Skip to main content
ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ
sharethis

ช่วงนี้มีความลังเลและสับสนในหมู่ประชาชนผู้รักประชาธิปไตย และผู้รักความถูกต้องเป็นธรรมทั้งหลายว่า ระหว่าง 1) ควรจะลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยทั้งระบบบัญชีรายชื่อและทั้งผู้สมัคร ส.ส.ระบบเขตของพรรค? หรือว่า 2) ควรจะกาให้พรรคเพื่อไทยเฉพาะอันใดอันหนึ่ง? (เช่น กาให้พรรค แต่ไม่กาให้ผู้สมัครในระบบเขต) เหตุเพราะชอบพรรค แต่ไม่ชอบผู้สมัครระบบเขตที่พรรคส่งมาให้เลือก เพื่อให้มีหลักคิดในการตัดสินใจที่ดี จึงใคร่ขอแนะนำและชี้แจงว่า พวกเราต้อง X กาให้พรรคเพื่อไทยทั้งระบบบัญชีรายชื่อ และต้อง X กาให้ผู้สมัคร ส.ส.ระบบเขตของพรรคเพื่อไทยด้วยพร้อมกัน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ เราต้องการอะไร จากการเลือกตั้งครั้งนี้ ? เราต้องการให้ตัวแทนของเราไปทำหน้าที่บริหารบ้านเมือง เพื่อนำระบบประชาธิปไตยและสิ่งดีๆ กลับคืนมาให้ประชาชน อันได้แก่ เศรษฐกิจดี, ทำมาหากินคล่อง, รัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้อย่างตรงเป้า รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ, ประชาชนมีความเสมอภาค มีสิทธิ์มีเสียง มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันทุกคน ไม่มีใครใหญ่เหนือกว่ากัน บ้านเมืองมีความยุติธรรม ไม่มีระบบอภิสิทธิ์ชน ไม่มีระบบ 2 มาตรฐาน ไม่มีอำนาจพิเศษหรือ “มือที่มองไม่เห็น” มาแทรกแซงการปกครองบ้านเมือง ผลักดันให้ทหาร – ข้าราชการกลับเข้ากรมกอง ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการคิด พูด เขียนและแสดงความเห็นโดยไม่ต้องหวาดกลัว บ้านเมืองปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยและมีความเจริญทัดเทียมประเทศที่เขาพัฒนาและเจริญแล้ว เราไม่ใช่เลือกตั้งแค่ให้ได้ ส.ส.มาให้บริการตั้งเต้นท์แจกน้ำแข็ง – แต่เรากำลังต่อสู้กับอำนาจเผด็จการอำมาตย์ ระบอบประชาธิปไตยที่ก้าวหน้า กติกาที่ยุติธรรมและสิ่งดีๆ ที่เราต้องการข้างต้น ได้ถูกทำลายไปอย่างยับเยินโดยน้ำมือของพวกเผด็จการอำมาตย์ซากเดนศักดินา ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีของเราที่จะแสดงออกว่า ไม่เอารัฐประหาร 19 กันยา 49 ไม่เอาคณะรัฐประหาร ไม่เอารัฐธรรมนูญ 50 ไม่เอาขบวนการ “ตุลาการภิวัตน์” ไม่เอาอำนาจนอกระบบ ไม่เอาการสังหารหมู่กลางกรุงเทพฯ เมื่อ 10 เมษาและ 19 พฤษภา 53 เราต้องการตบหน้าพวกอำมาตย์ซากเดนศักดินา และตะโกนเสียงดังว่า “กูไม่เอามึง(โว้ย)” .......ใช่หรือไม่? ....ถ้าใช่..... สิ่งที่เราต้องการ จะเป็นความจริงได้อย่างไร ? “พรรคเพื่อไทย” จะเป็น “กุญแจสำคัญ” เพื่อเปิดประตูที่จะนำไปสู่สิ่งที่เราต้องการข้างต้นนั้นได้ ทั้งนี้เพราะเราเห็นว่า พรรคเพื่อไทยเป็นเพียงพรรคเดียวที่มีฝีมือในการบริหารประเทศ และยืนอยู่ข้างประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยอย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยจำเป็นจะต้อง 1) ได้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวในการบริหารประเทศ 2) การที่จะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวได้ ต้องมี ส.ส. ของพรรคในสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 270 คนขึ้นไป เพื่อทำหน้าที่ยกมือสนับสนุนให้คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เป็นนายกรัฐมนตรีและทำการจัดตั้งรัฐบาล นอกจากนั้น ส.ส.ทั้ง 270 คนของพรรคจะได้ทำหน้าที่ออกหรือแก้กฎหมายที่จะนำไปสู่สิ่งที่เราต้องการได้ ดังนั้น ต้องเลือกทั้งคนทั้งพรรค เพราะหากจะให้พรรคเพื่อไทยมี ส.ส. ในสภาฯ 270 เสียงขึ้นไป พวกเราจึงจำเป็นต้องกาเบอร์ 1 ให้ทั้งพรรคในระบบบัญชีรายชื่อ และกาเบอร์ 1 ให้ผู้สมัคร ส.ส.ระบบเขตของพรรค ไปด้วยพร้อมกัน ทำไม จึงต้องเป็นตัวเลข 270 เสียงขึ้นไป ? เพราะระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ยึดหลักมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยกติกา หรือกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดว่า สภาผู้แทนราษฎรจะประกอบไปด้วย ส.ส.จำนวนทั้งหมด 500 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในระบบบัญชีรายชื่อจำนวน 125 คน และมาจากระบบเขตจำนวน 375 คน ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำการปริหารปกครองประเทศ พรรคใดจะได้เป็นรัฐบาลจะต้องมี ส.ส. ในสภาฯ ยกมือสนับสนุนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ก็คือ 251 เสียงขึ้นไป การกำหนดกติกาหรือกฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับนั้น กฎหมายนั้นๆจะต้องได้รับการรับรองเห็นชอบจาก ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎร เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ก็คือ 251 เสียงขึ้นไป เช่นกัน น้อยกว่า 251 ความหวังก็ริบหรี่ หากพรรคเพื่อไทยได้ ส.ส. ที่มาจากระบบบัญชีรายชื่อและระบบเขต รวมแล้วไม่ถึง 251 เสียง โอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลก็จะริบหรี่ เพราะไม่มีเสียง เพียงพอที่จะยกมือให้คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เป็นนายกรัฐมนตรี และทำการจัดตั้งรัฐบาล การออกหรือแก้กฎหมายที่จะนำไปสู่สิ่งที่เราต้องการก็แทบจะหมดหวังตามไปด้วย พรรคคู่แข่งก็จะอ้างได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้มอบความไว้วางใจให้พรรคเพื่อไทยมาบริหารประเทศ และพวกเขาจะชิงรวมกับพรรคเล็กพรรคน้อยตั้งรัฐบาล โดยมีพวกเผด็จการอำมาตย์และอำนาจพิเศษนอกระบบ คอยชักใยกำกับการปกครองประเทศอยู่เบื้องหลังเช่นเดิม นายกทักษิณหมดสิทธิ์กลับบ้าน คนเสื้อแดงติดคุกขังลืมและอาจถูกกวาดล้างจับเพิ่มอีกจำนวนมากข้าวยากหมากแพงและระบบ2มาตรฐานจะยังคงอยู่ต่อไป ดังนั้น ต้องได้ขั้นต่ำ 251 และจะให้ดีต้องเกิน 270 ขึ้นไป : หากพรรคเพื่อไทยได้ เกิน 251 เสียง แต่น้อยกว่า 270 เสียง ก็มีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลได้ แต่จะต้องง้อพรรคอื่นๆให้มาร่วมรัฐบาล ทำให้อำนาจตัดสินใจในการบริหารประเทศและการออกกฎหมายเป็นไปอย่างยากลำบาก ดังนั้น เราจึงต้องช่วยกันสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยได้ ส.ส. เกิน 270 คน ขึ้นไป โดยการกาเบอร์ 1 ให้ทั้งพรรคในระบบบัญชีรายชื่อ และให้ผู้สมัคร ส.ส.ระบบเขต ไปพร้อมกัน ชอบพรรค แต่ไม่ชอบผู้สมัครระบบเขตที่พรรคส่งมาให้เลือก จะตัดสินใจอย่างไร ? อย่าลืมว่า เราไม่ใช่เลือกตั้งแค่ให้ได้ ส.ส.มาบริการเต้นท์ – แต่เรากำลังต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการอำมาตย์ซากเดนศักดินาที่พวกมันคอยกดทับ กดขี่ ขูดรีด และดูถูกเหยียดหยามประชาชน อย่างพวกเรามาตลอดว่า โง่ที่เลือกพรรคไทยรักไทย เพียงเพราะถูกทักษิณใช้เงินฟาดหัว เราต้องยึดเอาหลักชัยเฉพาะหน้าที่สำคัญก่อน และคิดให้ยาวๆ นั่นคือ ด่านแรก เราต้องให้ พรรคเพื่อไทยได้มี ส.ส.เสียงข้างมากในสภา คือ 270 เสียงขึ้นไป เพื่อทำการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ โดยการเลือกทั้งคนทั้งพรรคก่อน ต่อจากนั้น เรากับพรรคเพื่อไทยยังต้องมีภารกิจร่วมกันฟื้นระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง รวมถึงระบบความยุติธรรมต่างๆ ที่ได้ถูกทำลายไปด้วยน้ำมือของพวกเผด็จการซากเดนศักดินาจนยับเยิน กลับคืนมาให้จงได้ ขณะเดียวกันก็ค่อยๆ ช่วยกันตรวจสอบ/พัฒนาคุณภาพของ ส.ส. ไปพร้อมๆ กันต่อไป เลือกพรรค แต่ไม่เลือกคน - ด่านแรกมีสิทธิ์แพ้ : หากลงคะแนนให้เฉพาะพรรคตามระบบบัญชีรายชื่อ แต่ไม่ลงคะแนนให้ผู้สมัครระบบเขตของพรรคเพื่อไทย และยังไปกาให้ผู้สมัครพรรคอื่นอีก จะทำให้พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาล สิ่งที่เราต้องการก็จะยิ่งยากลำบากมากขึ้น ควรให้โอกาส ส.ส.เขต ได้ทำงานพิสูจน์ตัวเอง และเราสามารถตรวจสอบให้เขาทำหน้าที่ที่ดีโดยเรียกร้องให้พรรคควบคุมกำกับดูแลหรือทำการถอดถอนเป็นรายบุคคลได้ตลอดเวลา ส.ส.เขตส่อแววเป็นงูเห่า คือมีท่าทีจะย้ายพรรคหลังได้รับเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยป้องกันปัญหานี้ไว้แล้ว โดยให้ผู้สมัครเซ็นใบลาออกไว้ หากมีการย้ายพรรค ใบลาออกก็จะถูกงัดออกมาใช้ ทำให้หมดสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ในทันที เราจะช่วยทำให้พรรคเพื่อไทยได้ ส.ส. จำนวน 270 เสียงขึ้นไป ได้อย่างไร ? ใช้เวลาที่เหลือก่อนวันเลือกตั้ง ช่วยกันชี้แจงอธิบายให้พี่น้องที่ยังลังเลสับสนให้เข้าใจ ให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อย่าให้ชื่อเราตกหล่น หรือมีคนอื่นมาแทรกอยู่ในบ้านเรา วันที่ 3 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ พากันไปลงคะแนนเพื่อชาติเพื่อประชาชน ด้วยการ กาเบอร์ 1 ให้พรรคเพื่อไทยทั้งในระบบบัญชีรายชื่อ และผู้สมัคร ส.ส.ระบบเขต ช่วยกันจับตาดูว่าพรรคใดโกง ข้าราชการคนใดไม่เป็นกลาง โดยการถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ หรือเก็บหลักฐานเอาไว้เปิดโปงและแจ้งความดำเนินคดีต่อไป ทั้งก่อนวันเลือกตั้งและช่วงการนับคะแนน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net