซึ่งสูงที่สุดในโลก สภาพัฒน์พบอัตราว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.6 ไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจหดตัว สำนักข่าวไทย (MCOT) รายงานวันนี้ (27 ก.พ.) ว่านายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการ สศช.
2011-08-28 22:37
วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ “สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” หรือ “สศช.” ที่ผู้คนคุ้นเคยกันในนาม “สภาพัฒน์” ไปดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนรากฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กรณีภาคใต้ โดยให้ทบทวนร่างแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน และแผนพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ต่อมา “สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ได้ว่าจ้าง “บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟเทคโนโลยี จำกัด” ดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ เพื่อศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง

Pages

Subscribe to สภาพัฒน์