Skip to main content
sharethis

(7 ส.ค.56) "กลุ่มนักเขียน กวี และคนทำงานสร้างสรรค์อิสระ" ซึ่งประกอบด้วยนักเขียน กวี และสื่อมวลชน 9 คน เผยแพร่คำประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก แสดงจุดยืนคัดค้านการใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง และการคุกคามเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนในโซเชียลมีเดีย

"ในนามของกลุ่มนักเขียน กวี และคนทำงานสร้างสรรค์อิสระ ซึ่งมีความเชื่อว่ามนุษย์มีเจตจำนงอิสระ มีเสรีภาพในการพูด คิด และชุมนุมทางการเมืองภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงขอประกาศจุดยืนถึงความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฝักใฝ่ทางการเมืองฝ่ายไหน ย่อมได้รับความคุ้มครองด้านสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพการชุมนุม และการแสดงความคิดเห็น จึงขอคัดค้าน พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ที่ประกาศใช้อยู่เพื่อปูทางไปสู่การประกาศใช้กฎหมายพิเศษอื่นเพื่อจัดการกับผู้ชุมนุมต่อไป และร่วมประณามการคุกคามสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย ขอให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการข่มขู่คุกคามโดยการใช้กฏหมายเผด็จการในโลกโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกับรัฐบาล และขอให้ยกเลิกการปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตนเอง" คำประกาศระบุ

นอกจากนี้ คำประกาศดังกล่าวระบุด้วยว่า หากมีการใช้ความรุนแรงกับประชาชนเกินกว่าเหตุ ขอเรียกร้องให้นักเขียน นักอ่าน ศิลปิน และคนทำงานสร้างสรรค์อิสระ รวมทั้งประชาชนที่รักความเป็นธรรมแบบไม่แบ่งแยกฝักฝ่ายและสีเสื้อออกมาเคียงข้างกันบนท้องถนน ร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

 


คำประกาศ: ขอคัดค้าน พ.ร.บ.ความมั่นคง และการคุกคามเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนในโซเชียลมีเดีย


"ถ้าเชื่อว่าคนเท่ากัน เราต้องเรียกร้องอย่างเท่าเทียม"

จากกรณีที่รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พุทธศักราช 2551 ในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาลเพื่อควบคุมและป้องกันเหตุร้ายแรงอันมาจากการชุมนุมของประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่เดินทางมาร่วมเรียกร้องไม่ให้มีการนำร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเข้าพิจารณาในสภา ซึ่งถือเป็นการลิดรอนสิทธิทางการเมือง สิทธิเสรีภาพการแสดงออกซึ่งความคิดความเห็น ซึ่งเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน

อีกทั้งการแสดงความคิดความเห็นทางการเมืองในโซเชียลมีเดีย ยังถูกข่มขู่คุกคามจากคนในฝ่ายรัฐบาล โดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ออกมาประกาศเตือนว่าจะใช้กฎหมายอาญาและกฎหมายเผด็จการอย่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ดำเนินคดีกับผู้แสดงความเห็นที่จะนำไปสู่ความปั่นป่วนในบ้านเมือง และมีการดำเนินคดีไปแล้วจำนวน 4 ราย ถือเป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพการแสดงความเห็นของประชาชน ก่อให้เกิดความกลัวและตื่นตระหนกต่อการใช้อำนาจอย่างเกินขอบเขตของรัฐบาล ทั้งยังมีความพยายามในการปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร และบังคับให้ประชาชนรู้ในสิ่งที่รัฐบาลต้องการให้รู้เท่านั้น

ในนามของกลุ่มนักเขียน กวี และคนทำงานสร้างสรรค์อิสระ ซึ่งมีความเชื่อว่ามนุษย์มีเจตจำนงอิสระ มีเสรีภาพในการพูด คิด และชุมนุมทางการเมืองภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงขอประกาศจุดยืนถึงความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฝักใฝ่ทางการเมืองฝ่ายไหน ย่อมได้รับความคุ้มครองด้านสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพการชุมนุม และการแสดงความคิดเห็น จึงขอคัดค้าน พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ที่ประกาศใช้อยู่เพื่อปูทางไปสู่การประกาศใช้กฎหมายพิเศษอื่นเพื่อจัดการกับผู้ชุมนุมต่อไป และร่วมประณามการคุกคามสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย ขอให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการข่มขู่คุกคามโดยการใช้กฏหมายเผด็จการในโลกโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกับรัฐบาล และขอให้ยกเลิกการปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตนเอง

และหากมีการใช้ความรุนแรงกับประชาชนเกินกว่าเหตุ เราขอประกาศ และขอเรียกร้องให้นักเขียน นักอ่าน ศิลปิน และคนทำงานสร้างสรรค์อิสระ รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนที่รักความเป็นธรรมแบบไม่แบ่งแยกฝักฝ่ายและสีเสื้อออกมาเคียงข้างกันบนท้องถนน ร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

ประกาศในนามของนักเขียน ศิลปิน คนทำงานสร้างสรรค์อิสระผู้เชื่อว่ามนุษย์เท่าเทียมกันจริงๆ โดยไม่แบ่งแยกสีเสื้อที่สวมใส่
7 สิงหาคม 2556

(ลงชื่อ)
พิเชฐ แสงทอง / กวี/นักวิชาการ
ภาวินี อินเทพ /สื่อมวลชน
โก-กวินทร์ ขาวงาม /กวี
อองตวน เดอ ควนเคร็ง /กวี/สื่อมวลชน
ณรรธราวุธ เมืองสุข /นักเขียน/สื่อมวลชน
ปรเมศวร์ กาแก้ว /กวี
อังคาร จันทาทิพย์/กวี
วิทยากร อิสมาแอล /นักเขียน/บรรณาธิการ
สานิตย สีนาค/กวี

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net