Skip to main content
sharethis

ผู้บัญชาการทหารบกลงนามคำสั่งใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศ มีผลตั้งแต่เวลา 03.00 น. พร้อมตั้ง กอ.รส. มี พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้อำนวยการ สั่งยุบ ศอ.รส. ให้ส่งมอบกำลังมาควบคุมทางยุทธการกับ กอ.รส.

 

 

 

ทหารเข้าไปในสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต ตั้งแต่เช้ามืด เพื่อเตรียมเชื่อมสัญญาณประกาศกฎอัยการศึก (ที่มา: VoiceTV/Twitter @RichardBarrow)

บีบีซีรายงานข่าวด่วน "กองทัพไทยประกาศกฎอัยการศึก" โดยระบุว่า "กองทัพไทยประกาศใช้กฎอัยการศึก ท่ามกลางวิกฤตการเมือง "เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย"" นอกจากนี้บีบีซียังระบุว่าเป็นการใช้กฎอัยการศึกดังกล่าว เป็นการที่กองทัพให้อำนาจตัวเองอย่างกว้างขวาง เพื่อบังคับใช้คำสั่งต่างๆ ของกองทัพ  (ที่มา: BBC)

 

ทหารคุมทีวีตั้งแต่เช้ามืด-ประยุทธ์ออกกฎอัยการศึกใช้ทั่วประเทศ

20 พ.ค. 2557 - ตั้งแต่เช้ามืดวันนี้ กำลังทหารได้เข้ายึดสถานีโทรทัศน์หลายแห่ง รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลและผ่านดาวเทียม ระบุว่ามีคำสั่งมาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ที่เตรียมประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรโดยจะใช้วิธีเชื่อมสัญญาณกับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ทั้งนี้ระหว่างที่รอการเชื่อมสัญญาณยังคงให้แพร่ภาพรายการได้ตามปกติ

สำหรับเนื้อหาของกฎอัยการศึก อยู่ใน "ประกาศกองทัพบกฉบับที่ 1/2557 เรื่อง การประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก" โดยมีเนื้อหาระบุว่า

ประกาศกองทัพบกฉบับที่ 1/2557
เรื่อง การประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก

ตามสถานการณ์ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองหลายกลุ่ม ได้ทำการชุมนุมประท้วงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล ตลอดจนพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ และมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ความรุนแรง ด้วยการใช้อาวุธสงครามต่อประชาชน และสถานที่สำคัญอย่างกว้างขวาง เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดเหตุการณ์จลาจล และความไม่สงบเรียบร้อยอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้น

เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2557 ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 03.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

ตั้ง "กอ.รส." ยุบ "ศอ.รส." - ให้ตำรวจ-ทหาร-หน่วยความมั่นคงขึ้นตรง กอ.รส.

นอกจากนี้มีการออกประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 2/2557 เรื่องการจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ในทุกท้องที่ของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) ดังนี้

1.1 ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.)

1.2 ให้ กอ.รส. มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1.2.1 ป้องกัน ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ ในทุกท้องที่ของประเทศ

1.2.2 มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายทุกมาตราใน พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว

1.2.3 มีอำนาจในการเชิญบุคคลมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ หรือมาให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบเอกสาร หรือหลักฐานใด เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบได้

2. ให้หน่วยเกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

2.1 ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2557 ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 03.00 น. และให้กำลังของหน่วยต่างๆ ตามโครงสร้างการจัดของ ศอ.รส. (เว้นกำลังของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ) เคลื่อนย้ายกลับที่ตั้ง เพื่อไปปฏิบัติภารกิจตามปกติของแต่ละหน่วย

2.2 ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบกำลังในอัตรา ให้ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับ กอ.รส. เมื่อได้รับคำสั่ง เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความสงบสุขกลับคืนมาสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้บัญชาการทหารบก

 

สรยุทธ์บอกประกาศกฎอัยการศึกแล้ว รอลิ้งค์สัญญาณช่อง 5

สรยุทธ์ สุทัศนะจินดา กล่าวทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ยืนยันว่ามีการประกาศกฎอัยการศึกแล้ว และกำลังจะมีการลิ้งถ่ายทอดสดประกาศำสั่งกฎอัยการศึก (ที่มา: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3)

06.08 น. ขณะเดียวกันรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ต่างๆ มีการยืนยันว่ามีการประกาศกฎอัยการศึกแล้ว โดยสรยุทธ์ สุทัศน์จินดา ผู้ประกาศข่าว ได้กล่าวทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ว่าได้มีการประกาศกฎอัยการศึกโดยกองทัพแล้ว และกล่าวด้วยว่ากำลังจะมีการลิ้งค์สัญญาณถ่ายทอดสดประกาศคำสั่งกฎอัยการศึก

06.24 น. สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ตัดเข้าสู่รายการพิเศษ โดยเผยแพร่มิวสิควิดีโอเพลงที่เกี่ยวข้องกับกองทัพ ขณะที่สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ รอลิ้งสัญญาณเพื่อถ่ายทอดประกาศกฎอัยการศึก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศกฎอัยการศึก  (ที่มา: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย)

06.31 น. พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.กล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมีแม่ข่ายคือสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆ ได้เชื่อมสัญญาณ โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ตามสถานการณ์ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมหลายกลุ่มทำการประท้วงใน กทม. ปริมณฑลและพื้นที่อื่น รวมทั้งมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้อาวุธสงครามต่อประชาชนและสถานที่ราชการอย่างกว้างขวาง ทำให้ประชาชนเสียชีวิตและสร้างเสียหายต่อทรัพย์สิน จากสถานการณ์นี้มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการจลาจลในหลายพื้นที่กระทบความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อเป็นไปได้อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 2 และ มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.กฎอัยการศึก ประกาศใช้ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 3.00 น.เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ค. 2557

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า "กองทัพบกมุ่งหวังจะนำพาความสงบเรียบร้อยมาสู่บ้านมืองโดยเร็วที่สุด ขอให้ทุกพวกทุกฝ่ายหยุดการเคลื่อนไหว เข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาของชาติโดยเร็ว ขอให้ประชาชนทั่วไปอย่าตื่นตระหนก ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกติ กองทัพบกมุ่งหวังให้สถานการณ์คลี่คลายลงได้โดยเร็ว" และลงท้ายว่า "สวัสดี"

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net