Skip to main content
sharethis

เว็บไซต์วอยซ์ทีวีรายงานว่า กลุ่มที่ใช้ชื่อว่า 'คณะราษฏร์ที่ 2' ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งหนังสือขอยืมอาวุธยุทโธปกรณ์จากกองทัพบก เพื่อนำไปประกอบการแสดงรำลึกในงานวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง บริเวณหมุดคณะราษฎร์ ลานพระบรมรูปทรงม้า

กลุ่มนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมตัวภายใต้ชื่อกลุ่ม "คณะราษฎร์ชุดที่ 2 ต่อต้านอำนาจนอกระบบ" เพื่อแสดงเจตจำนงในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มาอำนาจประชาชนที่แท้จริง

โดยหนังสือของกลุ่มคณะราษฎร์ที่ 2 ที่ยื่นหนังสือเพื่อขอยืมยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย รถหุ้มเกราะจากกองทัพบก เพื่อนำไปประกอบการแสดงรำลึกเนื่องในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ครบรอบ 80 ปีการเปลี่ยนเเปลงการปกครอง บริเวณหมุดคณะราษฎร์ ลานพระบรมรูปทรงม้า ในวันที่ 24 มิถุนายนนี้

หนึ่งในสมาชิกกลุ่มคณะราษฎร์ที่ 2 ได้ระบุว่า การแต่งกายย้อนยุคจำลองคณะราษฎร์ในปี 2475และการทำหนังสือขอยืมยุทโธปกรณ์ครั้งนี้ เพื่อต้องการแสดงถึงความสมจริงในเหตุการณ์ และถือว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการรัฐประหาร หรือการใช้อำนาจทหารเข้ามามีบทบาทต่อการเมืองไทย

ทั้งนี้ จ่าสิบเอกรุ่งโรจน์ เหลืองอร่าม นายเวรประจำสำนักเลขานุการกองทัพบก เป็นตัวแทนผู้บัญชาการทหารบกมารับหนังสือจากกลุ่มคณะราษฎร์ที่ 2 โดยกล่าวว่าจะส่งหนังสือไปยังสำนักเลขานุการเพื่อส่งเรื่องการขอยืมยุทโธปกรณ์ ซึ่งจะต้องรอผู้บัญชาการทหากบกทำการอนุมัติ  

 

.............
ที่มา:
วอยซ์ทีวี

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net