ประชาชนลงชื่อจี้ ‘ปทีป’ สอบ-เผยข้อเท็จจริง 10 เม.ย.-ระเบิดรายวัน แยกแยะ-จับกุม ‘ผู้ก่อการร้าย’

 
 
27 เม.ย.53 ประชาชน 193 คนลงชื่อในจดหมายถึง พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รักษาการผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เรื่องให้ดำเนินการแสดงความจริงในกรณีความรุนแรงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และระเบิดรายวันให้ปรากฎต่อสังคมโดยเร็ว ระบุเพื่อบรรเทาการเข้าใจผิด แยกผู้ก่อการร้ายจากผู้ชุมนุม จี้นำคนผิดมาลงโทษ ดำเนินคดีกับแกนนำที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์
 
 
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓
 
เรื่อง      โปรดดำเนินการแสดงความจริงในกรณีความรุนแรงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และระเบิดรายวันให้ปรากฎต่อสังคมโดยเร็ว 
 
เรียน      พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ     รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  
 
                    จากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่มีการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม นปช. โดยมีการสร้างสถานการณ์ระเบิดรายวันในกรุงเทพมหานคร จนกระทั่งเกิดความรุนแรงถึงขั้นมึผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ตามรายงานข่าวที่ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น
 
                    เครือข่ายที่ลงนามข้างท้ายนี้ ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านสื่อต่างๆ มึความเห็นว่าเพื่อให้การคลี่คลายสถานการณ์ความตรึงเครียดของสังคมสามารถบรรเทาเบาบางลงและลดความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น ป้องกันมิให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องตกเป็นเหยื่อของฝ่ายที่ไม่หวังดีต่อประเทศ ภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญที่สุดคือจะต้องแยกผู้ก่อการร้ายออกจากผู้ชุมนุม เพื่อให้สามารถเกิดการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเคร่งครัด 
                            
จึงใคร่ขอเสนอแนวคิดอย่างจริงจัง พร้อมกับให้กำลังใจท่านโปรดพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้   คือ
๑.     ขอให้มีการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนทั้งกรณีระเบิดรายวันในกรุงเทพมหานครและกรณีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ โดยนำตัวผู้กระทำผิดและผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างความุรนแรงมาลงโทษให้ได้ ซึ่งสื่อต่างๆ ได้บันทึกภาพพยานหลักฐานไว้จำนวนมากฝ่ายสอบสวนน่าที่จะทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยไม่ชักช้า
 
๒.     ขอให้เปิดเผยผลการสอบข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนทราบถึงความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอน เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของสังคมต่อสถานการณ์ในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดความคลางแคลงใจในกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าได้ดำเนินการอย่างจริงใจ โปร่งใส ด้วยความเข้มแข็ง และเที่ยงธรรม
 
๓.     หากการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวเกิดอุปสรรคใดใดก็ตามจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะชนให้ทราบทั่วกันในทันทีด้วยข้อมูลที่ครบด้าน รวมถึงความจริงที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลัง เพื่อให้ประชาชนผู้มีสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและพร้อมจะอยู่เคียงข้างความเป็นธรรมสามารถมีส่วนร่วมรับรู้ เพื่อผลักดันให้กระบวนการสร้างความเป็นธรรมเพื่อผดุงความเป็นนิติรัฐและธรรมรัฐให้เกิดขึ้นในประเทศของเราได้อย่างแท้จริง
 
อนึ่งในรอบเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา สื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์หลายสำนัก ได้รวบรวมทั้งหลักฐานภาพนิ่งและหลักฐานภาพเคลื่อนไหวที่ระบุการกระทำผิดในลักษณะที่เข้าข่ายการก่อการร้ายไว้ได้อย่างมากมาย สามารถวิเคราะห์ลักษณะการก่อการได้ชัดเจน หลักฐานบางชิ้นยังระบุหน้าตาของผู้ก่อการร้ายได้อย่างชัดเจน แต่ปรากฏว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับไม่สามารถดำเนินการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้เลย และยังไม่สามารถดำเนินคดีกับแกนนำหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญได้อย่างชัดเจนเลยแม้แต่รายเดียว ทั้งๆที่บุคคลเหล่านี้มิควรจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ด้วยหลักฐานที่มีอยู่และโดยเจตนาที่สะท้อนถึงการไม่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของมวลชนและประชาชนในสังคม อีกทั้งการปฏิบัติการหลายครั้งที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยต่างๆ รวมทั้งหน่วยอรินทราชยังล้มเหลวไม่เป็นท่า สะท้อนถึงปัญหาการข่าวและการปฏิบัติงานที่ขาดประสิทธิภาพ  ซึ่งสิ่งนี้ได้ทำให้ประชาชนจำนวนมากรู้สึกไม่มั่นใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอให้ท่านดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเร่งด่วนและเด็ดขาดอย่างถึงที่สุด
 
ทั้งนี้เพื่อรักษาความสงบสุขของบ้านเมืองและธำรงไว้ซึ่งความสง่างามของสถาบันตำรวจไทย ให้มีประวัติที่ น่ายกย่องอันจะถูกจารึกไว้ในสังคมไทยไปชั่วกาลนาน
 
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการโดยด่วนที่สุด
 
ด้วยความนับถือ
 
ผู้ประสานงาน วรภัทร วีรพัฒนคุปต์
ผู้ร่วมลงนาม
๑.             นายวรภัทร วีรพัฒนคุปต์  อดีตเลขาธิการสภานักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
๒.             นางสาวศศิธร เริงวิทย์ อดีตกรรมการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ๒๕๕๒
๓.             นายชูชัย ฤดีสุขสกุล เครือข่ายประชาสังคมจังหวัด
๔.            นายสมชาย หอมละออ มูลนิธิสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนา
๕.            นายรณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ทนายความอิสระ
๖.             นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร อดีตคณะอนุกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตายสลายการชุมนุมบริเวณหน้ารัฐสภา วันที่ ๗ ตุลา ๒๕๕๑ วุฒิสภา
๗.            ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ๓ กระทรวง
๘.            นายกิตตินันท์ นาคทอง ผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร Democrazy  
๙.             นายแสงธรรม ชุนชฎาธาร บรรณาธิการนิตยสาร Democrazy        
๑๐.         ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๑.         เครือข่ายผู้ติดตามสถานการณ์ปราสาทเขาพระวิหาร
๑๒.         นายรณวิทย์ สิมะเสถียร
๑๓.         นายพัชรวีร์ พรหมวงศ์ นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๔.        นางสาวพริษา คุณวุฒิกร
๑๕.        กลุ่มเยาวชนศึกษาสันติวิธี(ยศส)
๑๖.         กลุ่มกล้าธรรมม์
๑๗.        กลุ่ม ครม.(คณะคนรุ่นใหม่)
๑๘.        นายวิเชียร เจษฎากานต์ กรรมการเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(SVN)
๑๙.         นายชัยวัฒน์ ถิระพันธ์
๒๐.         ดร.ปรีชา อุยตระกูล
๒๑.         ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก
๒๒.        นายวรชัย ยงพิทยาพงศ์
๒๓.        นางสาวภารดี เกียรติภัญโญชัย
๒๔.        นายทรงพล ตุละทา                                                                                                        
๒๕.        ดร.สุวจี กูด นักวิชาการอิสระ
๒๖.         นายเลิศ ตันติสุกฤต เครือข่ายฐานทรัพยากร   
๒๗.        นางประไพ ศิริมไหสวรรย์
๒๘.        ประชาคมเมืองอุทัย;  วิไลวรรณ จันทร์พ่วง ผู้ประสานงานประชาคมเมืองอุทัย  
๒๙.        นางสาวนภาพร อุดมชัยพร                                      
๓๐.         ดร.วิลาสินี พิพิธกุล นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์                                    
๓๑.         พิริยดา เวสสุวรรณ
๓๒.        นายจงเกียรติ อนันตอัมพร นักธุรกิจ  
๓๓.        นายวัลลภ พิชญ์พงศา นักธุรกิจ                                 
๓๔.        นายขุนกลาง ขุขันธิน กรรมการเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(SVN)            
๓๕.        นายพิรุฬห์ พึ่งรักษาเกียรติ ธุรกิจส่วนตัว
๓๖.         นส. อุทุมพร ตั้งพิรุฬห์ธรรม ผู้สอบบัญชี
๓๗.        นายอุดมศักดิ์ พึ่งรักษาเกียรติ ธุรกิจส่วนตัว
๓๘.        นางวันเพ็ญ พึ่งรักษาเกียรติ แม่บ้าน
๓๙.        น.ส. เปมิกา ฉัตรภิญญาคุปต์ สมาชิกกลุ่มทีจีโอ
๔๐.        นางสาวภคสร ตียะภูดิศ อาชีพธุรกิจส่วนตัว
๔๑.        นาง สุรีพร มอญถมยา อาชีพ แม่บ้าน
๔๒.        นางสาวนพรส จันทมิตร สมาชิกกลุ่มทีจีโอ
๔๓.        นายจรัสวัฒ จันทร์พิทักษ์ อาชีพธุรกิจส่วนตัว
๔๔.       นางกนกวรรณ จันทร์พิทักษ์ อาชีพธุรกิจส่วนตัว
๔๕.       น.ส.จิดาภา จันทร์พิทักษ์ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เภสัชกร
๔๖.        น.ส.กมลวรรณ จันทร์พิทักษ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ม.หัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
๔๗.       นางจุฑาพร สินสวัสดิ์ แม่บ้าน
๔๘.       กฤติน ดิ่งแก้ว นศ.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔๙.        น.ส.ศศิมา วีระโชติไกร พนักงานบริษัท
๕๐.        นายพิชย์ วีระโชติไกร พนักงานบริษัท
๕๑.        สิบโทสมิทธิ์ ศะศิสมิค ทหารผ่านศึก
๕๒.        น.ส.ศรันยา ทิพย์รัตน์ พนักงานบริษัท
๕๓.        นส.ศศิเพ็ญ ไตรโสภณ พนักงานบ.เอกชน
๕๔.       นางเต็มศิริ กุญแจทอง ค้าขายส่วนตัว
๕๕.       นายอดิศักดิ์ กุญแจทอง ค้าขายส่วนตัว
๕๖.        ด.ญ.ปาลิน กุญแจทอง ขึ้น ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
๕๗.       น.ส.ฐปณต ไมพานิช นศ.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๕๘.       นางเพ็ญพร วงษ์พรหม แม่บ้าน
๕๙.        น.ส.สสิพร วงษ์พรหม นักร้อง
๖๐.         นายธนัช เงินประเสริฐศรี ศิยษ์เก่าแพทย์จุฬาฯ
๖๑.         นายภาคิไนย์ ชมสินทรัพย์มั่น อดีตกรรมการบริหารสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออก ปี๒๕๔๘
๖๒.         นายณรงค์ สีบำรุงสาสน์ ธุรกิจส่วนตัว
๖๓.         นส.อรอุมา สีเคน พนง.บ.เอกชน
๖๔.        สกุลศรี ศรีสารคาม อาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๖๕.        นส.รุ่งนภา ไกรคุที Business Management Manager
๖๖.         นส.รุ่งทิพย์ ไกรคุที นศ.เทคนิคการแพทย์ม.รังสิต
๖๗.        นส.อ่อนนุช คำแดง เจ้าของธุรกิจค้าพลอย สถาปัตย์ ม.รังสิต
๖๘.        นส.ประภัสสร บุดดาพันธ์ Sales Manager ม.กรุงเทพ
๖๙.         นาย ณัฐฏพันธุ์ หอมระรื่น นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
๗๐.        กฤตยาวีร์ สุมาลี พนักงานบริษัท
๗๑.        นภาพร สัจจะโชคธรรม พนักงาน บริษัทเอกชน
๗๒.        มาธ์ณัชศวีร์ ลิมาภรณ์วณืชย์ พนักงานบริษัทเอกชน
๗๓.        ณัชม์ธีรินค์ ลิมาภรณ์วณืชย์ นักศึกษาปริญญาโท National Cheng Kung University ไต้หวัน
๗๔.       กวินณิษฐาญ์ ลิมาภรณ์วณืชย์ นักศึกษา Hostec ออสเตรเลีย
๗๕.       ณิชาภัทร เอี่ยมวิถีวนิช เจ้าของกิจการส่งออก
๗๖.        น.ส.ศศิวิมล อุบลแย้ม นักเทคนิคการแพทย์
๗๗.       นางปาลิไลยก์ สึจิมูระ แม่บ้าน
๗๘.       นางสาว ปุณฑริกา ธนะฤกษ์ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๗๙.        นาย อัครพล นาคทองคำ นักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
๘๐.        นาง ดวงใจ ธนะฤกษ์ แม่บ้าน
๘๑.        นาย พรชัย ธนะฤกษ์ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
๘๒.        นางสาว สุนิสา วสุนันต์ แม่บ้าน
๘๓.        นางสาว กัลยาณี ท้วมแสง ข้าราชการ
๘๔.       นพ. พีร์ เหมะรัชตะ แพทย์
๘๕.       เอกอภิญญา มีสารภี นักดนตรี
๘๖.        ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุมารินทร์ บุตรเพ็ชร ธุรกิจส่วนตัว
๘๗.       นางสาวประภัสสร ช่อฟ้าบัณฑิต พนักงานบริษัท
๘๘.       พิมพ์พิศา พีชาพันธุ์ ค้าขาย/นักศึกษารัฐศาสตร์รามฯ
๘๙.        ยง ยุทธ พีชาพันธุ์ ค้าขาย
๙๐.         มัณฑนา พีชาพันธุ์ ค้าขาย
๙๑.         ธิดา พีชาพันธุ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยนานาชาติ
๙๒.        อัจฉราภรณ์ ขำสุข แม่บ้าน
๙๓.        เลอศักดิ์ ขำสุข พนง.บ.เอกชน
๙๔.        นพ.บุญยงค์ วงค์รักมิตร ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน
๙๕.        นพ.คณิต ตันติศิริวิทย์ ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน
๙๖.         พันเอก วิจักข์ สิริบรรสพ ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน
๙๗.        นางสาวอ้อมใจ อภินันท์ ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน
๙๘.        นางสุภาพ สิริบรรสพ ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน
๙๙.        นางสางศิริณญา คำเขียว ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน     
๑๐๐.     นายจิรพัฒน์ คันทัพไทย  นักธุรกิจ
๑๐๑.นางสาวจีรภา  บุญสิทธิ์  นักธุรกิจ
๑๐๒.นางสาวญาณิสา  เลขะจิตร  พนักงานบริษัท
๑๐๓.นางสาวพัชรา  ศิริมไหสวรรย์  นักธุรกิจ
๑๐๔.นายสุขุม  จารุพิชญ์เมธา  นักธุรกิจ
๑๐๕.นายยศ  ศิริมไหสวรรย์   ข้าราชการบำนาญ
๑๐๖.นางเสริมศรี  ศิริมไหสวรรย์  ข้าราชการบำนาญ
๑๐๗.นางเยาวลักษณ์  เดราจ  นักธุรกิจ
๑๐๘.นางอรศิริ  วิทยานนท์   ข้าราชการ
๑๐๙.นางสาวเบญจวรรณ  รุ่งศรีทอง   ข้าราชการ
๑๑๐.นายชลสินธุ์  ช่อสกุล  ค้าขายอิสระ
๑๑๑.นางพิมล  ตันศิริรัตน์   ลูกจ้างประจำ(ราชการ)
๑๑๒.นางสาวนุชจรีย์  จารุพิชญ์เมธา  นักธุรกิจ  
๑๑๓.นายนพคุณ  โรจน์กาญจนรักษ์   นักธุรกิจ
๑๑๔.นางสายวรุฬ  เชาวนะ   ค้าขายอิสระ
๑๑๕.นายศิริพันธ์  เชาวนะ   ค้าขายอิสระ  
๑๑๖.นายพรชัย  นทเกล้า   นักธุรกิจ
๑๑๗.นางสาวสิรินพร  ศิริมไหสวรรย์   นักเรียน
๑๑๘.นางสาวนารถกมล  ไวทยโกมล   นักธุรกิจ
๑๑๙.นางสาววิลิน  เชาวนะ   นักศึกษา
๑๒๐.นางอรกัญญา  เหมอังกูร แม่บ้าน 
๑๒๑.นายสุวัฒน์  เหมอังกูร  ค้าขายอิสระ
๑๒๒.นายวัลลภ  สินธรวิสุทธิ์  ค้าขายอิสระ
๑๒๓.นางสะอาด  สินธรวิสุทธิ์   ค้าขายอิสระ
๑๒๔.        นายอรรถพล  คงสวัสดิ์   ค้าขายอิสระ
๑๒๕.        นางสุทธิวรรณ  คงสวัสดิ์   พนักงานบริษัท
๑๒๖.นายนริศร  คงวัสดิ์   ค้าขายอิสระ
๑๒๗.        นางสาวอัจฉรา  คงสวัสดิ์   ข้าราชการ(ครู)
๑๒๘.        นางสาวอรุณี  คงสวัสดิ์   ข้าราชการ(ครู)
๑๒๙.นางสาวนวลจันทร์  คงสวัสดิ์   ค้าขายอิสระ
๑๓๐.นางสาวจันทร์นวล  คงสวัสดิ์   ค้าขายอิสระ
๑๓๑.กรองทอง ตระกูลกาญจน์   นักธุรกิจ         
๑๓๒.ธิดารัตน์ จันทโร   พนักงานบริษัท     
๑๓๓. นำผึ้ง มั่นคง   พนักงานบริษัท              
๑๓๔.        สุวรรณ ราชศิริส่งศรี   นักธุรกิจ
๑๓๕.        บุญบาล บุญจอง   พนักงานบริษัท                 
๑๓๖.ธิติ ราชศิริส่งศรี   นักธุรกิจ      
๑๓๗.        ฐิติรัตน์ ตระกูลกาญจน์   พนักงานบริษัท
๑๓๘.        นภัสกร อินกลัด   นักธุรกิจ                   
๑๓๙.ธนัชพร อินกลัด   พยาบาล      
๑๔๐.สุพัตรา อินกลัด   พยาบาล
๑๔๑.กาญจนา ศิริชูโชติ   นักธุรกิจ                 
๑๔๒.        ภาสกร ศิริชูโชติ   นักศึกษา     
๑๔๓.        สิทธา   ศิริชูโชติ   นักศึกษา
๑๔๔.        คุณยาย ประทุม ดวงพัตรา   แม่บ้าน           
๑๔๕.        ขวัญ ทองแดง   แม่บ้าน       
๑๔๖.นิติพันธ์ จันทโร   พนักงานบริษัท
๑๔๗.        ลักขณา เครืออยู่    แม่บ้าน                   
๑๔๘.        เทียมจันท์ เครืออยู่   พนักงานบริษัท  
๑๔๙.        วรรณี บุญรอด   พนักงานบริษัท
๑๕๐.วิภาดา ศรีมลทล   พนักงานบริษัท                   
๑๕๑.แสงนภา แจมเจนศิลป์   พนักงานบริษัท
๑๕๒.        นายชนะวุธ เทวิน นักวิชาการที่ดิน กรมที่ดิน
๑๕๓.        นายชิติ ศรีสุโข นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
๑๕๔.        น.ส. ภัสสร ทรัพย์เจริญพันธ์
๑๕๕.        นายมนตรี แต่งประกอบ
๑๕๖.นายชาญณรงค์ ชูกุล
๑๕๗.     นายวชิรพันธ์ ขำน้อย
๑๕๘.        น.ส. วรัสพร บุรุษรัตนพันธ์
๑๕๙.        น.ส. ศรัณยา ภิญโญวิทยาวงศ์
๑๖๐.น.ส.ฐิตา สุวรรณอำไพ
๑๖๑.น.ส.ไปรญาร์ แถลงกิจ
๑๖๒.นางอุทุมพร แต่บรรพกุล
๑๖๓.นายนพดล แต่บรรพกุล
๑๖๔.น.ส.อุทุมพร โอสถานนท์
๑๖๕.นางมัณฑิกา ปิ่นแก้ว
๑๖๖.นายนที ปิ่นแก้ว
๑๖๗.นายรงรอง เลนุกูล
๑๖๘.นางกมลพรรณ ระวียัน
๑๖๙.นายทวารัตน์ เดียวตระกูล
๑๗๐.น.ส. ปัทมาภรณ์ สุจริตจันทร
๑๗๑.น.ส. ภารดี วงศ์อุรประเสริฐ
๑๗๒.        นายชวน กอโชคประเสริฐ
๑๗๓.        นางมาลี กอโชคประเสริฐ
๑๗๔.        นางนพเกล้า การ์น
๑๗๕.        คุณรัตนเกล้า ทินกร
๑๗๖.นายสิทธิพงษ์ นุ้ยขาว
๑๗๗.        นายอนุชิต อ่อนศรี
๑๗๘.        นายมนต์ทวี มหาคุณ
๑๗๙.        นางวันดี พินกร
๑๘๐.นายสมชาย พินกร
๑๘๑.นางปราถนา เอกภพโยธิน
๑๘๒.        นางสุภิชญา หาญศึกษา
๑๘๓.        นางสุรีย์ ลี้ศิริวัฒนกูล
๑๘๔.        นายสัมฤทธิ์ สิงหเสรี
๑๘๕.        นางศัสยา พิทักษ์
๑๘๖.นายอุทัย ลัชชานนท์
๑๘๗.        นายนิวัตร์ สินที
๑๘๘.        นายสมยศ ศรีนางแย้ม
๑๘๙.        น.ส. วีรยา ตังคณานุรักษ์
๑๙๐.นางสุชาดา ติยะวานิช
๑๙๑.น.ส. เมธินี ทองลอย
๑๙๒. นายภูมิพงศ์ วิวรรธนะเดช นักกีฬาหมากรุกสากลเยาวชนทีมชาติ ปี 2548-2553
๑๙๓. นายจุลศักดิ์ แก้วกาญจน์ พลเมือง
 
 
 
 
                                                                                       

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์