Skip to main content
sharethis
9 พ.ค. 2557 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือแม่โจ้โพลล์ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากทั่วประเทศ ในหัวข้อ นโยบายด้านการเกษตรที่โดนใจชาวนา เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีต่อนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรด้านการเกษตร โดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวของพรรคเพื่อไทยและโครงการประกันรายได้เกษตรกรของพรรคประชาธิปัตย์ สำรวจระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2557 
 
ในประเด็นที่ว่า เรื่องประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชาวนาหากปฏิบัติได้จริง พบว่าโครงการรับจำนำข้าว ได้คะแนน 3.61 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) โครงการประกันรายได้เกษตรกร ได้คะแนน 3.49 คะแนน ประเด็นเรื่องความโปร่งใส ความสามารถในการตรวจสอบได้ของนโยบาย โครงการรับจำนำข้าว ได้คะแนน 2.82 คะแนน โครงการประกันรายได้เกษตรกร ได้คะแนน 2.85 คะแนน ประเด็นเรื่องประโยชน์ที่ได้รับอย่างแท้จริงจากนโยบาย โครงการรับจำนำข้าว ได้คะแนน 3.33 คะแนน โครงการประกันรายได้เกษตรกร ได้คะแนน 3.11 คะแนน 
 
เมื่อสอบถามถึงเรื่องที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องการให้ภาครัฐให้ความสำคัญ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน พบว่า อันดับ 1 ต้องการนโยบายช่วยลดต้นทุนการผลิต อันดับ 2 ต้องการนโยบายประกันภัยพืชผลทางการเกษตรที่เสียหายจากอุบัติภัย และโรคระบาด อันดับ 3 ต้องการนโยบายที่ช่วยพัฒนาคุณภาพของผลผลิต 
 
และเมื่อสอบถามถึงนโยบายที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องการ เปรียบเทียบกับ 3 นโยบายหลัก คือ โครงการรับจำนำข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกรและนโยบายการให้เงินชดเชยหรือช่วยเหลือตามสถานการณ์ พบว่า ร้อยละ 36.96 ต้องการโครงการรับจำนำข้าว ร้อยละ 33.42 ต้องการโครงการประกันรายได้เกษตรกร และร้อยละ 13.37 ต้องการนโยบายการให้เงินชดเชยหรือช่วยเหลือตามสถานการณ์ ขณะที่ร้อยละ 16.25 ต้องการปล่อยให้เป็นไปตามกลไกการตลาด
 
ผลการสำรวจยังพบด้วยว่า เกษตรผู้ปลูกข้าว ยังคงต้องการนโยบายที่ช่วยยกระดับฐานะของตน ซึ่งสิ่งที่สามารถนำมาเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน คือ หาวิธีการ องค์ความรู้หรือแนวทางในการช่วยลดต้นทุนการผลิต เผยแพร่ให้เกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตต่ำ มีกำไรจากการลงทุนทางการเกษตรเพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน 
 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net