Skip to main content
sharethis
รพ.ชุมชนภาคใต้ 7 จ.ตอนล่างแถลงร่วมข้อเสนอของแพทย์ชนบท ย้ำรัฐบาลต้องยกเลิกระบบ P4P เอาเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับที่ 4,6 มาใช้เช่นเดิม ระบุจะเคลื่อนไหวจนกว่าจะปลดนพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ จากการเป็นรมว.สาธารณสุข 
 
3 มิ.ย. 56 - มีรายงานว่า ที่ห้องสัมมนาของโรงไฟฟ้าจะนะ มีการสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจในกลุ่มวิชาชีพทุกวิชาชีพของโรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ เพื่อทำความเข้าใจต่อการประกาศไม่ทำ P4P และขอให้นำเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายคืนมา รวมทั้งกำหนดท่าทีการเคลื่อนไหวของโรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
 
นายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส และนายแพทย์รอซาลี ปัตยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา ได้แถลงย้ำรัฐบาลต้องยกเลิกระบบ P4P เอาเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับที่ 4,6 มาใช้เช่นเดิม และเรียกร้องให้ปลดนพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ จากการเป็นรมว.สาธารณสุข ในขณะที่ชมรมแพทย์ชนบท ได้ออกแถลงการณ์และจุดยืนต่อการเจรจาในวันที่ 4 และ 6 มิ.ย. นี้ กับผู้แทนนายกรัฐมนตรี โดยย้ำว่าจะ "เคลื่อนไหวอารยะขัดขืนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องจนกว่า พีฟอร์พี จะถูกยกเลิก และ นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์  ถูกย้ายออกจากกระทรวงสาธารณสุข"
 
โดยเนื้อหาของแถลงการณ์ของโรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ และชมรมแพทย์ชนบท มีดังนี้
 
สืบเนื่องจากการที่ทางรัฐบาลโดยตัวแทนจากนายกรัฐมนตรี นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ ได้ขอเจรจากับแพทย์ชนบทและเครือข่ายสุขภาพที่ออกมาไล่ รมต.ประดิษฐและไม่เอา p4p จนบรรลุข้อตกลงในการจัดการเจรจาในวันที่ 4 และ  6 มิถุนายน โดยเป็นการเจรจาตามข้อเรียกร้องของแพทย์ชนบท ทันตภูธร เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกัน สหภาพองค์การเภสัชกรรม เครือข่ายผู้ป่วยและองค์กรพัฒนาเอกชน กับผู้แทนรัฐบาลนั้น  
 
โรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  ขอยืนยันว่า P4P คือยาพิษ จะไม่มีการเจรจาลงรายละเอียดเรื่อง P4P  แต่อย่างใด ไม่รับทั้งหมด ไม่มีการโอนอ่อน และขอยืนยันข้อเรียกร้องที่ลดหย่อนไม่ได้เลยของแพทย์ชนบทและเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนนั่นคือ
 
1. การยกเลิกนโยบาย p4p สำหรับโรงพยาบาลชุมชนโดยสิ้นเชิง แล้วเอาเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับที่ 4,6 กลับมาใช้เช่นเดิม รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราสำหรับวิชาชีพอื่นที่นอกเหนือจากแพทย์ ทันตแพทย์ด้วย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและลดปัญหาการสมองไหลจากโรงพยาบาลชุมชน จะไม่มีการเจรจารายละเอียดใดๆในเรื่อง P4P  
 
2. รัฐบาลต้องเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลด นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ออกจากการเป็นรัฐมนตรี และมอบหมายให้ รัฐมนตรีช่วยว่าการ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รักษาการแทน  และให้เป็นผู้แทนการเจรจาในฝั่งกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การเจรจาดำเนินไปได้ เพราะ รมต.ประดิษฐเป็นโมฆะบุรุษและเป็นเชื้อโรคร้ายที่บ่อนทำลายระบบสุขภาพ จึงไม่อาจให้มาทำหน้าที่ตัวแทนฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขได้
 
การที่ผู้แทนท่านนายกรัฐมนตรีคือ นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาขอร้องให้ชมรมแพทย์ชนบทยอมรับการเจรจานั้น ไม่ได้แปลว่าชมรมแพทย์ชนบทและโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดจะยุติความเคลื่อนไหวในการชุมนุมหน้าบ้านนายกรัฐมนตรี แต่ทางชมรมแพทย์ชนบท โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีความพร้อมที่จะมาออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่หน้าบ้านนายกรัฐมนตรีทุกวัน และพร้อมจะชุมนุมยืดเยื้อหน้าบ้านนายกรัฐมนตรี หากการเจรจาไม่นำไปสู่การตอบสนองข้อเรียกร้องทุกข้อ การต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ระบบสุขภาพให้ไม่ถูกทุนสามานย์ยึดครองไป เป็นการต่อสู้เพื่อระบบสุขภาพที่เอื้อให้กับการดูแลสุขภาพคนทุกคนในสังคมไทยไม่เฉพาะคนจนคนชนบท   เป็นบทบาทการแพทย์เพื่อสังคมที่ต้องยืนหยัด และขอเชิญคนไทยทั้งประเทศติดตามและเข้าร่วมการปกป้องระบบสุขภาพไทยในครั้งนี้ด้วย
 
นายแพทย์รอซาลี ปัตยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา กล่าวย้ำว่า “การที่ผู้แทนท่านนายกรัฐมนตรีคือ นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาขอร้องให้ชมรมแพทย์ชนบทยอมรับการเจรจานั้น ไม่ได้แปลว่าชมรมแพทย์ชนบทและโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดจะยุติความเคลื่อนไหวในการชุมนุมหน้าบ้านนายกรัฐมนตรี แต่ทางชมรมแพทย์ชนบท โดยเฉพาะแพทย์ชนบทและโรงพยาบาลชุมชนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ยังพร้อมที่จะมาออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่หน้าบ้านนายกรัฐมนตรีทุกวัน และพร้อมจะชุมนุมยืดเยื้อหน้าบ้านนายกรัฐมนตรี หากการเจรจาไม่นำไปสู่การตอบสนองข้อเรียกร้องทุกข้อ การต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ระบบสุขภาพให้ไม่ถูกทุนสามานย์ยึดครองไป เป็นการต่อสู้เพื่อระบบสุขภาพที่เอื้อให้กับการดูแลสุขภาพคนทุกคนในสังคมไทยไม่เฉพาะคนจนคนชนบท   เป็นบทบาทการแพทย์เพื่อสังคมที่ต้องยืนหยัด และขอเชิญคนไทยทั้งประเทศติดตามและเข้าร่วมการปกป้องระบบสุขภาพไทยในครั้งนี้ด้วย ”
 
สืบเนื่องจากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กดดันให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ทุกจังหวัด ให้ไปกดดันและลงมือสั่งการให้ รพช.ต่างๆต้องทำ P4P เพราะทั้งรัฐมนตรีประดิษฐ และปลัดกระทรวง นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สั่งลุยเต็มที่ก่อนการเจรจา สำหรับการประชุมประจำเดือนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีในวันที่ 31 พ.ค. 56 นี้นั้น นพ.เดชา แซ่หลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ แพทย์ดีเด่นในชนบท แพทย์ที่ชาวบ้านรักใคร่ ได้ตอบคำถามที่ว่า 'ทำ P4P หรือยัง ผู้ใหญ่เขาสั่งมา'
 
นพ.เดชาตอบว่า "ถ้าท่านผู้บริหารกระทรวงฯ ถามผมว่า ดูแลประชาชนในพื้นที่ตามนโยบาย District Health System อย่างไร คืบหน้าแค่ไหน ผมจะรีบรายงานว่า ในจังหวัดของเรา ทีมทำงานในอำเภอร่วมกันอย่างแข็งขัน 4-5 อำเภอ แล้ว มีการตั้งกองทุนร่วมกับชุมชนเพื่อดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน บางอำเภอมีทีมขี่จักรยานออกไปเยี่ยมบ้าน แม้เป็นพื้นที่ในความรุนแรง ซึ่งพวกเราภูมิใจมากกับงานที่ทำนี้ และจะขยายออกไป แต่หากถามไร้สาระว่า ทำ P4P หรือยัง คำตอบของผม คือ ไม่ทำ”
 
0000
 
แถลงการณ์ชมรมแพทย์ชนบท
 
เรื่องจุดยืนการเคลื่อนไหวและเป้าหมายการเจรจากับผู้แทนนายกรัฐมนตรี (วันที่  4 และ 6 มิ.ย. 56)
 
ตามที่ชมรมแพทย์ชนบท ชมรมทันตภูธร สหวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน และเครือข่ายเพื่อความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม  เครือข่ายผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง เอดส์ หัวใจ มะเร็ง โรคเลือด เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ได้รวมตัวกันเคลื่อนไหวขับไล่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์  รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข เพื่อปกป้องระบบสาธารณสุขของรัฐ ไม่ให้ถูกครอบงำโดยกลุ่มผลประโยชน์ธุรกิจเอกชน และบริษัทยาข้ามชาติ ด้วยการเคลื่อนไหวอารยะขัดขืนทั่วประเทศ ไม่เอาพีฟอร์พี และไม่เอา นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์  และประกาศ เลื่อนการชุมนุมจัดตั้ง รพ.คนจนภาคสนาม ที่หน้าบ้านนายกรัฐมนตรีจากวันที่ 6 มิ.ย. เป็นการชุมนุมในวันที่ 20 มิ.ย. 56 เพื่อเปิดทางให้มีการเจรจากับผู้แทนนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 4 และ 6 มิ.ย. นี้ และเพื่อให้เกิดความชัดเจน ชมรมแพทย์ชนบทจึงขอประกาศจุดยืนการเคลื่อนไหว และเป้าหมายการเจรจากับผู้แทนนายกรัฐมนตรี ไว้ดังนี้
 
 
จุดยืนการเคลื่อนไหว
 
1.       จะเคลื่อนไหวอารยะขัดขืนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องจนกว่า พีฟอร์พี จะถูกยกเลิก และ นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์  ถูกย้ายออกจากกระทรวงสาธารณสุข
 
2.       พร้อมเจรจากับผู้แทนนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ข้อมูลถึงภาวะอันตรายของระบบสาธารณสุขของรัฐที่กำลังจะล่มสลาย เพราะนโยบายที่ผิดทิศผิดทาง ทำร้ายคนจน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจเอกชนและบริษัทยาข้ามชาติ  พร้อมยื่นข้อเสนอถึงแนวทางการแก้ไข และความจำเป็นที่ต้องย้าย นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์  ออกไปจากกระทรวงสาธารณสุข
 
3.       ถ้าการเจรจาในวันที่ 4 และ 6 มิ.ย. 56 ไม่มีความคืบหน้า จะร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ รพ.ชุมชนทั่วประเทศ  เครือข่ายผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง เอดส์  หัวใจ มะเร็ง โรคเลือด  เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม การไฟฟ้าฯ การประปาฯ และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ  ชุมนุมใหญ่และจัดตั้ง รพ.คนจนภาคสนามขึ้น หน้าบ้านนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 20 มิย. 56 นี้เป็นต้นไป  จนกว่าจะได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อให้แก้ปัญหา และย้าย นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์ ออกไป
 
 
เป้าหมายการเจรจา
 
1.       ขอให้นายกรัฐมนตรีย้าย นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์ ออกจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของระบบสาธารณสุขของรัฐ
 
2.       ยกเลิกนโยบายให้ร่วมจ่ายทุกกรณีในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ ให้มีการแยกผู้ซื้อบริการ (สปสช.) และผู้จัดบริการ (กระทรวงสาธารณสุข) ให้อิสระจากกัน และถ่วงดุลกันตามที่กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พศ. 2545 กำหนดไว้
 
3.       ยกเลิกเป้าหมายจะแปรรูปองค์การเภสัชกรรม ฟ้องเอาผิดกับผู้ที่ทำลายภาพลักษณ์องค์การเภสัชกรรม  และเปลี่ยนคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมชุดปัจจุบัน
 
4.       ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนแบบพีฟอร์พี ในรพ.ชุมชน และใช้ระบบเหมาจ่ายเหมือนเดิมโดยตั้งงบประมาณให้เพียงพอ ไม่ให้กระทบต่อฐานะเงินบำรุงของ รพ. ที่มีเงินบำรุงไว้ใช้บริการผู้ป่วยโดยตรง
 
 
 
 ทั้งนี้ชมรมแพทย์ชนบทขอยืนยันว่าจะร่วมกับเครือข่ายเพื่อความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ ดำเนินการเคลื่อนไหวทุกวิถีทางด้วยความสงบ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อปกป้องระบบสาธารณสุขของรัฐ ให้เอื้อกับคนส่วนใหญ่ของประเทศ และหวังว่า ท่านนายกรัฐมนตรีจะเห็นปัญหาและแก้ไข ขจัดต้นตอของปัญหาออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบสาธารณสุขของรัฐ ถูกทำลาย และประชาชนเดือดร้อนในอนาคตอันใกล้นี้
 
 
 
                                                     นพ.เกรียงศักดิ์   วัชรนุกูลเกียรติ
 
                                                    และคณะกรรมการชมรมแพทย์ชนบท
 
                                                                                  วันที่ 3 มิ.ย. 2556
 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net