ตายกี่ศพสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯถึงจะเกิด

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

อีก 5 วันจะครบรอบจัดงาน 19 ปี เคเดอร์ แต่ก็เกิดเรื่องสลดใจจากเหตุระเบิดในโรงงานกรุงเทพซินเนติก BST เมื่อวานขึ้นอีก และเป็นโศกนาฎกรรมที่มีคนตายทันที 5 ศพ สาหัส 2 ประสบอันตรายเจ็บกระทันหันเข้า รพ. 92 ราย อพยพคนในชุมชนออก 12 ชุมชน นี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มาก เพราะไม่เพียงแต่ชุมชน เจ้าหน้าที่ หรือสื่อมวลชนที่เข้าไปเกี่ยวข้อง คนเหล่าจะได้รับสารเคมีเข้าไปด้วย เพราะกลิ่นก๊าซพิษลอยคละคลุ้งไปหลายกิโลเมตร ซึ่งไม้รู้ว่า ระยะอีก 10ปีต่อจากนี้ พวกเขาจะเป็นมะเร็งหรือไม่ ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นก็ไมสามารถเรียกร้องเอาค่าเสียหายรักษาพยาบาลเอากับใครได้ เพราะหลักฐานมันหายไปกับกาลเวลาที่ล่วงเลยไป รัฐไม่มีระบบติดตามตรวจสอบผลกระทบระยะยาว เพราะขาดบุคลากร แค่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็แทบรับมือไม่ไหวแล้ว จะเข้าไปดูก็ทนสูดอากาศพิษไม่ไหว ขนาดไม่ได้ระเบิด แต่แค่สารเคมีรั่วไหลเมื่อครั้งก่อนๆ ก็ยังส่งผลให้คนในชุมชนต้องล้มป่วย แล้วนี่ระเบิดขนาดนี้ ย่อมกระทบผู้คนจำนวนหลายพันคน 

นิคมอุตสาหกรรมเกือบทุกที่ จะปลอดเรื่องการดูแลควบคุมจากภาครัฐ ปลอดกฎหมาย ปล่อยให้นิคมขูดรีดคนงานอย่างสุดๆ รัฐจะอ้างปัดความรับผิดชอบเสมอว่า ในนิคมขนาดใหญ่นั้นเรื่องความปลอดภัยได้มาตรฐาน ไม่มีปัญหา แต่แท้จริงแล้วรัฐจะเปิดโอกาสให้พวกนายทุนรู้สึกว่า มาลงทุนสร้างนิคมอุตสาหกรรมกันมากๆ เถอะ รัฐพยายามเปิดทางลดช่องว่างทุกอย่างเพืื่อชวนเชื่อ โดยไม่คำนึงถึงคนงานที่เป็นลูกหลานคนไทยต้องเสี่ยงภัยกับการสูญเสียสุขภาพเพียงใด ขนาดไหน มองดูชีวิตลูกหลานคนงานไทยแล้ว ช่างดูด้อยค่าเสียจริงๆ เพียงค่าแรงไม่กี่บาทที่ต้องยอมทำงานอย่างหักโหมถึงวันละ 16 ชั้วโมงเพื่อแรกกับรายได้ที่จะเอาไปจุนเจือครอบครัว

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เครือข่ายแรงงาน นักวิชาการด้านแรงงาน สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วย ฯ ต้องออกแรงและลงทุนด้วยนำพักน้ำแรงติดตามเพื่อจะเป็นกลไกช่วยเหลือกลุ่มคนป่วย และผลักดันอย่างจริงจังต่อเนื่องมายาวนานย่างเข้า 19 ปีจนใกล้จะคลอดได้แล้ว หรือศูนย์ข้อมูลรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์สถาบันฯ ในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลและสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อทำการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานไปยังต้นตอของปัญหาแบบสดๆ เท่าทันข้อมูลครบถ้วน มีการสรรหากรรมการที่มีจิตใจทัศนคติต่อเรื่องความปลอดภัยเข้าไปบริหารสถาบันฯนี้ กระนั้นการร่างพระราชกฤษฎีกาสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯฉบับนี้ รัฐก็ยังปฎิเสธเนื้อหาสำคัญที่เป็นข้อเสนอของเครือข่ายแรงงาน นักวิชาการแรงงาน  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ก็คงเป็นเสมือนแค่รถคันหนึ่งที่ขาดตัวเครื่องกลที่จะขับเคลื่อนบริหารจัดการนโยบายสำคัญของสถาบันฯ ขาดสมองที่บัญชาการงานด้านความปลอดภัยได้

จากการศึกษาข้อมูลของกองทุนปี 2553 คนงานภายใต้การคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน 8,177,618 รายที่ทุพลลภาพเข้าใช้สิทธิจากกองทุนเงินทดแทนได้ 146,511 ราย คิดเป็นอัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 คนประสบอันตราย 17.92 ราย รัฐสูญเสียค่าทดแทนไปกว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งไม่นับคนงานที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิกองทุนเงินทดแทนอีกไม่รู้เทาไหร่ ในจำนวนนั้น พวกเขากำลังเจ็บป่วย ถูกเลิกจ้าง ปลดออกจากการทำงานอย่างไร้ความชอบธรรม กำลังอยุ่ระหว่างอุทธรณ์คำวินิจฉัยของกองทุน ต่อสู้คดี และกำลังฟ้องนายจ้างเพื่อให้นายทุนรับผิดชอบต่อความบกพร่องละเลยของสถานประกอบการ ซึ่งคนงานเหล่านั้นใจจริงเขาไม่ได้อยากมีคดีหรือมีปัญหาถึงโรงถึงศาลอะไร เขาก็คือคนงานที่อยากเอาเวลามาประกอบอาชีพแบบปกติ แต่เมื่อต้องสูญเสียสุขภาพอวัยวะประกอบอาชีพไม่ได้ ทั้งยังต้องรักษาตัวต่อเนื่อง จึงทำให้พวกเจาต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฏหมายเท่านั้นเอง

ในวาระจะครบรอบ 19 ปี โศกนาฎกรรมโณงงานตุ๊กตาเคเดอร์ไฟไหม้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 ที่ทำให้คนงานวัยหนุ่มสาวต้องสังเวยชีวิตไปแบบไม่ทันต้องตัวถึง 188 ศพ ต้องบาดเจ็บสูญเสียสุขภาพอวัยวะ 469 ราย และล่าสุดพี่น้องที่เพิ่งเสียชีวิตที่โรงงานกรุงเทพซินเนติก ฯ หรือจากพื้นที่อุตสาหกรรมอื่นๆทั่วประเทศ สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ต้องขอคาราวะดวงวิญญานของพี่น้องคนงานเหล่านั้นที่ต้องล้มตายและเสียชีวิต ด้วยการประสบอันตรายและเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน รวมทั้งครอบครัว ขออุทิศส่วนบุญกุศลที่องค์กรผู้ถูกผลกระทบได้ทำไปตลอดระยะเวลา 19 ปี ยังผลให้ดวงวิญญาณพี่น้องแรงงานทั้งหลายที่กำลังทุกข์อยู่ ได้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป

และขอบุญกุศลที่องค์กรผู้ป่วยฯได้อุทิศในการทำประโยชน์ในการช่วยพี่น้องให้ได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและทุ่มเททำงานผลักดันนโยบายเพื่อคุ้มครองสุขภาพพี่น้องคนงานเหล่านีี้ จงบังเกิดให้สิ่งที่มุ่งหวังให้รัฐจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้คลอดออกมาอย่างสมบูรณ์ตามที่เครือข่ายแรงงานต้องการโดยเร็วพลัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการทำงานปกป้องคุ้มครองพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใช้แรงงานในอนาคตต่อไป

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์