สุนัย จุลพงศธร: กรณีศึกษาปทุมธานี "โชคดีที่แพ้ก่อน"

บทวิเคราะห์ว่าด้วยขบวนการประชาธิปไตย ในกระแสการแพ้ที่ปทุมฯ สื่อสารถึง คนเสื้อแดง ส.ส. และผู้บริหารพรรคเพื่อไทย

การแพ้การเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.และนายก อบจ.ที่สังกัดพรรคเพื่อไทยในจังหวัดปทุมธานีเป็นเหตุการณ์สำคัญ ที่จะยกระดับการเรียนรู้ถึงพัฒนาการทางการเมืองไทยของ ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย และยกระดับการเรียนรู้ของขบวนการคนเสื้อแดงว่าการเมืองไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว และการเมืองไทยได้เข้าสู่กระบวนการแห่งเนื้อหาของประชาธิปไตยแล้วที่จะต้องเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง และจะต้องนับถือประชาชนเป็นพระเจ้าที่เดินดินแทนพระเจ้าที่อยู่บนฟ้า 

ผมจึงขอนำเหตุการณ์นี้เป็นกรณีศึกษา (Case Study) และขอบอกกับเพื่อนๆ ว่า “เป็นเรื่องโชคดีที่แพ้ก่อน” และสิ่งนี้คือความล้ำเลิศของระบอบประชาธิปไตย โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
 
1.ต้องยอมรับการตัดสินใจของพี่น้องปทุมธานี
ก่อนอื่นต้องยอมรับการตัดสินใจของพี่น้องชาวปทุมธานีก่อนว่า เขาพึงพอใจเช่นนั้น อย่าใช้ทัศนะของพรรคประชาธิปัตย์ หรือทัศนะพวกอำมาตย์ที่ไม่เคารพประชาชน 
 
จะเห็นได้ว่า หากทุกครั้งที่พวกเขาแพ้เลือกตั้ง พวกเขาจะบอกว่าพรรคฝ่ายตรงข้ามที่ชนะเกิดจากการซื้อเสียงแล้วนำไปสู่การให้ร้ายระบอบประชาธิปไตยทุกครั้งว่า เป็นธุรกิจการเมือง และจบลงที่รัฐประหารยึดอำนาจแล้วเริ่มต้นใหม่
 
การยอมรับนี้ มิใช่เป็นการเสแสร้ง แต่เป็นการยอมรับด้วยความจริงใจ และน้อมรับผลการตัดสินใจมาศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการของพรรคและของขบวนการคนเสื้อแดง       
 
2.ใช้ท่าทีศึกษาที่ถนอมรักกันในหมู่มิตรสหาย
เมื่อเกิดความพ่ายแพ้ ก็เป็นธรรมชาติของปุถุชนที่จะเสียใจ ดังนั้น จึงเกิดภาวการณ์ทางความคิดสุดโต่ง 2 ด้านคือ 
 
พวกหนึ่งจะเกิดความเสียใจอย่างรุนแรง เลยเถิดไปถึงเกิดความหดหู่ใจ แล้วตัดสินใจละทิ้งขบวนการ จนเลิกที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไป รวมถึงไปปลุกปั่นคนใกล้ชิดให้หดหู่ใจและละทิ้งแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วย 
 
ส่วนอีกพวกหนึ่งจะเกิดความโกรธแค้นพวกเดียวกัน แล้วด่าทออย่างไม่ถนอมน้ำใจ โดยขาดการศึกษาข้อมูลว่าอะไรเป็นอะไรอย่างมีเหตุผล
 
แต่อย่างไรก็ตามต้องถือว่า “มวลชนด่าว่า เพราะมวลชนรัก”
 
เมื่อรักมากห่วงมากจึงด่ามาก ส.ส.เพื่อไทยก็ต้องน้อมรับฟัง ก็คิดเสียว่า ในเมื่อประชาธิปัตย์ด่าว่าในสภายังอดทนนั่งฟังได้ เมื่อมวลชนด่าว่าด้วยความรัก ก็ต้องทนฟังได้
 
ปกติผมไม่ชอบที่จะรับรองใคร แต่ในที่นี้ผมขอยืนยันว่า คุณสุเมธ ฤทธาคนี  เป็นส.ส.ที่ดีและมีความคิดกล้าต่อสู้คนหนึ่งในพรรคเพื่อไทย ที่ได้เคยแสดงบทบาทร่วมกับคนเสื้อแดงต่อต้านการบุกยึดสถานีถ่ายทอดดาวเทียมของอำนาจเผด็จการทหารในรัฐบาลอภิสิทธิ์ – สุเทพ 
 
เพียงแต่เป็นการก้าวพลาดครั้งสำคัญต่อการประเมินมวลชน และไม่ยอมรับฟังการทัดทานของผู้นำพรรคฯที่ห้ามไม่ให้ลาออก และผลจากการตัดสินใจผิดพลาดของคุณสุเมธนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง และจะเป็นผลร้ายต่อตัวคุณสุเมธอย่างรุนแรง ซึ่งถือเป็นบทลงโทษจากการประเมินมวลชนผิดพลาด
 
ประชาชนเปรียบดุจดังท้องทะเล หากชาวประมงผู้ใดประเมินทะเลผิด ก็อาจจะสูญเสียชีวิตในพายุใหญ่ท่ามกลางความเงียบสงบของท้องทะเล
 
3.นักการเมืองต้องเห็นหัว(ใจ)มวลชน
คำว่าเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางกินความลึกซึ่งมาก ถ้าจะพูดอย่างภาษาชาวบ้านคือ “ต้องเห็นหัว (ใจ) มวลชน”
 
เมื่อชนะเลือกตั้งยกเขตจังหวัดปทุมธานีในการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา อย่าได้คิดว่า “มวลชนเป็นของเรา” ความคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่ผิด เพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของมวลชน มีแต่ความถูกต้องเป็นเจ้าของมวลชน มีแต่นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อมวลชนเท่านั้นที่จะเป็นเจ้าของมวลชน
 
มวลชนเป็นผู้มีเหตุผล และเหตุผลของมวลชนมีภาวะผันแปรตลอดเวลา
 
มวลชนจึงไม่ต่างจากพระเจ้าตัวจริงที่เดินดิน และใครที่อ้างว่าเป็นเจ้าของมวลชนและทำอะไรตามใจตัวเองโดยปล่อยให้มวลชนอดอยากและหลอกลวงมวลชนไปวันๆ วันหนึ่งเขาจะรู้ความจริง ดังคำกล่าวข้างต้นว่า มวลชนคือพระเจ้าและไม่มีใครเป็นเจ้าของพระเจ้าได้นอกจากตัวพระเจ้าเอง
 
คำถามที่คุณสุเมธผู้ที่ลาออกจาก ส.ส.ไปสมัครนายกฯ อบจ.แก้ไม่ตกคือ “ พวกผมเลือกคุณมาแล้วคุณลาออกทำไม ? ”
 
นักการเมืองทั้งหลายต้องรู้ว่า ธรรมชาติแห่งมวลชนในระบอบประชาธิปไตย คือการเลือกตั้งซ่อม ทุกครั้งโดยปกติ รัฐบาลเสียงข้างมากจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพราะทัศนะคติของมวลชนคนเมือง (Voter) ที่มิได้ตกอยู่ใต้อิทธิพลพึ่งพิง ส.ส.และลัทธิบูชาตัวบุคคล จะมีความเห็นเป็นปกติว่า ก็รัฐบาลมีเสียงข้างมากแล้วทำไมพวกเขาจะต้องไปเพิ่มเสียงให้อีก ดังนั้น แนวโน้มของการเลือกตั้งซ่อม ประชาชนมักจะเลือก ส.ส.ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเพื่อถ่วงดุล ยิ่งเป็นการลาออกด้วยจงใจเพื่อไปสมัครนายก อบจ. ที่คนทั่วไปเข้าใจว่ามีผลประโยชน์จากการถือเงินบริหารมากกว่า จึงเป็นเรื่องที่ถูกเหตุผลในทางร้ายถมทับอย่างแก้ไม่ตก
 
ลักษณะตัดสินใจเอาผลประโยชน์เฉพาะหน้าเป็นตัวตั้งและหลงตัวเองว่า “ประชาชนนิยมฉัน!” เป็นภาวะทั่วไปของ ส.ส.ไทย ไม่ว่าพรรคไหน เพราะกรอบความคิดของ ส.ส.ไทยมักจะมองมวลชนเป็นเพียงพรรคพวกของหัวคะแนนที่ตนสามารถควบคุมได้
 
เพื่อน ส.ส.เพื่อไทยอีกหลายคนขอให้เปลี่ยนทัศนะเสียเถิด อย่ามองข้ามเหตุผลของพระเจ้าผู้เดินดินเลย
 
เพื่อนเสื้อแดงทั้งหลาย ขอให้ทราบเถิดครับว่า ผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยเขาห้ามแล้ว และผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยที่ผมรู้มา เขาเหนื่อยกับ ส.ส.ผู้ดื้อรั้นอย่างไร้เหตุผลทางการเมือง แต่เขาพูดไม่ออก และขณะนี้ท่านจะเห็นความดื้อรั้นและภาวะสายตาสั้นของนักการเมืองผู้หลงตัวเองในการเลือกตั้งนายก อบจ.อีกหลายจังหวัดที่กำลังเกิดขึ้น
 
ด้วยเหตุนี้ การพ่ายแพ้ที่ปทุมธานี จึงเป็นเรื่องโชคดีที่แพ้ก่อน เพราะมีเหตุผลมากขึ้นที่ผู้ใหญ่ในพรรคจะต้องเร่งยกเครื่อง ระบบ Primary Vote หรือการประเมิน ส.ส.ที่จะลงเลือกตั้งครั้งต่อไปได้เร็วขึ้นและเป็นจริงมากขึ้น และนี่คือการพัฒนาประชาธิปไตยที่มีตัวชี้วัดคือ “มวลชน” ของจริงจะต้องเกิดขึ้น อย่างน้อยที่สุดเหตุการณ์ที่ปทุมฯ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกพรรคการเมืองและนักการเมืองทุกคนที่จะต้องรู้จัก “เห็นหัวประชาชน” กันบ้าง
 
4.ขอให้เข้าใจความเป็นจริงเรื่องน้ำท่วมน้ำขังรอบกรุงเทพฯที่ยาวนาน
การโจมตี ส.ส.ปทุมธานีของพรรคเพื่อไทย ที่ปล่อยให้น้ำท่วมขังรอบกรุงเทพฯยาวนาน และนำความเจ็บปวดโกรธแค้นมาสู่มวลชนนั้น เป็นข้อวิจารณ์กันอย่างมากของพี่น้องเสื้อแดงที่ต้องแยกแยะ 
 
กล่าวคือ ส่วนหนึ่ง เกิดจากความไม่รู้โดยสุจริตใจของพี่น้องเสื้อแดง 
 
อีกส่วนหนึ่ง เป็นคำวิจารณ์ให้ร้ายของศัตรูที่ฉวยโอกาสแอบแฝงเป็นคนเสื้อแดงทั้ง ๆที่รู้อยู่แก่ใจว่า เหตุการณ์น้ำท่วมเกิดจากอะไร
 
ในที่นี้ผมไม่ได้แก้ตัว แต่ต้นเหตุเป็นเรื่องที่ “แม้ตายก็บอกไม่ได้” แต่ทุกคนต้องรับเคราะห์
 
ผมขอตั้งข้อสังเกตหน่อยเถิดว่า “ทำไมน้ำท่วมเอ่อล้น 2 ฝั่งเจ้าพระยาตั้งแต่นครสวรรค์ ถึงปทุมธานี แต่ทำไมไม่เอ่อล้นท่วม 2 ฝั่งเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร? ”
 
ด้วยเหตุนี้ เมื่อพระแม่คงคาไม่อาจจะผ่านเข้ากรุงเทพฯ ได้ ท่านจึงต้องทะลักเข้าสู่ที่ดอน แม้แต่ “ดอนเมือง” ซึ่งไม่เคยมีน้ำท่วมก็ยังไม่เว้น
 
ความผิดปกติทางธรรมชาตินี้ถ้าไปถามหม่อมบางท่านก็น่าจะรู้ความจริง
 
บทสรุป
ได้เวลายกระดับความคิดครั้งใหญ่ของ ส.ส.และคนเสื้อแดงแล้ว
 
จงใช้วิกฤติเป็นโอกาส ใช้กรณีพ่ายแพ้ที่ปทุมธานีเป็นกรณีศึกษา ภายใต้คำขวัญว่า “โชคดีที่แพ้ก่อน” เพื่อจะสืบต่อชัยชนะต่อไป และสะสมชัยชนะให้เติบใหญ่ขึ้น
 
(1) ความเร่งด่วนของพรรคเพื่อไทย
ฝ่ายบริหารพรรคฯ ต้องเร่งแก่ไขทัศนะดื้อรั้นที่ผิดพลาดของ ส.ส.พรรคฯที่เอาผลประโยชน์เฉพาะตน กล่าวแอบอ้างว่าเป็นประโยชน์ของพรรคฯ และ ส.ส.พรรคฯ ที่ชอบแต่แสวงหาผลประโยชน์เฉพาะหน้าโดยกล่าวแอบอ้างว่าเป็นผลประโยชน์ระยะยาวโดยใช้มติลงโทษ ส.ส.ผู้ไม่ฟังการตัดสินใจของกรรมการบริหาร
 
(2) ความเร่งด่วนของขบวนคนเสื้อแดง
ต้องเร่งยกระดับการเรียนรู้ของประชาชนคนเสื้อแดงที่มีความจริงใจต่อการต่อสู้ แต่ขาดประสบการณ์ทางการเมือง โดยขอให้ นปช. ที่มีภารกิจทางประวัติศาสตร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะนี้ ปรับขบวนการการแสดงออกบนเวทีที่ต้องเน้นเนื้อหาความคิดและการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีมากขึ้น และขอให้แกนนำ นปช.บางคน อย่าได้ผูกขาดว่า เสื้อแดงคือหัวคะแนนผู้อยู่ในโอวาทของตัวเองที่จะแสดงอะไรก็ได้บนเวที รวมถึงแสดงความคับแคบที่กีดกันแนวร่วมที่ไม่ใกล้ชิดตัวเองและการไร้วินัยที่กินเหล้าเมาก่อนขึ้นปราศรัยต่อหน้ามวลชน อันเป็นการไม่เคารพมวลชนอย่างยิ่ง เพราะการชุมนุมมวลชนแต่ละครั้งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรอยต่อระหว่างระบอบอำมาตย์กับประชาธิปไตยที่กำลังต่อสู้ขับเคี่ยวกันอยู่ในขณะนี้
 
ในรายละเอียดยังมีอีกมาก ขอให้ถนอมรักกันอภัยกันและช่วยกันคิดแก้ไข ยังไม่สายเกินไปหรอกครับ
 
 
 

Comments

สมสมัย

[quote=สมสมัย]เห็นด้วยครับ[/quote]
ขอแสดงความเห็นด้วย อีกคนครับ บทวิเคราะห์ของท่านสุนัยเป็นการออกความเห็นที่ตรงไปตรงมาที่ผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยรวมทั้งนายกปูและคุณทักษิณ นายกตัวจริงควรรับฟังและนำไปปฎิบัติอย่างจริงจังก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะเสื่อมความนิยมจากประชนโดยเฉพาะคนเส์้อแดงที่เป็นฐานของพรรค ท่านสุนัยมีวิศัยทรรศน์ที่น่าฟัง และมีความกล้าหาญในการออกความคิดเห็นโต้เถียงอย่างมีเหตุผลกับฝ่ายตรงข้ามในรัฐสภาฯ พวกเราคนไทยในต่างประเทศมีความนับถือและชื่นชมในตัวท่านมากขอสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ท่านสุนัยครับ !

เห็นด้วยกับคุณสุนัย

เห็นด้วยกับคุณสุนัย ขอให้คนในพรรคโดยเฉพาะผู้มีอำนาจตัดสินใจ "มองการณ์ไกล" เหมือนกับที่คุณสุนัยมองเห็น ดีแล้วที่แพ้ ไม่อย่างนั้นอาจมีสส.หลายคนที่ยังหลงระเริงในอำนาจและยศฐาบรรดาศักดิ์ที่ได้รับจนเกิดอาการสายตาสั้น ดื้อรั้น โอหังคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่กว่าประชาชน แล้วอาจนำไปสู่หายนะของพรรคเพื่อไทยในเวลาอันใกล้

ไอ้ที่คุณกรณ์หรือใครฝ่ายค้านออกมาพูด หลายประเด็นคิดว่าประชาชนก็มองออกว่าฉวยโอกาสทับถม
และส่วนตัวก็มองว่า คนเสืื้อแดงส่วนใหญ่ยังรักเพื่อไทย แต่ก็ต้องการสั่งสอนให้รู้สำนึกกันบ้าง เหมือนพ่อแม่ที่ดีที่รักลูก แต่ถ้าลูกทำผิดก็ต้องลงโทษและว่ากล่าวตักเตือนกันเพื่อให้สำนึกและแก้ไข แต่หากมี "คนนอก" (ที่เคยไล่ฆ่าไล่ยิงและทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวเขามาก่อน) มาร่วมผสมโรงด้วย เขาคงรู้สึกรังเกียจและไม่ยินดีเพราะรู้ยิ่งกว่ารู้ว่าคนนอกพวกนี้ "หวังดีประสงค์ร้าย" (และต้องการฆ่าให้ตายด้วย)

คุณกรณ์่นี่ก็เป็นไปได้นะ ไม่น่าเชื่อ เมื่อก่อน (ที่นานมาก) ยังมองว่าเขามีความคิดใช้ได้ แต่พอมาตอนนี้ อะไรกัน หรือพรรคประชาธิปัตย์มีโรคติดต่อระบาดหรืออย่างไร อาจมีเชื้อโรคบางอย่างไปทำลายระบบความคิดด้านดีงามแพร่อยู่ในพรรคนะ แต่ก็อย่างว่า มีคำพูดของฝรั่งเขาบอกว่า "การที่เราจะดูใครเป็นคนยังไงให้ดูสิ่งที่เขา "เลือก"" ก็ดูคุณกรณ์เลือกภรรยาก็แล้วกัน นั่นคือกระจกสะท้อนความเป็นคุณกรณ์โดยที่คุณกรณ์คงลืมคิดไป เขียนแต่ละอย่างในเฟซบุคบอกระดับวุฒิภาวะและสติปัญญา คนหลายคนอาจจะมีความรู้สูง (Knowledge) แต่ความรู้นั้นไม่อาจช่วยให้เขามีปัญญา (Wisdom) ขึ้นมาได้เลย ขอบคุณจริงๆ ที่มีเฟซบุค ทำให้เห็นธาตุแท้ของคนในแวดวงการเมืองและคนใกล้ชิดกันแบบชัดๆ

ผลเลือกตั้งที่ปทุมธานีจึงแสดงให้เห็นว่าคนเสื้อแดงมีวุฒิภาวะ ไม่ได้รักอะไรแบบงมงายประเภทพ่อแม่รังแกฉัน พวกคุณๆ เพื่อไทยควรดีใจอย่างที่คุณสุนัยว่า

สุนัย

สุนัย วิพากษ์ได้เฉียบคมมาก.....

ความโลภทำให้คนตาบอด ๕ ๕

ความโลภทำให้คนตาบอด ๕ ๕ ๕

ความโลภนำมาซึ่งความตกต่ำ ตอนนี้คงต้องโฟกัสไปที่ ภูมิใจไทย ว่า เพื่อไทย จะกล้าดึงมาเข้าร่วมหรือเปล่า? ที่ปทุมเป็นแค่การเทสกระแสรอบแรก

ขออภัยที่มีการใช้ภาษาอังกฤษใน

ขออภัยที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในความเห็นที่แสดงไว้ข้างบน แต่ที่ยกเอามาอ้างถึงเนื่องจากตัวเองไปอ่านเจอคำพูดของฝรั่งอันนี้นานมาแล้วและก็เริ่มสังเกตพฤติมนุษย์นับแต่นั้น ก็ทำให้เห็นว่า ส่วนใหญ่การตัดสินใจเลือกของคนๆ หนึ่งบ่งบอกความเป็นตัวของคนๆ นั้นอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างที่เขาว่าไว้จริงๆ ต้องออกตัวก่อนว่าไม่ได้ "โปร" ฝรั่งแต่อย่างใด และออกจะรังเกียจพฤติกรรมฝรั่งในหลายๆ ด้าน ว่ากันตั้งแต่ประวัติศาสตร์โบราณมาจนสมัยปัจจุบัน ยังเคยคิดเล่นๆ ว่า บางทีพวกคนตะวันออกอย่างเราต่างหากที่ก้าวหน้ามากกว่าตะวันตก มองในมิติทางด้านจิตวิญญาณไม่ใช่วัตถุ ดูอย่างศาสนาๆ หลักๆ ทั้งหมดเกิดขึ้นจากตะวันออก แต่เผอิญว่าโลกนี้ใช้วัตถุเป็นตัวชี้วัดความเจริญ จึงทำให้ประเทศที่มีิเงินทองและเจริญทางด้านวัตถุถูกเรียกว่าประเทศที่เจริญแล้ว จริงๆ อาจไม่ใช่ความเจริญที่เป็นความจริงที่ธรรมชาติต้องการให้เป็น แต่ตะวันออกก็กลับพยายามที่จะพัฒนาทางวัตถุให้เหมือนตะวันตกอย่างเอาเป็นเอาตาย ในขณะที่ตะวันตก (เน้นที่ภาคประชาชน) ก็เริ่มรู้สึกถึง "ความร่ำรวยที่ว่างเปล่า" และหันมาใฝ่หาความสุขทางจิตวิญญาน คนเหล่านั้นจึงหันมาสนใจศึกษาศาสนาพุทธกันมากขึ้นทุกที

ยังคิดเล่นๆ ต่อไปอีกว่าคงดีมาก ถ้าวันหนึ่งธนาคารโลก สหประชาชาติ ฟอร์บ หรือองค์กรอะไรก็แล้วแต่ที่มีอำนาจชี้นำเศรษฐกิจโลก เริ่มหันมาใช้ความเมตตาและความดีงาม (ที่แท้จริงไม่ใช่จอมปลอม) เป็นตัวชี้วัดความเจริญของโลกนี้ จะเกิดอะไรขึ้น?? คนทั้่งโลกคงจะแข่งกันมีเมตตาและทำดีต่อกันอย่างเอาเป็นเอาตาย โลกเราก็คงสงบพิึลึก และ..คงไม่มีเสื้อเหลือง เสื้อแดง ไม่มีประชาธิปัตย์ ไม่มีเพื่อไทย ไม่มีการฆ่าฟันกันแบบที่เกิดขึ้น

ขออภัยอีกครั้งที่นอกเรื่อง..

อิ อิ อิ

อิ อิ อิ สุนัยจะใช้วาทะศิลป์ช่วยพูด อวยให้อดีตสส.ที่สอบตก อย่างไรก็ไม่รอดครับ..

ข่าวว่า..เจ้าของพรรค โฟนอินเข้ามาในที่ประชุมสส.แล้ว ฟันธงไอ้นี่ไม่เอา เที่ยวหน้า พรรคไม่ส่ง ให้ไปหาที่อื่นอยู่ .......หลอกชาวบ้านไม่สำเร็จ ทำพรรคเสียชื่อ

ทั้งชาวบ้านทั้งเจ้าของพรรคท่านไม่ได้โง่นะครับท่าน....

น้ำท่วม ชาวบ้านไม่เห็นหัว เห็นหำ น้ำลงปุ๊ป งบซ่อมแซมบำรุงรักษาแหล่งน้ำลอยมาลงอบจ.

หนอยแน่.....ขอลดชั้นจากสส.มาลงอบจ. จะมาฟาดงบงานโยธาเสียอย่างงั้น...

เงินชดเชยเยียวยาน้ำท่วมไม่คอยดูแลให้ชาวบ้านนับแสนนับล้านที่เดือดร้อน กะจะฟันชิ้นปลามันอย่างเดียว...อิ อิ อิ ....

งานอย่างนี้ มันต้องระดับเจ้าของพรรคครับถึงจะทำเนียนได้....เป็นแค่สส.หน้าใหม่อย่าทะลึ่งเป็นอันขาด.....

บ้านเลขที่๑๑๑พ้นโทษกลับมาเมื่อไหร่ มีหวังได้เห็นศึกล้างพรรค ทั้งนปก.ทั้งเสิ้อแดงทั้งบรรดาแสตนอินน์ทั้งหลายกันบ้าง.....

น่าสงสัยว่านายกจะหลงตัวเองแบบ

น่าสงสัยว่านายกจะหลงตัวเองแบบอดีตสส.ปทุมฯพรรคเพื่อไทยด้วยหรือเปล่า เลยสงกรานต์ไปแล้วยังคิดสัปดนจะไปดำหัวผู้ใหญ่ที่ทำตัวไม่น่าเคารพบางตัว ทำไมทำไม ลองช่วยๆกันเตือนหน่อยเถอะ

[quote="การที่เราจะดูใครเป็นค

[quote="การที่เราจะดูใครเป็นคนยังไงให้ดูสิ่งที่เขา "เลือก"" ก็ดูคุณกรณ์เลือกภรรยาก็แล้วกัน[/quote]
ไม่เห็นด้วยอย่างมากที่คุณเขียนเช่นนี้ ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ที่ดีของลูก ก็ควรแก่การยกย่องแล้ว

(Reuters, Apr. 12, 2012)
"Ann Romney launched her own Twitter account after Rosen's interview, and she used her first-ever tweet to say: "I made a choice to stay home and raise five boys. Believe me, it was hard work."

"I could not disagree with Hilary Rosen any more strongly. Her comments were wrong and family should be off limits. She should apologize," Obama campaign director Jim Messina tweeted, shortly after Rosen spoke."

http://news.yahoo.com/flap-over-ann-romney-shows-campaigns-anxiety-women-214728058.html

เห็นด้วยว่า "คนหลายคนอาจจะมีความรู้สูง (Knowledge) แต่ความรู้นั้นไม่อาจช่วยให้เขามีปัญญา (Wisdom)"

นี่คือความเฉียบคมของคุณสุนัย

นี่คือความเฉียบคมของคุณสุนัย พรรคเพื่อไทยควรนำข้อคิดเห็นของคุณสุนัยไปปรับปรุงและแก้ไข
อย่าให้สส. ที่เห็นแก่ตัวทำลายพรรค จริงๆแล้วไม่รู้คุณทักษิณมัวทำอะไรอยู่ หรือแกคงอยากมารดน้ำดำหัวคุณเปรมเสียเอง สมควรแล้วหรือยังที่นายกยิ่งลักษณ์ ควรจะเอาเวลาไปทำเรื่องที่เหมาะสมกว่านี้ พี่น้องคนเสื้อแดงอุตส่าห์เลือกพรรคเพื่อไทยเข้ามา อยากถามว่าพวกคุณได้ทำอะไรเป็นการตอบแทนคนเสื้อแดงที่ต้องสูญเสียไปบ้างหรือยัง

ปทุมโมเดล

ปทุมโมเดล อาจถูกนำมาใช้อีกครั้งในระยะอันไกล้ หากมีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นที่เชียงใหม่เพื่่อยืนหยัดเเนวทางการต่อสู้ของคนเสื้อเเดงทั้งเเผ่นดิน.

เป็นบทความที่เขียนได้ดีมาก

เป็นบทความที่เขียนได้ดีมาก หากประเทศเรามีด็อกเตอร์ที่รังสรรค์ความคิดได้อย่างนี้ ประชาธิปไตยประเทศเราก็มีความหวัง การต่อสู้ของประชาชนก็จะไม่สูญเปล่า
ยอมรับว่า ดร.สุนัย มีภูมิรู้จริงๆ คนเข้าใจมวลชน คือคนมีภูมิรู้ที่แท้จริง
ดร.ต่างๆในพรรคเพื่อไทยควรศึกษาและเอาแบบอย่างท่าน

กรณีคล้ายๆกันแบบนี้

กรณีคล้ายๆกันแบบนี้ มันเคยเกิดขึ้นแล้วที่สมุทรปราการครับ
เมื่อคุณกรุง ศรีวิไล มั่นอกมั่นใจว่าประชาชนเลือกตนเอง ไม่ได้เลือกพรรค
เป็นการประเมินที่ผิดพลาดเป็นอย่างมาก การเมืองไทยมันเปลี่ยนไปแล้ว
ในที่สุดคุณกรุง ศรีวิไล ก็ไปสวมเสื้อภูมิใจไทย และไม่ได้รับเลือกเข้ามา

ในกรณีนี้คุณสุเมธ ควรจะเข้าใจว่าเสียงที่เคยได้เป็นสส.นั้นไม่ใช่เสียงส่วนตัว
การชนะการเลือกตั้งครั้งก่อนเป็นผลของกระแสพรรคมากกว่า
เมื่อลาออกจากสส.จึงมีผลกระทบมากมาย ประชาชนก็เซ็งกับพรรคไปด้วย

ผมอยากจะเสนอทฤษฎี 30 นะครับ คือนักการเมืองท้องถิ่นที่ทุ่มเทเต็มที่นั้น
หากมีการแข่งขันกันอยู่ 2 ฝ่ายที่ค่อนข้างสูสี
โดยทั่วไปมักจะกุมคะแนนเสียงไว้ได้ฝ่ายละ 30% เท่านั้น
อันนี้สามารถมองภาพรวมไปได้ถึงระดับประเทศด้วยครับ กับการมีสองพรรคการเมืองใหญ่
แต่ละพรรคการเมืองใหญ่ก็จะมีคะแนนเสียงพื้นฐานของตนไม่เกิน 30% เช่นกัน

เมื่อมีสองฝ่าย ฝ่ายละ 30% รวมกันมันก็เป็น 60%
คะแนนเสียงที่เหลืออีก 60% จะเป็นคะแนนเสียงผันแปร
ที่จะแปรเปลี่ยนไปได้ทุกเมื่อ คะแนนเสียงพลิกไปมาได้เสมอ
เพียงแค่ต่อมความพอใจ-ความไม่พอใจถูกสะกิดนิดหน่อยเท่านั้น
อันนี้นักการเมืองที่เชี่ยวกรากมานานแสนนาน เขาคงเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดี
ส่วนผมนั้นตั้งทฤษฎีมั่วๆ ส่งเดชส่งชัยเล่นๆไปยังงั้นแหละครับ

เมื่อมีสองฝ่าย ฝ่ายละ 30%

เมื่อมีสองฝ่าย ฝ่ายละ 30% รวมกันมันก็เป็น 60%
คะแนนเสียงที่เหลืออีก 40% จะเป็นคะแนนเสียงผันแปร

<<<ขออภัย...สอบตกเลขคณิต>>>

TBA

[quote=TBA][quote="การที่เราจะดูใครเป็นคนยังไงให้ดูสิ่งที่เขา "เลือก"" ก็ดูคุณกรณ์เลือกภรรยาก็แล้วกัน[/quote]
ไม่เห็นด้วยอย่างมากที่คุณเขียนเช่นนี้ ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ที่ดีของลูก ก็ควรแก่การยกย่องแล้ว

(Reuters, Apr. 12, 2012)
"Ann Romney launched her own Twitter account after Rosen's interview, and she used her first-ever tweet to say: "I made a choice to stay home and raise five boys. Believe me, it was hard work."

"I could not disagree with Hilary Rosen any more strongly. Her comments were wrong and family should be off limits. She should apologize," Obama campaign director Jim Messina tweeted, shortly after Rosen spoke."

http://news.yahoo.com/flap-over-ann-romney-shows-campaigns-anxiety-women-214728058.html

เห็นด้วยว่า "คนหลายคนอาจจะมีความรู้สูง (Knowledge) แต่ความรู้นั้นไม่อาจช่วยให้เขามีปัญญา (Wisdom)"[/quote]

ขอบคุณ คุณ TBA ท่ี่เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
เดาว่าคุณคงไม่เคยทราบว่าภรรยาคุณกรโพสต์อะไรไว้บ้่างในเฟซบุคของตนเองเรื่องการเมือง สิ่งที่ภรรยาคุณกรณ์โพสต์นั้น แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในความคิดและจิตใจของของเธอว่าเธอเป็นคนอย่างไร แล้วคนที่มีความคิดเช่นนี้คุณว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหรือ คนที่มีจิตคับแคบเห็นผิดเป็นชอบเช่นนี้รังแต่จะทำให้ลูกเดินตามในทางที่ไม่ถูกต้องเสียมากกว่า และคนแบบนี้หากใครฉลาดพอคงไม่เลือกเป็นภรรยา

ถ้าภรรยาคุณกรณ์จะอยู่นิ่งๆ เป็นศรีภรรยาที่ดีก็คงไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งเรื่องครอบครัวของเขา แต่นี่ไม่ใช่ ภรรยาคุณกรณ์กลับทำตัวเป็นกระบอกเสียงและลำโพงยักษ์ของสามี แต่ก็น่าเศร้าที่เป็นกระบอกเสียงและลำโพงที่คุณภาพตำ่ไปมากกว่ามาตรฐานที่ดี และกลับทำให้ตัวเองดูแย่ในสายตาคนอื่นๆ ที่มีความคิดและมีใจยุติธรรมอีกด้วย

นี่เป็นตัวอย่างในเฟซบุคของภรรยาคุณกรณ์ :
“ดีใจที่สุดเลยค่ะ” “โดนก้านคอด้วยไหมคะ” (วรกร จาติกวณิช) - โพสต์ในเฟซบุคเมื่อตอน อ.วรเจตน์ถูกรุมทำร้าย

"เคยได้ยินแต่ปล้นแล้วเผา แต่เผาแล้วปล้นต่อ เพิ่งเคยเห็นนี่แหละ"

"ประชาชนที่สูญเสียรายได้และธุรกิจที่เจ๊งไปในช่วงการชุมนุม ฝากมาถามว่า ตอนนี้ต้องมาทำงานหาเงินเสียภาษีให้รัฐไปจ่ายค่าชดเชยผู้ชุมนุมอีกเหรอ มันทำใจยากนะ"

"ธุรกิจประเภทใหม่ รายได้ดี...ธุรกิจการเรียกร้องประชาธิปไตย"

"ใครไม่ตายหรือบาดเจ็บ ยังเหลือวิธีสุดท้ายคือ แกล้งบ้า ให้ญาติไปขอรับเงินได้นะคะ"

"ถ้ารู้สึกผิดที่เหยียบศพเขาขึ้นมา ก็ใช้เงินตัวเองจ่ายสิคะ"

“กูจ่ายภาษีเพื่อพัฒนาชาติไม่ใช่เพื่อสนับสนุนโจรเสื้อแดงเผาเมือง”

(วรกร จาติกวณิช) - ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ภรรยาคุณกรโพสต์ในเฟซบุคเมื่อมีข่าวรัฐจะเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุชุมนุม

นี่ยังไม่นับเรื่องจุกจิก แม้แต่เรื่อง "รองเท้าบู้ท" ที่ภรรยาคุณกรณ์ก็ยังเข้าไปกระแนะกระแหนจิกกัดนายกยิ่งลักษณ์เมื่อคราวน้ำท่วม แถมลงรูปเปรียบเปรย "นายกกับผีอีเม้ย" ต่อมาก็โอละพ่อ เพราะมีคนตาดีเห็นเธอใส่รองเท้าบู้ทชาแนลลุยน้ำ

คนที่มีวุฒิภาวะเช่นนี้คุณบอกเป็นแม่ที่ดีของลูกหรือ? แม่ที่ดีของลูกในความหมายของคุณของต่างกับของผม สำหรับผมแม่ที่ดีของลูกต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก เป็นคนที่มีจิตใจดี มีมุมมองที่ดีและสร้างสรรค์ให้กับลูกๆ ไม่ใช่คนที่มีจิตใจโหดร้าย เห็นความความตายของคนเป็นผักปลา เห็นความทุกข์ยากของคนเป็นเรื่องสะใจ แถมชอบกระแนะกระแหนคนอื่นในเรื่องไม่เป็นเรื่อง แล้วคนแบบนี้จะ "สร้าง" เด็กที่ดีที่มีคุณภาพให้ครอบครัวและประเทศชาติได้อย่างไร ในเมืื่อตนเองยังไม่สามารถคิด พูด ทำ ในเรื่องดีๆ และสร้างสรรค์ได้ นี่หรือแม่ที่ดีของลูก??

ถ้าคุณกรณ์เป็นตาสีตาสา ผมจะไม่ใส่ใจเลย แต่นี่คุณกรณ์เป็นถึงสส. ตัวแทนของประชาชนที่มีอำนาจในการบริหารเทศ แล้วมีภรรยาที่มีทัศนคติและมุมมองแบบนี้อยู่ข้างกาย น่าเป็นห่วงประเทศชาติจริงๆ

และสามีภรรยา..คิดไม่เหมือนกัน จะอยู่ด้วยกันมาได้นานหลายปีดีดักขนาดนี้หรือ?? หลักฐานก็ชัดๆ ดูจากที่คุณกรณ์กับประชาธิปัตย์พูด เปรียบเทียบกับสิ่งที่ภรรยาคุณกรณ์โพสต์ในเฟซบุค แล้วลองถาม common sense and wisdom ที่อยู่ตัวคุณดู..คำตอบอยู่ในนั้นไม่ต้องไปหาไกล

ผมเห็นด้วยกับท่านครับ

ผมเห็นด้วยกับท่านครับ "เรามองท่่านอยู่" ในกรณีของนายกรณ์
พรรคประชาธิปัตย์ ควรจะปรับเปลี่ยนเอาสองหน่อนักเรียนนอกออกไป
ทั้งสองคนไม่ mature พอที่จะมาเล่นการเมืองระดับชาติ
ขืนเก็บไว้ พรรคประชาธิปัตย์ มีโอกาสเป็นพรรคฝ่ายค้านตลอดไป

เรามองท่่านอยู่ wrote:TBA

[quote=เรามองท่่านอยู่][quote=TBA][quote="การที่เราจะดูใครเป็นคนยังไงให้ดูสิ่งที่เขา "เลือก"" ก็ดูคุณกรณ์เลือกภรรยาก็แล้วกัน[/quote]
ไม่เห็นด้วยอย่างมากที่คุณเขียนเช่นนี้ ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ที่ดีของลูก ก็ควรแก่การยกย่องแล้ว

(Reuters, Apr. 12, 2012)
"Ann Romney launched her own Twitter account after Rosen's interview, and she used her first-ever tweet to say: "I made a choice to stay home and raise five boys. Believe me, it was hard work."

"I could not disagree with Hilary Rosen any more strongly. Her comments were wrong and family should be off limits. She should apologize," Obama campaign director Jim Messina tweeted, shortly after Rosen spoke."

http://news.yahoo.com/flap-over-ann-romney-shows-campaigns-anxiety-women-214728058.html

เห็นด้วยว่า "คนหลายคนอาจจะมีความรู้สูง (Knowledge) แต่ความรู้นั้นไม่อาจช่วยให้เขามีปัญญา (Wisdom)"[/quote]

ขอบคุณ คุณ TBA ท่ี่เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
เดาว่าคุณคงไม่เคยทราบว่าภรรยาคุณกรโพสต์อะไรไว้บ้่างในเฟซบุคของตนเองเรื่องการเมือง สิ่งที่ภรรยาคุณกรณ์โพสต์นั้น แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในความคิดและจิตใจของของเธอว่าเธอเป็นคนอย่างไร แล้วคนที่มีความคิดเช่นนี้คุณว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหรือ คนที่มีจิตคับแคบเห็นผิดเป็นชอบเช่นนี้รังแต่จะทำให้ลูกเดินตามในทางที่ไม่ถูกต้องเสียมากกว่า และคนแบบนี้หากใครฉลาดพอคงไม่เลือกเป็นภรรยา

ถ้าภรรยาคุณกรณ์จะอยู่นิ่งๆ เป็นศรีภรรยาที่ดีก็คงไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งเรื่องครอบครัวของเขา แต่นี่ไม่ใช่ ภรรยาคุณกรณ์กลับทำตัวเป็นกระบอกเสียงและลำโพงยักษ์ของสามี แต่ก็น่าเศร้าที่เป็นกระบอกเสียงและลำโพงที่คุณภาพตำ่ไปมากกว่ามาตรฐานที่ดี และกลับทำให้ตัวเองดูแย่ในสายตาคนอื่นๆ ที่มีความคิดและมีใจยุติธรรมอีกด้วย

นี่เป็นตัวอย่างในเฟซบุคของภรรยาคุณกรณ์ :
“ดีใจที่สุดเลยค่ะ” “โดนก้านคอด้วยไหมคะ” (วรกร จาติกวณิช) - โพสต์ในเฟซบุคเมื่อตอน อ.วรเจตน์ถูกรุมทำร้าย

"เคยได้ยินแต่ปล้นแล้วเผา แต่เผาแล้วปล้นต่อ เพิ่งเคยเห็นนี่แหละ"

"ประชาชนที่สูญเสียรายได้และธุรกิจที่เจ๊งไปในช่วงการชุมนุม ฝากมาถามว่า ตอนนี้ต้องมาทำงานหาเงินเสียภาษีให้รัฐไปจ่ายค่าชดเชยผู้ชุมนุมอีกเหรอ มันทำใจยากนะ"

"ธุรกิจประเภทใหม่ รายได้ดี...ธุรกิจการเรียกร้องประชาธิปไตย"

"ใครไม่ตายหรือบาดเจ็บ ยังเหลือวิธีสุดท้ายคือ แกล้งบ้า ให้ญาติไปขอรับเงินได้นะคะ"

"ถ้ารู้สึกผิดที่เหยียบศพเขาขึ้นมา ก็ใช้เงินตัวเองจ่ายสิคะ"

“กูจ่ายภาษีเพื่อพัฒนาชาติไม่ใช่เพื่อสนับสนุนโจรเสื้อแดงเผาเมือง”

(วรกร จาติกวณิช) - ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ภรรยาคุณกรโพสต์ในเฟซบุคเมื่อมีข่าวรัฐจะเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุชุมนุม

นี่ยังไม่นับเรื่องจุกจิก แม้แต่เรื่อง "รองเท้าบู้ท" ที่ภรรยาคุณกรณ์ก็ยังเข้าไปกระแนะกระแหนจิกกัดนายกยิ่งลักษณ์เมื่อคราวน้ำท่วม แถมลงรูปเปรียบเปรย "นายกกับผีอีเม้ย" ต่อมาก็โอละพ่อ เพราะมีคนตาดีเห็นเธอใส่รองเท้าบู้ทชาแนลลุยน้ำ

คนที่มีวุฒิภาวะเช่นนี้คุณบอกเป็นแม่ที่ดีของลูกหรือ? แม่ที่ดีของลูกในความหมายของคุณของต่างกับของผม สำหรับผมแม่ที่ดีของลูกต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก เป็นคนที่มีจิตใจดี มีมุมมองที่ดีและสร้างสรรค์ให้กับลูกๆ ไม่ใช่คนที่มีจิตใจโหดร้าย เห็นความความตายของคนเป็นผักปลา เห็นความทุกข์ยากของคนเป็นเรื่องสะใจ แถมชอบกระแนะกระแหนคนอื่นในเรื่องไม่เป็นเรื่อง แล้วคนแบบนี้จะ "สร้าง" เด็กที่ดีที่มีคุณภาพให้ครอบครัวและประเทศชาติได้อย่างไร ในเมืื่อตนเองยังไม่สามารถคิด พูด ทำ ในเรื่องดีๆ และสร้างสรรค์ได้ นี่หรือแม่ที่ดีของลูก??
ถ้าคุณกรณ์เป็นตาสีตาสา ผมจะไม่ใส่ใจเลย แต่นี่คุณกรณ์เป็นถึงสส. ตัวแทนของประชาชนที่มีอำนาจในการบริหารเทศ แล้วมีภรรยาที่มีทัศนคติและมุมมองแบบนี้อยู่ข้างกาย น่าเป็นห่วงประเทศชาติจริงๆ

และสามีภรรยา..คิดไม่เหมือนกัน จะอยู่ด้วยกันมาได้นานหลายปีดีดักขนาดนี้หรือ?? หลักฐานก็ชัดๆ ดูจากที่คุณกรณ์กับประชาธิปัตย์พูด เปรียบเทียบกับสิ่งที่ภรรยาคุณกรณ์โพสต์ในเฟซบุค แล้วลองถาม common sense and wisdom ที่อยู่ตัวคุณดู..คำตอบอยู่ในนั้นไม่ต้องไปหาไกล[/quote]
ขอบคุณสำหรับข้อมูล (เคยอ่านแต่ไม่ได้รวบรวมไว้) ทำให้รู้จักตัวตนของ วรกร และทนายกรณืได้ดียิ่ง

...

... "ก็ดูคุณกรณ์เลือกภรรยาก็แล้วกัน"...

ตอนคุณกรณ์ "เลือก" น่ะ คุณกรณ์ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำงานการเมือง คุณเจก็เป็นผู้หญิงทำงาน เลี้ยงลูกสองคน

ดีใจที่คุณไม่ได้หมายถึงความเป็นตัวเธอ ณ ตอนนั้น (สมัยที่ไม่มี facebook, twitter, หรือแม้แต่ internet)

บางกอก wrote:อิ อิ อิ

[quote=บางกอก]อิ อิ อิ สุนัยจะใช้วาทะศิลป์ช่วยพูด อวยให้อดีตสส.ที่สอบตก อย่างไรก็ไม่รอดครับ..

ข่าวว่า..เจ้าของพรรค โฟนอินเข้ามาในที่ประชุมสส.แล้ว ฟันธงไอ้นี่ไม่เอา เที่ยวหน้า พรรคไม่ส่ง ให้ไปหาที่อื่นอยู่ .......หลอกชาวบ้านไม่สำเร็จ ทำพรรคเสียชื่อ

ทั้งชาวบ้านทั้งเจ้าของพรรคท่านไม่ได้โง่นะครับท่าน....

น้ำท่วม ชาวบ้านไม่เห็นหัว เห็นหำ น้ำลงปุ๊ป งบซ่อมแซมบำรุงรักษาแหล่งน้ำลอยมาลงอบจ.

หนอยแน่.....ขอลดชั้นจากสส.มาลงอบจ. จะมาฟาดงบงานโยธาเสียอย่างงั้น...

เงินชดเชยเยียวยาน้ำท่วมไม่คอยดูแลให้ชาวบ้านนับแสนนับล้านที่เดือดร้อน กะจะฟันชิ้นปลามันอย่างเดียว...อิ อิ อิ ....

งานอย่างนี้ มันต้องระดับเจ้าของพรรคครับถึงจะทำเนียนได้....เป็นแค่สส.หน้าใหม่อย่าทะลึ่งเป็นอันขาด.....

บ้านเลขที่๑๑๑พ้นโทษกลับมาเมื่อไหร่ มีหวังได้เห็นศึกล้างพรรค ทั้งนปก.ทั้งเสิ้อแดงทั้งบรรดาแสตนอินน์ทั้งหลายกันบ้าง.....[/quote]
-อันนี้เห็นด้วยกับคุณบางกอกสักครั้งก็แล้วกัน ถึงประชาชนจะไม่ได้เป็นเจ้าของพรรค แต่ประชาชนสามารถจะเอาหรือไม่เอาคนที่พรรคสงมาให้เลือกแต่หวังว่าพรรคและคนในพรรคจะไม่ทำแบบนี้อีก เป็นสสอยู่ดีๆเสือกลาออกมาสมัครอบจมันคิดแบบเหี้ยๆ มันก็ต้องโดนชาวบ้านไล่แบบเหี้ยๆอย่างนี้ล่ะดีแล้ว เป็นจังหวัดไหนเขาก็ไม่เอาทั้งนั้นล่ะคนแบบนี้

Patt wrote:เรามองท่่านอยู่

[quote=Patt][quote=เรามองท่่านอยู่][quote=TBA][quote="การที่เราจะดูใครเป็นคนยังไงให้ดูสิ่งที่เขา "เลือก"" ก็ดูคุณกรณ์เลือกภรรยาก็แล้วกัน[/quote]
ไม่เห็นด้วยอย่างมากที่คุณเขียนเช่นนี้ ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ที่ดีของลูก ก็ควรแก่การยกย่องแล้ว

(Reuters, Apr. 12, 2012)
"Ann Romney launched her own Twitter account after Rosen's interview, and she used her first-ever tweet to say: "I made a choice to stay home and raise five boys. Believe me, it was hard work."

"I could not disagree with Hilary Rosen any more strongly. Her comments were wrong and family should be off limits. She should apologize," Obama campaign director Jim Messina tweeted, shortly after Rosen spoke."

http://news.yahoo.com/flap-over-ann-romney-shows-campaigns-anxiety-women-214728058.html

เห็นด้วยว่า "คนหลายคนอาจจะมีความรู้สูง (Knowledge) แต่ความรู้นั้นไม่อาจช่วยให้เขามีปัญญา (Wisdom)"[/quote]

ขอบคุณ คุณ TBA ท่ี่เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
เดาว่าคุณคงไม่เคยทราบว่าภรรยาคุณกรโพสต์อะไรไว้บ้่างในเฟซบุคของตนเองเรื่องการเมือง สิ่งที่ภรรยาคุณกรณ์โพสต์นั้น แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในความคิดและจิตใจของของเธอว่าเธอเป็นคนอย่างไร แล้วคนที่มีความคิดเช่นนี้คุณว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหรือ คนที่มีจิตคับแคบเห็นผิดเป็นชอบเช่นนี้รังแต่จะทำให้ลูกเดินตามในทางที่ไม่ถูกต้องเสียมากกว่า และคนแบบนี้หากใครฉลาดพอคงไม่เลือกเป็นภรรยา

ถ้าภรรยาคุณกรณ์จะอยู่นิ่งๆ เป็นศรีภรรยาที่ดีก็คงไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งเรื่องครอบครัวของเขา แต่นี่ไม่ใช่ ภรรยาคุณกรณ์กลับทำตัวเป็นกระบอกเสียงและลำโพงยักษ์ของสามี แต่ก็น่าเศร้าที่เป็นกระบอกเสียงและลำโพงที่คุณภาพตำ่ไปมากกว่ามาตรฐานที่ดี และกลับทำให้ตัวเองดูแย่ในสายตาคนอื่นๆ ที่มีความคิดและมีใจยุติธรรมอีกด้วย

นี่เป็นตัวอย่างในเฟซบุคของภรรยาคุณกรณ์ :
“ดีใจที่สุดเลยค่ะ” “โดนก้านคอด้วยไหมคะ” (วรกร จาติกวณิช) - โพสต์ในเฟซบุคเมื่อตอน อ.วรเจตน์ถูกรุมทำร้าย

"เคยได้ยินแต่ปล้นแล้วเผา แต่เผาแล้วปล้นต่อ เพิ่งเคยเห็นนี่แหละ"

"ประชาชนที่สูญเสียรายได้และธุรกิจที่เจ๊งไปในช่วงการชุมนุม ฝากมาถามว่า ตอนนี้ต้องมาทำงานหาเงินเสียภาษีให้รัฐไปจ่ายค่าชดเชยผู้ชุมนุมอีกเหรอ มันทำใจยากนะ"

"ธุรกิจประเภทใหม่ รายได้ดี...ธุรกิจการเรียกร้องประชาธิปไตย"

"ใครไม่ตายหรือบาดเจ็บ ยังเหลือวิธีสุดท้ายคือ แกล้งบ้า ให้ญาติไปขอรับเงินได้นะคะ"

"ถ้ารู้สึกผิดที่เหยียบศพเขาขึ้นมา ก็ใช้เงินตัวเองจ่ายสิคะ"

“กูจ่ายภาษีเพื่อพัฒนาชาติไม่ใช่เพื่อสนับสนุนโจรเสื้อแดงเผาเมือง”

(วรกร จาติกวณิช) - ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ภรรยาคุณกรโพสต์ในเฟซบุคเมื่อมีข่าวรัฐจะเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุชุมนุม

นี่ยังไม่นับเรื่องจุกจิก แม้แต่เรื่อง "รองเท้าบู้ท" ที่ภรรยาคุณกรณ์ก็ยังเข้าไปกระแนะกระแหนจิกกัดนายกยิ่งลักษณ์เมื่อคราวน้ำท่วม แถมลงรูปเปรียบเปรย "นายกกับผีอีเม้ย" ต่อมาก็โอละพ่อ เพราะมีคนตาดีเห็นเธอใส่รองเท้าบู้ทชาแนลลุยน้ำ

คนที่มีวุฒิภาวะเช่นนี้คุณบอกเป็นแม่ที่ดีของลูกหรือ? แม่ที่ดีของลูกในความหมายของคุณของต่างกับของผม สำหรับผมแม่ที่ดีของลูกต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก เป็นคนที่มีจิตใจดี มีมุมมองที่ดีและสร้างสรรค์ให้กับลูกๆ ไม่ใช่คนที่มีจิตใจโหดร้าย เห็นความความตายของคนเป็นผักปลา เห็นความทุกข์ยากของคนเป็นเรื่องสะใจ แถมชอบกระแนะกระแหนคนอื่นในเรื่องไม่เป็นเรื่อง แล้วคนแบบนี้จะ "สร้าง" เด็กที่ดีที่มีคุณภาพให้ครอบครัวและประเทศชาติได้อย่างไร ในเมืื่อตนเองยังไม่สามารถคิด พูด ทำ ในเรื่องดีๆ และสร้างสรรค์ได้ นี่หรือแม่ที่ดีของลูก??
ถ้าคุณกรณ์เป็นตาสีตาสา ผมจะไม่ใส่ใจเลย แต่นี่คุณกรณ์เป็นถึงสส. ตัวแทนของประชาชนที่มีอำนาจในการบริหารเทศ แล้วมีภรรยาที่มีทัศนคติและมุมมองแบบนี้อยู่ข้างกาย น่าเป็นห่วงประเทศชาติจริงๆ

และสามีภรรยา..คิดไม่เหมือนกัน จะอยู่ด้วยกันมาได้นานหลายปีดีดักขนาดนี้หรือ?? หลักฐานก็ชัดๆ ดูจากที่คุณกรณ์กับประชาธิปัตย์พูด เปรียบเทียบกับสิ่งที่ภรรยาคุณกรณ์โพสต์ในเฟซบุค แล้วลองถาม common sense and wisdom ที่อยู่ตัวคุณดู..คำตอบอยู่ในนั้นไม่ต้องไปหาไกล[/quote]
ขอบคุณสำหรับข้อมูล (เคยอ่านแต่ไม่ได้รวบรวมไว้) ทำให้รู้จักตัวตนของ วรกร และทนายกรณืได้ดียิ่ง[/quote]
-เห็นด้วยครับ นั้นมันผู้ดีไฮโชจอมปลอมครับ ถ้าเมียกรณ์มาลงที่ปธุมธานีมันจะได้กีคะแนน ที่พรรคเพือไทยแพ้เลือกตั้งคราวนี้ชาวปธุมเขาแค่ต้องการสั่งสอนคนของพรรคแค่นั้นล่ะครับ ยังไงเลือกตั้งใหญ่สมัยหน้าชาวปธุมเขาก็เลือกเพีอไทยยกจังหวัดเหมือนเดิน55555

บางกอก wrote:อิ อิ อิ

[quote=บางกอก]อิ อิ อิ สุนัยจะใช้วาทะศิลป์ช่วยพูด อวยให้อดีตสส.ที่สอบตก อย่างไรก็ไม่รอดครับ..

ข่าวว่า..เจ้าของพรรค โฟนอินเข้ามาในที่ประชุมสส.แล้ว ฟันธงไอ้นี่ไม่เอา เที่ยวหน้า พรรคไม่ส่ง ให้ไปหาที่อื่นอยู่ .......หลอกชาวบ้านไม่สำเร็จ ทำพรรคเสียชื่อ

ทั้งชาวบ้านทั้งเจ้าของพรรคท่านไม่ได้โง่นะครับท่าน....

น้ำท่วม ชาวบ้านไม่เห็นหัว เห็นหำ น้ำลงปุ๊ป งบซ่อมแซมบำรุงรักษาแหล่งน้ำลอยมาลงอบจ.

หนอยแน่.....ขอลดชั้นจากสส.มาลงอบจ. จะมาฟาดงบงานโยธาเสียอย่างงั้น...

เงินชดเชยเยียวยาน้ำท่วมไม่คอยดูแลให้ชาวบ้านนับแสนนับล้านที่เดือดร้อน กะจะฟันชิ้นปลามันอย่างเดียว...อิ อิ อิ ....

งานอย่างนี้ มันต้องระดับเจ้าของพรรคครับถึงจะทำเนียนได้....เป็นแค่สส.หน้าใหม่อย่าทะลึ่งเป็นอันขาด.....

บ้านเลขที่๑๑๑พ้นโทษกลับมาเมื่อไหร่ มีหวังได้เห็นศึกล้างพรรค ทั้งนปก.ทั้งเสิ้อแดงทั้งบรรดาแสตนอินน์ทั้งหลายกันบ้าง.....[/quote]

แล้วบางกอกเห็นรึยังล่ะว่า เสื้อแดงไม่ได้เป็นควาย เสื้อแดงไม่ได้โง่ อย่างที่พวกคุณมายัดเยียด

เห็นรึยัง ว่าพวกเราซื้อไม่ได้ เราไม่ได้ให้ราคาแม้วแอนด์เดอะแก๊งค์มากมาย อย่างที่พวกคุณคิด

สิ่งที่เราต้องการ...มันไปไกลกว่านั้นมากแล้ว

พวกของคุณอย่างพธม. สลิ่มเหลือง หลากสีอีแอบ ต่างหากเล่า ที่โง่เขลาทางการเมือง

พวกคุณต่างหาก ที่อยู่ในโลกของ"แม้วทริกซ์" เหมือนหาทางออกจากเขาวงกตไม่เจอ

พวกคุณอาจจะร่ำรวย อาจจะด้วยทำมาหากินเก่ง หรือเพราะมรดกเก่า ก็ตามแต่

แต่วุฒิภาวะทางการเมืองของพวกคุณหน่ะ มันช่างล้าหลัง อยู่ในกะลาเน่าๆ

"บางกอก"...จงออกมาสวมเสื้อแดงกับเราเถอะ! พา"นวนคร"มาด้วยนะ

อย่าทำตัวเป็น"น้ำล้างชามที่เผ็ดกว่าน้ำแกง"คอยแก้ต่างให้พวกเผด็จการโบราณอีกต่อไปเลย

จงอย่ากลัว...เพราะส่ิงที่เราต้องการ...มันดีกับพวกเราทุกคน!

การตายไปด้วยมิจฉาทิษฐิต่างหากเล่า...ที่น่ากลัว

นั่นน่ะ นอกจากจะได้ชื่อว่าเสียชาติเกิดแล้ว

ยังถือว่าเป็น"อนันตริยกรรม"เชียวนา

เพราะเมื่อไหร่ที่ประวัติศาสตร์เดินผ่านคุณไป มันก็สายเสียแล้ว.

oนักการเมืองไทย มีแต่ เหี้ย

oนักการเมืองไทย มีแต่ เหี้ย โครตเหี้ย และ อภิมหาอมตะนิรันดร์กาลเหี้ย เช่น ไอ้เหนอะ ไอ้หนั่น ไอ้เหลิมและไอ้แม้ว ซึ่งสถาบันพระกะโปกเกล้ากำลังจัดอันดับคาดว่าจะรู้ผลวันนี้

pat wrote:oนักการเมืองไทย

[quote=pat]oนักการเมืองไทย มีแต่ เหี้ย โครตเหี้ย และ อภิมหาอมตะนิรันดร์กาลเหี้ย เช่น ไอ้เหนอะ ไอ้หนั่น ไอ้เหลิมและไอ้แม้ว ซึ่งสถาบันพระกะโปกเกล้ากำลังจัดอันดับคาดว่าจะรู้ผลวันนี้[/quote]

แล้วคุณ Pat ก็คงไม่ยกเว้นนายเทือกกับนายมาร์ค ด้วยนะครับ แถมตัวคุณอีกคนหนึ่งอีกก็จะดีหัดใช้คำพูดที่สุภาพบ้างก็จะน่าอ่านเล่นเพลินๆบ้าง หรือบรรพบุรุษคุณเขาก็พูดภาษาเดียวกับคุณ พวกควา-เหลืองกับสลิ่ม ทั้งหลายเก่งทางด่าว่าคนที่มีความคิดต่างอยู่เป็นประจำ แต่ไม่เคยตักนำ้ใส่กระโหลก ดูเงาหัวตัวเองเลย น่าสมเพชจริงๆ

ชาวไพร่ไม่มีสี wrote:pat

[quote=ชาวไพร่ไม่มีสี][quote=pat]oนักการเมืองไทย มีแต่ เหี้ย โครตเหี้ย และ อภิมหาอมตะนิรันดร์กาลเหี้ย เช่น ไอ้เหนอะ ไอ้หนั่น ไอ้เหลิมและไอ้แม้ว ซึ่งสถาบันพระกะโปกเกล้ากำลังจัดอันดับคาดว่าจะรู้ผลวันนี้[/quote]

แล้วคุณ Pat ก็คงไม่ยกเว้นนายเทือกกับนายมาร์ค ด้วยนะครับ แถมตัวคุณอีกคนหนึ่งอีกก็จะดีหัดใช้คำพูดที่สุภาพบ้างก็จะน่าอ่านเล่นเพลินๆบ้าง หรือบรรพบุรุษคุณเขาก็พูดภาษาเดียวกับคุณ พวกควา-เหลืองกับสลิ่ม ทั้งหลายเก่งทางด่าว่าคนที่มีความคิดต่างอยู่เป็นประจำ แต่ไม่เคยตักนำ้ใส่กระโหลก ดูเงาหัวตัวเองเลย น่าสมเพชจริงๆ[/quote]
ขอบคุณครับ ขอโทษ โมโหหิว สวัสดีครับ

I PAT

I PAT มันดีอยู่คนเดียวรวมคนหน้าหล่อและแขนงอเข้าไว้ด้วย มึงคิดด้วยเหตุผลหรือหาเหตุผลมารองรับการโพสของมึงให้กูชื่นใจหน่อยได้ไหม? จะเป็นแบบขี้ๆก็ได้กูจะทนอ่านดู.