Skip to main content
sharethis

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) จับมือสร้างเครือข่ายวิจัยข้ามสถาบันรุกคืบสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยทางคลินิก เพื่อพัฒนาวิธีการรักษาและสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพยาให้กับประเทศ

ศ.นพ.อาวุธ ศรีสุกรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย  กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า กสพท. ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของโรงเรียนแพทย์ทั้ง 19 แห่งของประเทศไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านแพทยศาสตร์ของประเทศไทย ได้ขยับตัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับแพทยศาสตร์ศึกษาของประเทศไทยอีกระดับหนึ่งด้วยการจัดตั้งเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Medical Research Network- MedResNet) เพื่อให้อาจารย์แพทย์ในโรงเรียนแพทย์แต่ละแห่ง ได้ผลิตงานวิจัยร่วมกันได้

“งานวิจัยทางการแพทย์หลายอย่างต้องการกลุ่มตัวอย่างจำนวนมาก ในขณะที่มีเวลาทำวิจัยไม่มาก เพื่อให้สามารถสร้างผลการวิจัยที่ตอบสนองทันต่อความต้องการทางคลินิก การทำวิจัยข้ามสถาบันจะทำให้เราสามารถผลิตงานวิจัยทางคลินิกที่ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวนมาก และมีความหลากหลาย เพราะกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจะมีความต่างกันไปตามบริบท” ศ.นพ.อาวุธ กล่าว

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ศึกษา พัฒนาขึ้นมาจากเครือข่ายวิจัยสหสถาบัน (Clinical Research Collaboration Network) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดยในครั้งนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นองค์กรกลางในการทำการวิจัยทางคลินิกร่วมกันระหว่างโรงเรียนแพทย์ การปรับตัวจากเครือข่ายวิจัยสหสถาบัน มาสู่เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย นอกจากจะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานวิจัยทางคลินิกระหว่างสถาบันทางการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ศึกษาแล้ว ยังจะเป็นการทำงานขับเคลื่อนทางนโยบายเพื่อให้ผลการวิจัยถูกนำไปใช้ในระดับนโยบาย

รศ.นพ.สุรพล เวียงนนท์ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนึ่งในนักวิจัยที่มีผลงานกับเครือข่ายวิจัยสหสถาบัน กล่าวถึงการทำงานวิจัยทางคลินิกข้ามสถาบันว่าเป็นกระบวนการทำงานที่ทำให้ข้อมูลทางคลินิกที่สถาบันทางการแพทย์แต่ละแห่งมีอยู่ในมือ สามารถถูกนำมารวมกันเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและการพัฒนาทางการแพทย์

“ประเทศไทยควรจะทำงานร่วมกัน  เพื่อให้บรรลุแนวปฏิบัติอันเดียวกัน การแข่งขขันในบางเรื่องจะทำให้เราไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ การร่วมมือกันจะทำให้เกิดการประสานงานกัน และเราจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์” รศ.นพ.สุรพลกล่าว

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) มีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการสู่สาธารณชนพร้อมการประชุมวิชาการครั้งแรกของเครือข่ายในประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้ คาดว่าจะมีนักวิจัยทางการแพทย์จากโรงเรียนแพทย์ทั้ง 19 แห่ง และจากสถาบันบริการสุขภาพทั่วประเทศมากกว่า 300 คนเข้าร่วม 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net