กรรมการสิทธิมอบรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี 54 ด้านสิทธิมนุษยชน

สุทธิ อัชฌาศัย - ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ - สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ได้รางวัลด้านส่งเสริม-ปกป้อง-คุ้มครองสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้มีการมอบรางวัล “นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่เสียชีวิต” โดยปีนี้มี 7 ราย รวม ทนง โพธิ์อ่าน - สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ฯลฯ ด้วย เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยจะมีการมอบรางวัลแด่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2554 ได้แก่รางวัล “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” รางวัล “นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่เสียชีวิต” รางวัล “สื่อสร้างสรรค์สิทธิมนุษยชน” ดังมีรายชื่อ ดังนี้ 1. ประเภทบุคคลชาย ได้แก่ นายสุทธิ อัชฌาศัย 2. ประเภทบุคคลหญิง ได้แก่ นางสาวปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ 3. ประเภทเด็กและเยาวชนชาย ได้แก่ นายนพดล อยู่พรหมแดน 4. ประเภทเด็กและเยาวชนหญิง ได้แก่ นางสาวนริศราวัลณ์ แก้วนพรัตน์ 5. ประเภทบุคคลสื่อมวลชน ไม่มีผู้เสนอชื่อ 6. ประเภทองค์กรภาครัฐ ไม่มีองค์กรใดได้รับการคัดเลือก 7. ประเภทองค์กรภาคเอกชน จำนวน ๒ องค์กร ได้แก่ 1) กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ 2) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 8. ประเภทองค์กรสื่อสารมวลชนหรือรายการที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ได้แก่ รายการคุยกับแพะ 9. รางวัล “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” บุคคลชาย จำนวน ๓ คน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ โคทม อารียา 2) บาทหลวง โจเซฟ เอช ไมเออร์ 3) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว บุคคลหญิงจำนวน ๒ คน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ กฤตยา อาชวนิจกุล 2) รองศาสตราจารย์ วไล ณ ป้อมเพชร 10. รางวัล “นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่เสียชีวิต” จำนวน ๗ คน ได้แก่ 1) นายทนง โพธิ์อ่าน 2) นายทองนาค เสวกจินดา 3) นายทองใบ ทองเปาด์ 4) นายนิคม จันทรวิทุร 5) นายสมชาย นีละไพจิตร 6) นายสงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 7) นางสาววนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 11. รางวัล “สื่อสร้างสรรค์สิทธิมนุษยชน” จำนวน ๖ รางวัล ได้แก่ 1) รายการคนค้นฅน 2) รายการสถานีประชาชน 3) รายการสิทธิวิวาทะ 4) โฆษณาชุด Silence of Love 5) สื่อออนไลน์ Deep South Watch (www.deepsouthwatch.org) 6) สื่อออนไลน์ Thaiflood (www.thaiflood.com)

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์