Skip to main content
sharethis

ภารกิจ:
- ให้คำปรึกษาในการใช้สิทธิทางกฎหมายและฟ้องร้องดำเนินคดีด้านสิ่งแวดล้อม
- ค้นคว้าข้อกฎหมายและทำความเห็นทางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
- ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
- ค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลและสื่อสารต่อสาธารณะเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
- ช่วยเหลืองานบริหารจัดการทั่วไปภายในองค์กรคุณสมบัติ:
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต
- มีทักษะความรู้และประสบการณ์การทำงานคดีและหรือให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
- สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลและประชุมอบรมร่วมกับชุมชนในต่างจังหวัด และสามารถทำงานในวันหยุดราชการได้ในกรณีจำเป็น
- สามารถทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางกฎหมาย และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความสนใจเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายปกครอง และหลักสิทธิมนุษยชน
- รักสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมในสังคม ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
**หากมีใบอนุญาตว่าความและประสบการณ์การดำเนินคดีปกครองหรือคดีด้านสิ่งแวดล้อม และมีทักษะภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

+++++++++++

สมัครเลย อย่ารอช้า

หากคุณมีความเชื่อมั่นและอยากมีส่วนร่วมในภารกิจสร้างความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในสังคมโดยใช้กลไกทางกฎหมายเป็นเครื่องมือ ส่งใบสมัครเข้ามาแล้วเราอาจจะได้ร่วมงานกัน 

ผู้สนใจส่งข้อมูลส่วนตัวพร้อมรูปภาพ ประวัติการศึกษาและการทำงาน รวมถึงตัวอย่างผลงาน (หากมี) และเขียนแนะนำตัวเอง ส่งมาที่ enlawthai@gmail.com หัวเรื่อง: สมัครงานเจ้าหน้าที่กฎหมาย ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

(ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2562)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-5393534 หรือทางอีเมล enlawthai@gmail.com และ Facebook: มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม - EnLAW

++++++++++

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและมลพิษจากโครงการพัฒนาและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนและชุมชนในการใช้สิทธิเสรีภาพด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ รวมทั้งตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม และผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือนโยบายเพื่อปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและประโยชน์สาธารณะในประเทศไทย

https://enlawfoundation.org/newweb/?p=4593

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net