ชาวบ้านทุ่งลุยลายประชุมร่วม อปท.-นายอำเภอ-ป่าไม้ ถกปัญหาแนวเขตป่าทับที่ทำกิน

นายอำเภอคอนสารนั่งหัวโต๊ะประธานที่ประชุมถกแนวทางแก้ปัญหาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ทับที่ทำกินของสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินอีสาน ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ตัวแทนป่าไม้อ้างรอให้นายใหม่มารับหน้าที ขอเลื่อนเดินสำรวจแนวเขต

 
22 ม.ค. 56 ประมาณ 09.30 – 12.00 น. ตัวแทนชาวบ้าน และตัวแทนสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) ที่อยู่ในพื้นที่ ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ กว่า 40 คน ประชุม ร่วมกับนายไพศาล ศิลปะวัฒนานันท์ นายอำเภอคอนสาร และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลุยลาย, ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย, ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ทับที่ทำกินชาวบ้าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลุยลาย
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ผาผึ้ง ที่เริ่มประกาศเมื่อ ปี 2543 นั้น ยังไม่มีแนวเขตที่ชัดเจนแน่นอน ทั้งยังสร้างปัญหาด้วยการทับที่กินทำกินเดิมของชาวบ้าน จึงได้ร่วมตกลงให้มีการดำเนินการหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องต่อไป
 
นายเหลือ ซึมดร สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน และประธานโฉนดชุมชนตำบลทุ่งลุยลาย กล่าวถึงกระทบและปัญหาว่า จากการดำเนินการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง ที่ได้มีนโยบายขยายเขตเพิ่มขึ้น ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิที่ดินทำกิน และพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน ที่เกิดจากการทับซ้อนกันระหว่างพื้นที่ป่าอนุรักษ์กับพื้นที่ที่ประชาชนมีการถือครองประโยชน์มาก่อนการประกาศเขตฯ ทำให้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกิน รวมทั้งถูกดำเนินคดีความ ทั้งหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 รวมแล้วกว่า 80 กว่าราย
 
“การประชุมครั้งนี้ ต่อเนื่องมาจากการที่มีมติ ให้ยุติการตัดต้นยางพาราของชาวบ้าน รวมทั้งมาติดตามการดำเนินการ เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขแนวเขตที่มีปัญหา โดยเมื่อวันที่ 1 ส.ค.55 ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย ได้ทำหนังสือส่งถึงหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง ให้พิจารณาการผ่อนผันการตัดต้นยางพารา และเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ให้ถูกต้องร่วมกัน โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ จึงได้เกิดการประชุมในการติดตามผล” ประธานโฉนดชุมชนทุ่งลุยลาย กล่าว
 
นายเหลือ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุม เมื่อวันที่ 31 ก.ค.55 ที่เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง เพื่อแลกเปลี่ยนหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีการตัดฟันต้นยางของชาวบ้าน สืบเนื่องจากวันที่ 19 ก.ค.55 นายสุพจน์ พรมเอี่ยม เจ้าหน้าที่ป่าไม้ แจ้งต่อนายวานิช สุขันธ์ นายคำกอง ญาณไกล นายประยุร สวดสม และนางสง่า ฤทธิ์คุ้ม ให้ทำการรื้อถอน ตัดฟันต้นยาง จึงมีการเจรจาไม่ให้ดำเนินการใดๆ และให้ยุติการขับไล่ชาวบ้าน เนื่องจากอยู่ในช่วงที่รัฐบาลมีนโนบายเพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเรื่องสิทธิในที่ดินทำกินให้ราษฎร์ และห้ามทำการ ข่มขู่ คุกคาม และดำเนินคดีกับชาวบ้านเพิ่มเติม
 
ที่ผ่านมาชาวบ้านได้มีการประชุมร่วมเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับพื้นที่ และในระดับนโยบายกับรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี และเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน
 
ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.55 ชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้าร่วมกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ระหว่างภาครัฐกับประชาชน ขณะนี้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) เพื่อพิจารณากรอบวาระต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิที่ดินทำกินแล้ว
 
ด้าน นายสุพจน์ พรมเอี่ยม ตัวแทนเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ได้ร้องขอต่อที่ประชุมว่า ขอเลื่อนกำหนดวันที่จะร่วมเดินศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตฯ ออกไปก่อน เนื่องจากภายใน 2 -3 วันนี้ จะมีหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง คนใหม่ เข้ามาแทนคนเดิม จึงใคร่ขอวิงวอน เลื่อนกำหนดเพื่อให้ตนได้กลับไปรายงานต่อเจ้านายคนใหม่ให้รับทราบ เพื่อทำความเข้าใจให้กับหัวหน้า (คนใหม่) เสียก่อน แล้วค่อยกำหนดนัดวันกันอีกรอบ
 
นายไพศาล นายอำเภอคอนสารในประธานฯ การประชุม กล่าวถึงข้อสรุปว่า ปัญหามีความซับซ้อน และการประกาศเขตป่าฯ นั้นยังไม่มีความชัดเจน ดังที่ประชุมได้ร่วมแจ้ง จึงให้มีการกำหนดวันที่นัดหมายเดินหาแนวเขตดังกล่าวใหม่ เพื่อหาข้อยุติ ให้ปัญหาได้รับการแก้ไขด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมต่อไปในทุกภาคส่วน รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่บันทึกการประชุม เพื่อประสานต่อไปยังหน่วยที่รับผิดชอบให้มีการดำเนินการ และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดสำรวจแนวเขตฯ โดยให้ยึดเอาคณะกรรมการฯ ชุดเดิม สมัยนายอำเภอคอนสารคนเดิม เป็นการต่อไป
 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์