Skip to main content
sharethis

19 มิ.ย.56  กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ โดยนางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มฯ ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 8 สนับสนุนการประชุมของชมรมแพทย์ชนบทในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดที่มี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เป็นประธาน เรียกร้องขอให้มีการพิจารณาอย่างเป็นธรรมในเรื่องค่าตอบแทนรายเดือนที่เป็นแรงจูงใจให้บุคลากรทุกวิชาชีพมีกำลังใจในการทำงานในรพ.ชนบท โดยเฉพาะการปรับเพิ่มให้กับ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด รวมถึงพนักงานในหน่วยสนับสนุนทุกหน่วย

นอกจากนั้นแถลงการณ์ยังเรียกร้องให้เร่งดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในองค์การเภสัชกรรม(อภ.) กรณีการปลดนพ.วิทิต อรรถเวชกุล ออกจากตำแหน่งผอ.อภ. หลังจากยังไม่เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินการ

วันเดียวกัน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อภ. โดยนายระวัย ภู่ผะกา ประธานสหภาพฯ ออกแถลงการณ์ให้เร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในองค์การเภสัชกรรม(อภ.) ด้วยเช่นกัน โดยระบุว่า ผ่านมากว่าสองสัปดาห์แล้วยังไม่เห็นความคืบหน้าในการดำเนินการ ทั้งยังระบุด้วยว่า มีความพยายามกีดกันตัวแทนของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม (สร.อภ.) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงฯ ทั้งๆ  ที่เป็นสัญญาประชาคมที่ นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีรับปากไว้

 

000000000

 

แถลงการณ์ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

ฉบับที่ 8  วันที่ 19 มิถุนายน 2556

ติดตามผลการทำงานของ คณะกรรมการร่วมบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนกับกระทรวงสาธารณสุข

ที่มี ดร.คณิศ แสงสุพรรณเป็นประธาน

 

เป็นเวลาสองสัปดาห์ นับจากวันที่ 6 มิ.ย.56 ที่มีการเจรจากันเรื่อง P4P ที่ทำเนียบรัฐบาล ข้อสรุปคือให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันว่าด้วยเรื่องการจัดการเบี้ยเหมาจ่ายรายเดือนให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลากรทุกวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน และการกำหนดแนวทางการใช้ P4P ให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยมอบหมายให้ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งได้มีการประชุมนัดแรกไปเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่ผ่านมานั้น

ทางกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ขอสนับสนุนให้มีการพิจารณาอย่างเป็นธรรมในเรื่องค่าตอบแทนรายเดือนที่เป็นแรงจูงใจให้บุคลากรทุกวิชาชีพมีกำลังใจในการทำงานในโรงพยาบาลในชนบท โดยเฉพาะการปรับเพิ่มให้กับ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ฯลฯ รวมถึงพนักงานในหน่วยสนับสนุนทุกส่วน และสามารถจัดทำประกาศฉบับใหม่ได้โดยเร็ว

สิ่งที่ยังไม่เห็นความก้าวหน้าคือการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในองค์การเภสัชกรรม เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและเพื่อเยียวยาแก้ไขภาพลักษณ์ขององค์การที่ได้รับความเสียหายนั้น ขอให้ทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ ได้เร่งดำเนินการในเรื่องนี้ โดยให้มีองค์ประกอบคณะกรรมการจากประชาชน และ สหภาพองค์การเภสัชกรรม เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันว่าจะให้ทุกภาคส่วนเข้าไปร่วมกันตรวจสอบ ซึ่งเป็นผลจากการเจรจากันเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.56

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพยืนยันในหลักการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ในระบบหลักประกันสุขภาพ มุ่งหวังให้มีบุคคลากรทุกสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ การสาธารณสุข จำนวนมากที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลในชนบท การดำรงรักษาไว้ซึ่งองค์การเภสัชกรรมให้เป็นหลักพึ่งพิงด้านยาให้กับประชาชนคนไทยทุกคน พร้อมจะเข้าร่วมติดตามผลการทำงานของคณะกรรมการทั้งสองชุดอย่างต่อเนื่องต่อไป ไม่ว่าจะรอฟังผลอยู่ในพื้นที่หรือการมาพร้อมเพรียงกันที่ ทำเนียบรัฐบาล ต่อไป

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net