กวีตีนแดง: ไม่เชื่ออย่าลบหลู่... สิ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ข้าแต่...สามัญชนคนธรรมดา ขอวิงวอนต่อสิ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ซึ่งมีจำนวนมากมายกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายล้านเท่า โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเอง ให้แคล้วคลาดจากโจรร้าย ให้ปลอดภัยจากผู้ดีจอมปลอม ขอพลังแห่งสิ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์ จงยืนหยัดต้านทานการข่มขู่ จงอยู่รอดปลอดพ้นจากคมดาบ - กระบอกปืน จงอดทนอดกลั้นต่อความไร้ยางอายทั้งหลายทั้งปวง ขอสิ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์ได้สำแดงอิทธิฤทธิ์ ให้สามัญชนพลเมืองเจ้าของประเทศ จงก้าวข้ามขวากหนามแห่งการเหยียดหยามหมิ่นแคลน จงก้าวข้ามขวากหนามแห่งคำประณามกดขี่ จงเดินไปสู่เป้าหมายแห่งสิทธิและเสรีภาพ ขอสิทธิแห่งปวงประชาจงเป็นของปวงประชา ขอบุญรักษา ‘สิทธิ์’ นั้นด้วยเทอญ.

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์