Skip to main content
sharethis

ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายเดชอุดม ไกรฤทธ์ นายกสภาทนายความ ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (บอร์ดทีวีไทย ไทยพีบีเอส) ได้ดำเนินการประชุมสรรหาคณะกรรมการนโยบายฯ ขั้นสุดท้ายในวันที่ 12 และ 13 มิ.ย.โดยให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์กับคณะกรรมการสรรหาฯ คนละ 30 นาที มีผู้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์รวม 22 คน จากจำนวน 26 คน


ภายหลังการประชุม นายเดชอุดมกล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการลงมติรับรองชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายฯทีวีไทย จำนวน 9 คน ใน 3 ด้าน คือ 1.ด้านบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม อดีตอธิการบดีม.ธรรมศาสตร์ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ นางจิตนา พันธุฟัก เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน


2.ด้านกิจการสื่อสารมวลชน 2 คน ได้แก่ นายสมชัย สุวรรณบรรณ อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทย และ ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน และ 3.ด้านสังคม 4 คน ได้แก่ นายจอน อึ้งภากรณ์ ประธานมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางมัทนา ถนอมพันธ์ หอมลออ อดีตเลขาธิการสมาคมสร้างสรรค์ไทย และ นายกมล กมลตระกูล อดีตผู้อำนวยการฟอรัม เอเชีย


นายเดชอุดมกล่าวด้วยว่า สำหรับกระบวนการสรรหาคณะกรรมการนโยบายฯ ใช้ระยะเวลา 5 เดือน มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาทั้งสิ้น 254 คน แต่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้น 253 คน ผ่านการพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติขั้นที่ 2 จำนวน 26 คน แต่ในระหว่างนี้มีผู้ขอสละสิทธิไป 4 คน ได้แก่ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ พม. นายเกื้อ แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน (วาย พี ดี ซี) นายวันชัย สอนศิริ ทนายความชื่อดัง และนายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ


หลังจากนี้ ในวันที่ 20 มิ.ย. กรรมการทั้ง 9 คน จะประชุมร่วมกันเพื่อเลือกประธานกรรมการบอร์ดทีวีไทยไทยพีบีเอส จากนั้นในวันที่ 25 มิ.ย.จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างบอร์ดทั้ง 9 คน ร่วมกับคณะกรรมการสรรหา เพื่อลงมติรับรองประธานบอร์ด จากนั้นจะส่งรายชื่อทั้งหมดให้กับนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนามรับรองและประกาศรายชื่อภายในวันที่ 22 ก.ค.ต่อไป โดยที่ไม่ต้องสู่ประชุม ครม.จากนั้นคณะกรรมการจึงจะเริ่มทำงานแทนบอร์ดทีวีไทยชั่วคราวทั้ง 5 คน และจะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถานีคนใหม่ แทนนายเทพชัย หย่อง


ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางมาแสดงวิสัยทัศน์ที่ไม่ผ่านการสรรหา ได้แก่ นายขวัญสรวง อติโพธิ ประธานคณะกรรมการนโยบายชั่วคราวองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ อดีตแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.รุ่น 2) นางสาวพิมล หรือตระกูล ผอ.ฝ่ายอบรมประชาสัมพันธ์ และโครงการ PROJECT CITIZEN สถาบันพระปกเกล้า นายสวิง ตันอุด อดีตสสร. ปี 50 และนักวิชาการจากวิทยาลัยการจัดการทางสังคม


ม.ร.ว. (หญิง) สุพินดา จักรพันธ์ นักสิทธิมนุษยชน แนวร่วมคัดค้านท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จ.กาญจนบุรี นางสาวจีระนันท์ ประเสริฐกุล สื่อมวลชนและนักเขียนอิสระ รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขานิเทศศาสตร์และสื่อสารการตลาด ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และอดีตผู้สมัครกสช. ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ นายกสมาคมสื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและนักเขียนสารคดีประวัติศาสตร์


นอกจากนี้ยังมีนางสุวรรณา อุยานันท์ บรรณาธิการข่าวเด็ก เยาวชน และครอบครัว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยNBT นายอนุสรณ์ ศรีแก้ว ประธานสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (ส.ส.ม.ท.) และคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต พล.ท.เดชพันธ์ ดวงรัตน์ อดีตกรรมการตุลาการศาลปกครอง กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดร.สุรพล ศรีวิทยา อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต


.....................................................................


เรียบเรียงจาก: มติชนออนไลน์ และ เว็บไซต์แนวหน้า

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net