'เอสโตเนีย' เตรียมฝึกเด็ก ป.1 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

เอสโตเนีย - มูลนิธิ Tiger Leap เตรียมเริ่มโครงการ ProgeTiiger ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-12 ในการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสร้างเว็บและแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ ในเดือนกันยายนนี้

โดยในขั้นแรกนั้นจะเริ่มกับโรงเรียนนำร่อง และปีต่อๆ ไป จะเปิดให้โรงเรียนของรัฐทั้งหมดที่สนใจเข้าร่วมได้

มูลนิธิฯ Tiger Leap ตัดสินใจเริ่มโครงการนี้เนื่องจากเห็นถึงความยากลำบากของบริษัทต่างๆ ในการหาโปรแกรมเมอร์ดีๆ โดยโครงการนี้จะเตรียมให้นักเรียนขยับจากผู้ใช้ไปเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และคาดว่า โครงการดังกล่าวจะทำให้เอสโตเนียมาอยู่แถวหน้าของยุโรปตะวันออกในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

ในปี 2540 เอสโตเนียตัดสินใจลงทุนอย่างมหาศาลในการพัฒนาและขยายโครงสร้างของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ปัจจุบัน เอสโตเนียได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเร็วที่สุดในโลก

 

 

ที่มา : Computer programming will soon reach all Estonian schoolchildren, Ubuntu Life ผ่าน เอสโตเนียเตรียมให้เด็กเรียนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ประถมหนึ่ง , Jusci