Skip to main content
sharethis

กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง ออกแถลงการณ์ค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ชี้ทำลายกระบวนการยุติธรรม ที่ผ่านมาคนผิดนิรโทษตัวเอง ไม่สำนึก ชาวบ้านใช้สิทธิปกป้องทรัพยากร วิถีชีวิต ไม่เคยได้รับเว้นโทษ

5 พ.ย.56 ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกแถลงการณ์ค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมระบุ ที่ผ่านมามีการนิรโทษกรรมมาแล้ว 23 ครั้ง คนได้รับนิรโทษไม่เคยสำนึก ยังทำผิดในระบบการเมืองไทยต่อเนื่อง ซ้ำซาก สาเหตุจากผลประโยชน์ส่วนตัวและพรรคพวก เมื่อทำผิดก็ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ตัวเอง

ในแถลงการณ์ระบุว่า ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมซึ่งผ่านการเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร และกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา จะทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรง และกระทบต่อหลักนิติรัฐ นิติธรรม

ในขณะที่ที่ผ่านมา การชุมนุมของกลุ่มต่างๆ และผู้ต่อสู้เพื่อประโยชน์สาธารณะจำนวนมาก กลับถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและคุมขังโดยไม่เป็นธรรม และไม่เคยได้รับการเหลียวแลหรือยกโทษจากรัฐบาลชุดใดๆ

“ดังนั้น เราซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง และเป็นผู้รับผลกระทบจากคดีความต่างๆ ที่ได้มาจากการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการปกป้องวิถีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้รัฐบาลยกเลิกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่ทำลายกระบวนการยุติธรรมฉบับนี้ทั้งฉบับ”

...................

 

แถลงการณ์ ค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม (ฉบับที่ 1)

ในนามกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง ประชาชนชาวบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะกลุ่มผู้เรียกร้องความเป็นธรรม โดยการใช้ประชาธิปไตยทางตรง ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับคดีความมากมายที่ผ่านมา ไม่เคยได้รับการยกโทษหรือการอภัยจากรัฐบาลชุดใดๆ

กลุ่มการชุมนุมเรียกร้องต่างๆ ที่ผ่านมา มากมายหลายกลุ่ม หลายกรณี ทั้งเรื่องปากท้อง อาชีพ ทรัพยากรรวมถึงเรื่องการเมืองทุกกลุ่มการชุมนุม อาจมีที่มาแตกต่างกัน แต่ต้นเหตุของการชุมนุมเรียกร้องอาจไม่แตกต่างกันนักโดยเฉพาะเรื่องปากท้อง และผลกระทบสิทธิขั้นพื้นฐาน

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม มิใช่ครั้งแรกที่มีการบัญญัติ แต่มีการประกาศใช้มาแล้วถึง 23 ฉบับ และจะเห็นได้ว่าผู้ที่เคยได้รับการนิรโทษกรรมบางคนก็ยังมิได้มีจิตสำนึก ยังมีการทำผิดซ้ำซากวนเวียนอยู่ในระบบการเมืองไทยมาต่อเนื่อง เพียงเพราะอำนาจ ผลประโยชน์ตนเอง วงตระกูล พรรคพวก เพราะคนจำพวกนี้มั่นใจว่า เมื่อทำผิดก็สามารถพ้นผิดได้โดยการออก พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

และตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบในวาระ 3 แล้ว โดยต่อไปก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของวุฒิสภา ทำให้สถานการณ์ในประเทศสุ่มเสี่ยง มีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรง สุ่มเสี่ยงที่จะกระทบต่อความมั่นคง การดำรงอยู่ของหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม

ที่ผ่านมาในการเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมใดๆ อาจมีวิธีการที่คล้ายกัน ถูกคดีความผิดคล้ายกัน แต่ได้รับการนิรโทษกรรมไม่เท่าเทียมกัน ไม่มีความยุติธรรม ไม่มีความเสมอภาค และไม่มีการดำรงไว้ซึ่งหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันที่มีผลต่อผู้คนในสังคมโดยรวมของประเทศ ยังมีผู้ชุมนุมที่ออกมาต่อสู้เพื่อสาธารณะอีกมากมายที่ต้องถูกจองจำโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่เคยมีรัฐบาลไหนเหลียวแลใส่ใจ เพียงเพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่มีผลประโยชน์ทางการเมืองต่อท่านและพวกพ้อง

ดังนั้นเราซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง และเป็นผู้รับผลกระทบจากคดีความต่างๆ ที่ได้มาจากการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการปกป้องวิถีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้รัฐบาลยกเลิกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่ทำลายกระบวนการยุติธรรมฉบับนี้ทั้งฉบับ

กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง
3 พฤศจิกายน 2556
 


 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net