กสม. เชิญชวนร่วมสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอเชิญร่วมสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) โดยแบ่งรางวัลเป็น
4 ประเภท รวมทั้งสิ้น 9 รางวัล ดังนี้

1. ประเภทบุคคลทั่วไป/เครือข่าย จำนวน 6 รางวัล

2. ประเภทองค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 รางวัล

3. ประเภทองค์กรภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม/ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จำนวน 1 รางวัล

4. ประเภทบุคคลหรือองค์กรสื่อมวลชน จำนวน 1 รางวัล

ทั้งนี้ บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โทรศัพท์ โทร. 0 2141 3930 , 09 2270 4360 ดาวน์โหลดใบสมัคร
ได้ที่ www.nhrc.or.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดตามที่ปรากฏ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท