Skip to main content
sharethis

เวทีร่วมสร้างละแมน่าอยู่ ครบ 2 ปี การตื่นรู้ฐานทรัพยากรและพลังงาน ตรึงโรงไฟฟ้าถ่านหิน-นิวเคลียร์ นักผังเมืองเผยผังเมืองรวมชุมพรระบุชัดเปิดพื้นที่สีเขียวสร้างเมกะโปรเจ็กต์

 
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 กันยายน 2555 ที่ศาลาประชาคมอำเภอละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร สมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร ร่วมกับเครือข่ายรักษ์ละแม จัดเวทีร่วมสร้างละแมน่าอยู่: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของดีดีที่ละแม “ครบ 2 ปี การตื่นรู้ฐานทรัพยากรและพลังงาน” โดยมีส่วนราชการ นักวิชาการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นักศึกษา และชาวบ้านในอำเภอละแม และใกล้เคียง ร่วมประมาณ 150 คน
 
วิเวก อมตเวทย์
 
นายวิเวก อมตเวทย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายรักษ์ละแม ชี้แจงว่า เครือข่ายรักษ์ละแม และภาคีเครือข่ายต่างๆ ต้องการรำลึก 2 ปี ของการต่อสู้กับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่มีแผนสร้างในอำเภอละแม โดยร้อนคุกรุ่นเมื่อปี 2553 จนชาวบ้านรวมตัวกันจัดเวทีใหญ่ทำสัญญาประชาคม จนสามารถไล่เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้สำเร็จ
 
“ทั้งนี้เพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องดีๆ ของอำเภอละแม ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ละแมน่าอยู่ พร้อมรับมือกับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 การมีอาชีพมั่นคง การมีสุขภาพดี การมีการศึกษาดี การมีสิ่งแวดล้อมดี อยู่ในสังคมสงบสุข ผู้คนมีจิตอาสาและสำนึกประชาธิปไตย ขับเคลื่อนถักทอสานกับสถาบันครอบครัว ศาสนา สถาบันการศึกษา พลังชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) อาสาสมัคร และสื่อมวลชน ภายใต้บริบทของการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลสุขภาพ เกษตรยั่งยืน การเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน เศรษฐกิจชุมชน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น และแนวทางเพื่อสร้างละแมน่าอยู่” นายวิเวก กล่าว
 
ภารนี สวัสดิรักษ์
 
นางสาวภารนี สวัสดิรักษ์ นักผังเมืองอิสระ เครือข่ายผังเมืองเพื่อสังคม ชี้แจงว่า จังหวัดชุมพรถูกกรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดทั้งในผังประเทศ 2600 ผังเมืองรวมอนุภูมิภาคอ่าวไทย ผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร ผังเมืองรวมเมืองหลังสวน โดยในผังประเทศ 2600 ระบุว่า อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร มีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง มีท่าเรือน้ำลึก และถนนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดชุมพร ฝั่งอ่าวไทย กับจังหวัดระนอง ฝั่งทะเลอันดามัน 
 
นางสาวภารนี ชี้แจงอีกว่า ร่างผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร พ.ศ. ... ซึ่งอยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศใช้ในพระราชกฤษฎีกา ระบุเอกสารแนบท้ายว่า พื้นที่สีเขียว (พื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดชุมพร) สามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงไฟฟ้าได้ อีกทั้งผังเมืองรวมเมืองหลังสวน ผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวน ผังเมืองรวมเมืองชุมพร ก็หมดอายุ ซึ่งอาจถูกลักไก่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า หรืออุตสาหกรรมเหล็กก็ได้
 
 
ทั้งนี้ เอกสารแนบท้าย ร่างผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร พ.ศ. ... ระบุว่า ลำดับที่ 49 โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โรงงานจำพวกที่ 3 สามารถสร้างในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม พื้นที่อนุรักษ์และเกษตรกรรม ลำดับที่ 59 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุงเหล็ก ผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น โรงงานจำพวกที่ 3 สามารถสร้างในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม พื้นที่อนุรักษ์และเกษตรกรรม ลำดับที่ 88 โรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า โรงงานจำพวกที่ 3 สามารถสร้างในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม พื้นที่อนุรักษ์และเกษตรกรรม และลำดับที่ 89 โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่ง หรือจำหน่ายก๊าซ โรงงานจำพวกที่ 3 สามารถสร้างในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม พื้นที่อนุรักษ์และเกษตรกรรม
 
 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net