อภิสิทธิ์เสนอไม่ลงเลือกตั้ง-แลกทุกฝ่ายรับแผนปฏิรป

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอประเทศจะเดินหน้าได้ต้องมีการปฏิรูปที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และมีการเลือกตั้งที่ทุกฝ่ายยอมรับ พร้อมยื่นเงื่อนไขหากทุกฝ่ายทำตามนี้-อภิสิทธิ์จะไม่ลงเลือกตั้ง-ไม่รับตำแหน่งทางการเมือง

2 พ.ค. 2557 - ตามที่อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เผยแพร่คำแถลง "อภิสิทธิ์เดินหน้าหาคำตอบให้ประเทศ" เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา พร้อมเสนอให้พาประเทศไปสู่การปฏิรูปและเป็นการปฏิรูปภายใต้รัฐธรรมนูญ ตามหลักการประชาธิปไตย มีกระบวนการเลือกตั้งที่ทุกฝ่ายยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป และระบุว่าจะนำเสนอแนวคิดต่อฝ่ายต่างๆ รวมทั้งพรรครัฐบาล พรรคการเมือง และผู้ชุมนุมทุกฝ่ายนั้น (อ่านข่าวก่อนหน้านี้)

ล่าสุดเมื่อวานนี้ (1 พ.ค.) ภายหลังเดินสายหารือกับฝ่ายต่างๆ อภิสิทธิ์ได้เผยแพร่คำแถลงล่าสุดทางเฟซบุ๊คของเขาเสนอว่าจะไม่ลงเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต่อไป หากทุกฝ่ายยอมรับข้อเสนอปฏิรูปของเขา โดยมีรายละเอียดการแถลงดังนี้

000

ที่มา: เฟซบุ๊คอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

วันนี้ขอถือโอกาสเรียนพี่น้องสื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนว่า หลังจากที่ได้ไปพบปะกับฝ่ายต่างๆ ที่ผมเห็นว่ามีความจำเป็นและจะเป็นประโยชน์ในการจัดทำข้อเสนอ ที่เป็นทางเลือกหรือเป็นทางออกให้กับประเทศไทย จากวิกฤติในปัจจุบัน ก็ขอถือโอกาสนี้มาสรุปให้เห็นภาพความสำคัญ ความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องแสวงหาทางออก และหลักการสำคัญที่จะมีอยู่ในทางออกนั้น ก่อนที่ผมจะได้ไปเขียนข้อเสนอนี้ลงไปในรายละเอียด แล้วก็มาแถลงข่าวถึงรายละเอียดทั้งหมดที่เป็นรูปธรรม เป็นขั้นเป็นตอนอีกครั้งหนึ่งไม่เกินวันเสาร์นี้

ประเด็นแรกที่อยากจะขอย้ำครับ ผมพบปะมาทุกฝ่าย ทุกฝ่ายมีแต่ความวิตกกังวล ห่วงใยในสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกฝ่ายรับรู้ ถึงสภาพความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จากปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่ได้รับการแก้ไข จากความเครียดที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางการเมือง จากความกังวลที่มองไม่เห็นว่าอนาคตที่รออยู่ข้างหน้านั้นจะดีกว่าปัจจุบันอย่างไร แต่ในขณะที่ทุกฝ่ายมีความวิตกกังวล มีความทุกข์ มีความเดือดร้อน มีความห่วงใยเช่นนี้ ทางเดินที่เราเห็นอยู่จากฝ่ายต่างๆ ในปัจจุบันนั้น ยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทางหนึ่งก็ชัดเจนว่ารัฐบาลบอกว่าประเทศจะเดินหน้านั้นให้ทุกคนไปเลือกตั้งโดยเร็ว ไม่ว่าสภาพความขัดแย้งความไม่เรียบร้อยในบ้านเมืองจะเป็นอย่างไร และก็ยังคงมีเป้าหมายในการที่จะรักษาอำนาจให้นานที่สุด รวมทั้งมีการกล่าวว่าหากมีการตัดสินในคดีความที่เป็นผลลบต่อรัฐบาลเองก็จะใช้วิธีในการไปขอพระบรมราชวินิจฉัย นี่คือทางเลือกที่รัฐบาลกำลังเสนอให้กับพี่น้องประชาชน และประเทศไทยในปัจจุบัน

อีกด้านหนึ่งในส่วนของ กปปส. ก็ประกาศชัดเจนว่าจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ในวันที่ 13 - 14 พ.ค. แล้วก็ประกาศว่ามีเป้าหมายในการที่จะยึดคืนอำนาจมาให้แก่พี่น้องประชาชน

ประการที่ 3 ในขณะที่ กปปส. ได้ประกาศความเคลื่อนไหว กลุ่ม นปช. ก็ได้มีการประกาศเคลื่อนไหวใหญ่เช่นเดียวกัน และก็มีคนจำนวนมากคาดการณ์ หรือกังวลว่าการเคลื่อนไหวของมวลชนอาจจะนำไปสู่ความรุนแรง ความสูญเสีย และในที่สุดก็อาจจะย้อนรอยปี 2549 ที่เกิดการปฏิวัติ รัฐประหารขึ้น เพื่อจะป้องกัน หรือยับยั้งความรุนแรง และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

ด้านที่ 4 ก็มีบางฝ่ายที่ตั้งความหวังว่า คดีความบางคดีจะสามารถเป็นคำตอบให้กับประเทศได้ โดยที่บรรยากาศขณะนี้ก็เห็นชัดเจนว่า มีแนวโน้มว่าถ้าคดีความออกมาทางหนึ่งทางใด ฝ่ายที่ไม่พอใจก็อาจจะปลุกระดมให้เกิดปัญหาความขัดแย้งที่ตามมาจากผลของการวินิจฉัยคดีนั้น หรือในกรณีที่คำวินิจฉัยของศาลไม่สามารถให้คำตอบที่เป็นที่ยอมรับชัดเจนว่าจะเดินหน้าประเทศได้อย่างไร ก็ย่อมมีโอกาสจะนำมาสู่ความขัดแย้งเช่นเดียวกัน

เพราะฉะนั้นทางเลือกโดยรัฐบาลก็ดี โดยกปปส. ก็ดี โดยปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปะทะกันของมวลชนก็ดี โดยที่จะเกิดขึ้นจากคดีความก็ดี หรือทางเลือก ทางออกอื่นๆ ที่มีการพูดกันเช่น ที่เสนอโดยคณะรัฐบุคคล ผมเห็นว่าล้วนแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงและอาจจะไม่สามารถให้คำตอบให้กับประเทศไทยได้เลย

ข้อเสนอที่ผมพยายามจัดทำ แล้วก็จะได้นำเสนอต่อไปนี้ จึงต้องการที่จะหยุดยั้ง ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายดังต่อไปนี้

ประการที่ 1 ไม่ต้องการจะเห็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชีวิต หรือเลือดเนื้อของพี่น้องประชาชนอีกต่อไป คงไม่ต้องขยายความครับ เพราะว่าผมเชื่อว่า พี่น้องคนไทยทุกคนก็คงไม่ประสงค์ที่จะเห็นความสูญเสียที่เกิดขึ้น

ประการที่ 2 ผมไม่ต้องการเห็นการสูญเสียประชาธิปไตย หรือการเดินออกนอกรัฐธรรมนูญ เพราะผมก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนั้นสุดท้ายก็จะไม่สามารถที่จะสะสางปัญหาต่างๆ ได้จริง และกลับจะเป็นการผูกปมความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้

ประการที่ 3 ที่ผมต้องการหลีกเลี่ยงก็คือการดึงเอาสถาบันต่างๆ ซึ่งพึงจะอยู่ หรือที่ประชาชนเทิดทูนให้อยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองตกเข้ามาอยู่ในวังวนของความขัดแย้งทางการเมืองด้วย ไม่ว่าจะเป็นศาล แล้วก็แน่นอนที่สุดก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์

ข้อเสนอของผมจึงอยู่บนพื้นฐานของการตอบโจทย์ให้กับประเทศไทยที่ได้กล่าวมา แล้วก็จึงมีหลักการสำคัญก็คือ

1. ประเทศจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีต้องเข้าสู่การปฏิรูป แต่ต้องเป็นการปฏิรูปที่มีทั้งความชอบธรรม มีการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เป็นไปตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เป็นการปฏิรูปที่ประชาชนมั่นใจว่าใครที่มีผลประโยชน์และจะมาต่อต้านขัดขวางการปฏิรูปเช่นกรณีของนักการเมือง การปฏิรูปนั้นจะต้องมั่นคงและมีหลักประกันการคุ้มครองว่า จะถูกคนที่มีสูญเสียผลประโยชน์นั้นมาขัดขวางได้

2. จากการผลักดันการปฏิรูป ซึ่งต้องเริ่มต้นทันที แต่ไม่สามารถที่จะจบลงได้ก่อนการเลือกตั้ง ข้อเสนอผมก็จะต้องมีคำตอบเกี่ยวกับช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งก่อน และหลังการเลือกตั้ง เรื่องรัฐบาล เรื่องสภา ตามหลักการที่กล่าวมาทั้งหมด

3. ในข้อเสนอของผมนั้น ก็จะต้องมีจุดหนึ่งที่จะต้องมีการเลือกตั้ง ในระยะเวลาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว เมื่อเงื่อนไขการเลือกตั้งพร้อม นั่นก็คือการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม สุจริต เที่ยงธรรม เลือกตั้งที่ประชาชน และพรรคการเมืองทุกฝ่ายเข้าไปมีส่วนร่วม ยอมรับ ประสบความสำเร็จในการนำไปสู่การมีสภา และการมีรัฐบาล

4. ในข้อเสนอของผม ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัว ส่วนกลุ่มของใคร ใดๆ ทั้งสิ้น อะไรที่เป็นปัญหาคดีความตามกฎหมาย ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายเท่านั้น

ผมจึงเรียนว่าข้อเสนอที่จะได้นำเสนอในอีกวัน สองวันข้างหน้า ความสำคัญชัดเจน หลักการชัดเจน เป้าหมายชัดเจน แต่จะประสบความสำเร็จได้นั้นก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายให้การยอมรับข้อเสนอนี้ ผมพูดตั้งแต่วันแรกว่าข้อเสนอในลักษณะนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่วางลงมาแล้วจะถูกใจฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใด แต่ผมก็มั่นใจว่าเป็นข้อเสนอที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม มีเหตุผล หลักการ รองรับที่ทำให้ใครก็ตามที่จะปฏิเสธนั้น ต้องมี และให้เหตุผลที่ดีแก่สังคมว่าทำไมจึงจะไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว

แต่แน่นอนครับ เมื่อข้อเสนอมันไม่ถูกใจใครก็ตาม สิ่งที่ผมกำลังทำก็คือ ผมกำลังต้องไปขอ ขอทุกฝ่ายให้พิจารณาข้อเสนอของผม และยึดเอาประโยชน์สูงสุดของประเทศของส่วนรวมเป็นหลัก ตามแนวทางหลักการที่ผมพูดมาทั้งหมด ซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีใครปฏิเสธ

แต่เมื่อผมก็จะต้องไปขอทุกฝ่าย ผมก็มีคำถามที่ผมต้องตอบกับประชาชน และสังคมเหมือนกัน เพราะผมก็พูดมาโดยตลอดว่า ผมก็ไม่ใช่เป็นกลาง ผมก็ไม่ใช่คนกลาง และผมก็ยอมรับว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา และเป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทในการนำพาประเทศชาติบ้านเมืองมาสู่จุดนี้ ผมจึงต้องตอบคำถามแก่สังคมว่า แล้วในข้อเสนอของผม ในแผนของผมนี้ ตัวผมอยู่ตรงไหน หรือผมได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่า เพื่อความชัดเจน เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าข้อเสนอที่ผมจัดทำทั้งหมดนี้เป็นข้อเสนอที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงใจที่จะให้บ้านเมืองมีทางออก

ผมขอประกาศอย่างชัดเจนว่า หากทุกฝ่ายยอมรับข้อเสนอผม ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต่อไป ผมจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าในการเดินตามแผนหรือข้อเสนอของผมทั้งหมดตลอดทาง ผมจะไม่มีสถานะ ตำแหน่งใดๆ ทางการเมืองทั้งสิ้น แต่จะเป็นเพียงประชาชนคนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้การปฏิรูปที่เกิดขึ้นตามแนวทางของผมนี้ประสบความสำเร็จ

ผมย้ำอีกครั้งครับ ผมทำงานนี้ ผมขอบคุณที่หลายฝ่ายได้ให้ความสนใจ และให้โอกาสผมทำงานมา วันนี้ผมย้ำการขอโอกาสให้กับประเทศ ผมจะจัดทำข้อเสนอ วางทางเลือกให้ทุกฝ่ายได้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผล ด้วยการไตร่ตรอง ด้วยความรอบคอบ และทุกท่านจะได้สบายใจว่าแผนทั้งหมดที่ผมทำนั้น ผมจะไม่ได้มีประโยชน์ใดๆ ที่จะได้อะไรจากแผนนี้นอกจากในฐานะประชาชนคนไทยว่า จะได้เห็นประเทศเดินหน้าปฏิรูปบนความสงบ ขอบคุณครับ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท