‘ไทยพลัดถิ่น’เตรียมบุกรัฐสภา จี้เลิกม.7/1 ‘ร่างพ.ร.บ.สัญชาติ’

เวลาประมาณ 11.30 น, วันที่ 13 มกราคม 2555 ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยจังหวัดระนองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 130 คน ได้เดินทางเข้าพบรศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ยกร่างร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .. เพื่อทำความเข้าใจมาตรา 7/1 ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ.... วุฒิสภา แปรญัติเพิ่มเติมจากร่างเดิมที่เสนอให้รัฐสภาพิจารณา ต่อมา เวลา 16.00 น. วันเดียวกัน ทั้งหมดได้เดินทางเข้าพบนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา และคณะที่อาคารรัฐสภา เพื่อคัดค้านการเพิ่มเติมเนื้อหามาตรา 7/1 เข้ามาในร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ.... และขอให้สมาชิกวุฒิสภาไม่รับรองร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ฉบับที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่…) พ.ศ. … วุฒิสภา ที่จะนำเข้าพิจารณาของวุฒิสภา วาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 16 มกราคม 2555 โดยนายสมชาย รับว่าจะประสานกับสมาชิกวุฒิสภาไม่ให้รับร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่…) พ.ศ. … วุฒิสภา ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 นายภควิน แสงคง ที่ปรึกษาเครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยจังหวัดระนองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากการแลกเปลี่ยนกับรศ.ดร.บรรเจิด ทำให้ชัดเจนขึ้นว่ามาตรา 7/1 ของร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ผู้ที่จะได้รับสัญชาติไทย จะต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนเป็นคนไทยพลัดถิ่น ก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ....ใช้บังคับเท่านั้น กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่ยังไม่ได้จดทะเบียนก่อนวันที่กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ จะไม่มีโอกาสได้สัญชาติไทยตลอดไป “จะทำให้มีกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่ในบัตรไม่ได้ระบุเชื้อชาติไทย บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน และคนไทยพลัดถิ่นสัญชาติพม่า หรือคนไทยพลัดถิ่นสัญชาติกัมพูชา รวมทั้งคนไทยพลัดถิ่นที่ไม่ระบุเชื้อชาติกว่า 80% จะไม่มีสิทธิได้สัญชาติไทย” นายภควิน กล่าว นายภควิน เปิดเผยด้วยว่า วันที่ 16 มกราคม 2555 นี้ เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นพร้อมเครือข่ายภาคี จะร่วมกันชุมนุมที่หน้ารัฐสภา เพื่อกดดันไม่ให้วุฒิสภาผ่านร่าง พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ที่มีการเพิ่มเติมมาตรา 7/1 เข้ามา ถ้าหากวุฒิสภาผ่านร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่…) พ.ศ. …. วาระที่ 2 และ 3 เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นจะชุมนุมประท้วงยืดเยื้อ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ.... วุฒิสภา ได้แปรญัติเพิ่มเติมมาตรา 7/1 ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีเนื้อหาว่า “การสำรวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตามบทนิยามคำว่า “ไทยพลัดถิ่น” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายถึง การสำรวจจัดทำทะเบียนของคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ”

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์