Skip to main content
sharethis

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธิบูรณะนิเวศ และกรีนพีซ ประเทศไทย เชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนกฎหมาย PRTR รายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

16 พ.ย. 2566 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธิบูรณะนิเวศ และกรีนพีซ ประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกคนร่วมลงชื่อสนันสนุนกฎหมาย กฎหมายการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม #ThaiPRTR ให้ครบ 10,000 รายชื่อภายในปีนี้ เพื่อผลักดันกฎหมายนี้เข้าสภาให้ทันเปิดประชุมสภาปีหน้า หลังจากที่ได้ยื่นริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ…. (PRTR) ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการรวบรายชื่อ 10,000 รายชื่อในการเสนอร่างกฎหมายภาคประชาชนเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาไปเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2565

กฎหมาย PRTR (Pollutant Release and Transfer Registers) หรือ ร่าง พ.ร.บ.การรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ คือ กฎหมายที่กำหนดให้มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของสารเคมีหรือมลพิษที่มีการปลดปล่อยจากแหล่งกำเนิดมลพิษสู่ตัวกลางสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ดิน น้ำ รวมถึงข้อมูลการนำน้ำเสียหรือของเสียที่มีสารเคมีหรือมลพิษออกจากแหล่งกำเนิด ไปบำบัดหรือกำจัดด้วย

กว่า 50 ประเทศทั่วโลกมีการใช้กฎหมายนี้ เพื่อควบคุม แก้ไขปัญหามลพิษ คุ้มครองสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยประเทศแรกที่บังคับใช้ คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งริเริ่มขึ้นภายหลังจากเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลในรัฐเวสท์-เวอร์จิเนีย ที่ทำให้คนงานและชุมชนที่มีโรงงานตั้งอยู่ใกล้เคียงต่างเรียกร้องให้โรงงานเปิดเผยข้อมูลการใช้สารเคมีอันตรายให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายนี้

กฎหมาย PRTR จะเป็นเครื่องที่ช่วยให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลว่ามีมลพิษอะไรบ้างที่ถูกปล่อยออกมาและอาจส่งผลต่อสุขภาพเรา เพื่อให้รับมือกับผลกระทบได้อย่างทันเวลา และเมื่อกฎหมาย PRTR บังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยข้อมูลมลพิษ ประชาชนจะรู้ที่มาของแหล่งมลพิษที่มีส่วนก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 ทำให้ภาครัฐกำกับควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม และออกนโยบายแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้ตรงจุดมากขึ้น

ร่วมสนับสนุนให้ประเทศไทยมีกฎหมาย PRTR  โดยการลงชื่อสนับสนุนกฎหมายได้ที่ www.thaiprtr.com เพราะข้อมูลมลพิษ คือสิทธิที่ประชาชนต้องเข้าถึงได้

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net