Skip to main content
sharethis

ขณะที่ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือก สว. ถูกวิจารณ์ว่าตัดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่เอกสารความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญ 60 ชี้ชัดการกำหนดวิธีการได้มาซึ่ง สว. นั้น มุ่งหมายสร้างหลักประกันว่าผู้ที่สนใจในการเข้ามีส่วนร่วมในทางการเมืองจะไม่ถูกกีดกันหรือถูกคัดกรองโดยองค์กรหรือพรรคการเมืองใด

จากเมื่อวันที่ 26 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ด้านหนึ่งสร้างความกังวลใจของทั้งผู้มีความประสงค์ลงสมัครรับเลือกเป็น สว. หรือสมัครเพื่อไปใช้สิทธิเลือกและตรวจสอบกระบวนการเลือกแล้วนั้น อีกด้านยังมีการวิจารณ์ถึงความเหมาะสมและตัดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะระเบียบดังกล่าวโดยเฉพาะระเบียบข้อ 7 ข้อ 8 ที่ให้ส่งเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครให้แก่ผู้สมัครอื่นในการเลือกเท่านั้น โดยไม่ให้เผยแพร่ต่อสาธารณะ รวมทั้งข้อห้ามต่างๆ ในข้อ 11 

อย่างไรก็ตามเมื่อดู เอกสารความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หน้าที่ 187-191 ระบุถึงความมุ่งหมายของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 ที่ว่าด้วยที่มาของ สว.ตามรัฐธรรมนูญนี้ ระบุถึงความมุ่งหมายว่า การกำหนดให้ผู้สมัครสามารถสมัครได้โดยเสรีและเลือกกันเองโดยตรงก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ที่สนใจในการเข้ามีส่วนร่วมในทางการเมืองจะไม่ถูกกีดกันหรือถูกคัดกรองโดยองค์กรหรือพรรคการเมืองใด

อีกทั้งคำอธิบายประกอบยังย้ำถึงความต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้เกิดขึ้นเป็นผลอย่างจริงจัง ถึงขนาดย้ำความสำคัญที่ต้องดำาเนินการเลือกกันตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ก็เพื่อให้ขบวนการเลือกตั้งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด นอกจากนี้ยังระบุอีกว่า กำหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ โดยเน้นความสำคัญของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาสมัครได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเกินกำลังของบุคคลทั่ว ๆ ไป อีกด้วย  

โดยมีรายละเอียดคำอธิบายตามเอกสารดังกล่าวดังนี้ 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net