Skip to main content
sharethis

กลุ่มพลังประชาธิปไตยไทยในออสเตรเลีย ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ระบุให้มีการรณรงค์ทั่วประเทศ เพื่อการยื่นถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ร่วมออกคำสั่งทั้งหมด และรวมทั้งการฟ้องร้องดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

9 มิ.ย. 55 - กลุ่มพลังประชาธิปไตยไทยในออสเตรเลีย ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ...

 

พลังประชาธิปไตยไทยในออสเตรเลีย

แถลงการณ์ฉบับที่ 1

 

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฎเห็นอย่างแจ้งชัด จากการเสนอข่าวของสื่อสาธารณะทุกแขนงในและนอกประเทศ บ่งชี้ให้เห็นว่า ขณะนี้ขบวนการผู้ไม่ยอมรับแนวทางระบอบประชาธิปไตยที่สังคมกำหนด ประกอบด้วยกลุ่มและคณะบุคคลที่อยู่ในและนอกรัฐสภา นักการทหารอำนาจนิยม นักการเมืองผู้ไม่ยอมรับมติประชาชนสังกัดพรรคการเมืองฝ่ายค้าน องค์กรฝ่ายตุลาการ ใช้เงื่อนไขที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในนามรัฐสภา ดำเนินตามขอบเขตอำนาจของกฎหมายรัฐธรรมนุญที่บัญญัติไว้ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ร่วมแบ่งหน้าที่สร้างสถานะการณ์โดยเจตจำนงหยุดยั้งมิให้ขบวนการประชาธิปไตยทางรัฐสภา สามารถทำหน้าทีและดำเนินการต่อไปได้ 

การแสดงเจตนาด้วยการขัดขวาง การข่มขู่และใช้กำลังของขบวนการ รวมทั้งการใช้อำนาจตุลาการออกคำสั่ง (มิใช่คำวินิฉัยตามมาตรา 68) ก้าวล่วงอำนาจนิติบัญญัติโดยมิชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนุญนั้น เป็นการร่วมกันแสดงเจตจำนงที่ไม่เป็นไปตามครรลองระบอบประชาธิปไตย เพื่อการให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยการรัฐประหารด้วยกฎหมายของตุลาการ 

ดังนั้น เพื่อขจัดการรัฐประหารทุกรูปแบบให้พ้นไปจากสังคมไทย และเพื่อมิให้ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ใช้อำนาจตุลาการ หรืออำนาจอื่นนอกระบบปล้นอำนาจไปจากประชาชนอีกต่อไป เราจึงขอเรียกร้องต่อสังคมไทย พรรคเพื่อไทย ให้พร้อมใจยืนหยัดแสดงออกให้ถึงที่สุดในครั้งนี้เพื่อ

1. ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถอนคำสั่งที่สั่งการต่อรัฐสภาและให้ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการตามครรลองที่บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 68 อย่างเที่ยงตรง และแสดงการรับผิดชอบด้วยการลาออกทั้งคณะ

2. ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ถอนคำสั่งหรือไม่ปฎิบัติตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 หรือไม่ลาออก ให้มีการรณรงค์ทั่วประเทศ เพื่อการยื่นถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ร่วมออกคำสั่งทั้งหมด และรวมทั้งการฟ้องร้องดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

3. ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะถอนคำสั่งหรือไม่ เราขอสนับสนุนให้ขบวนการรัฐสภายึดมั่นต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติให้อำนาจไว้ โดยไม่ต้องเกรงกลัวอำนาจเถื่อนนอกระบบ และเพื่อจะไม่ตกเป็นจำเลยที่ถูกกล่าวหา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

พี่น้องร่วมอุดมการณ์และพรรคเพื่อไทยอุดมการณ์ประชาธิปไตยพึงตระหนัก ขบวนการประชาธิปไตยอาจจะยังไม่ได้รับชัยชนะเด็ดขาดด้วยพลังมวลชนในและนอกสภาต่อขบวนการเผด็จการอนุรักษ์นิยมที่ใช้นำโดยตุลาการในครั้งนี้ แต่การผนึกกำลังทั้งหมดจะเป็นพลังผลักดันสำคัญที่นำไปสู่ชัยชนะแน่นอนบนแนวรบ "ยุติธรรมวิกฤตศรัทธา" ซึ่งจะแข็งแรงขึ้นในสังคมผู้ยึดมั่นอุดมการณ์ประชาธิปไตยและความยุติธรรมในและนอกประเทศ พี่น้องคนไทยและพี่น้องออสเตรเลียในหลายสาขาภาคส่วน จึงขอประกาศร่วมเป็นผู้เสริมแนวรบขึ้นยืนเคียงข้างต่อสู้กับพี่น้องคนไทยทุกคน เพื่อการปลดปล่อยประเทศไทยให้หลุดพ้นวงจรอุบาทว์นี้ด้วยเช่นกัน

 

ด้วยจิตศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยและความยุติธรรม
THAI RED AUSTRALIA
9 มิถุนายน 2555

             

อนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ระบุไว้ว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net