Skip to main content
sharethis

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 53 ที่ผ่านมา สมัชชาคนจนออกแถลงการณ์ รัฐบาลต้องเร่งออก พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ  กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งทำความเข้าใจ ผู้คัดค้านต้องหยุดเฉไฉ โดยมีเนื้อหาดังนี้

แถลงการณ์
รัฐบาลต้องเร่งออก พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ  กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งทำความเข้าใจ  
ผู้คัดค้านต้องหยุดเฉไฉ 

จากการที่รัฐบาลได้เสนอร่าง พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา  แต่ได้มีการรวมตัวของของบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหนึ่งเพื่อคัดค้านร่าง พรบ.นี้  โดยอ้างเหตุผลต่าง ๆนานา อาทิเช่น  จะทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ  จะเกิดการฟ้องร้องแพทย์เพิ่มมากขึ้น   หรือว่าโรงพยาบาลจะต้องจ่ายเงินสมทบต้องกลายเป็นภาระของโรงพยาบาล  เป็นต้น

ซึ่งโดยแท้จริงแล้วเหตุผลของฝ่ายที่คัดค้านนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเหตุผลเดิม ๆ ที่ฝ่ายประชาชนผู้เสนอกฎหมายได้ทำการชี้แจงข้อเท็จจริง ไปซ้ำแล้วซ้ำเล่า  ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  แต่ฝ่ายผู้คัดค้านกลับไม่ยอมรับฟัง  ยังคงย้ำคิดย้ำพูดเป็นแผ่นเสียงตกร่องอยู่เช่นเดิม   ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนหรือออกมาทำความเข้าใจกับบุคลากรของกระทรวงแต่อย่างใด

สมัชชาคนจนเป็นองค์กรชาวบ้านองค์กรหนึ่งที่ร่วมเคลื่อนไหวผลักดันในการเสนอร่าง พรบ.นี้  เนื่องจากเราเห็นว่าที่ผ่านมามีผู้ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนไม่น้อย  ไม่เคยได้รับการดูแลทำให้เป็นภาระแก่ครอบครัวเป็นอันมาก  จนกระทั่งมี พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ที่มีบทบัญญัติในมาตรา ๔๑ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขได้โดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด   ทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายและครอบครัวเป็นอันมาก  และทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และคนไข้ดีขึ้น   ดังนั้นหากมี พรบ.นี้  ที่มีการช่วยเหลือมากกว่าเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น  

สมัชชาคนจนจึงใคร่ขอเรียกร้องต่อรัฐบาล หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑.ขอให้รัฐบาลเร่งรัดออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรักษาพยาบาลโดยเร่งด่วน   เพราะเรื่องนี้เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้อย่างชัดเจน

๒.ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งทำความเข้าใจกับบุคคลากรที่ออกมาคัดค้าน

๓.ขอให้ผู้คัดค้านหยุดเฉไฉปล่อยข่าวใส่ร้ายทำลายความชอบธรรม  แต่ได้โปรดหันหน้ามาทำความดีร่วมกันจะเป็นการสมานฉันท์อย่างแท้จริง

ด้วยจิตคารวะ
สมัชชาคนจน
๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๓
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net