Skip to main content
sharethis

คลิปจากวงเสวนาทางกฎหมาย เรื่อง“คืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษา คืนความยุติธรรมให้ประชาชน” วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. จากห้องจิตติ ติงศภัทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CRCF) และ iLaw

"ตามที่มีเหตุการณ์เผยแพร่คำแถลงการณ์ของนายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา โดยมีเนื้อหาสำคัญกล่าวถึงการถูกแทรกแซงกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี รวมไปถึงการกล่าวถึงสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาพิพากษาคดีและการรับฟังพยานหลักฐานของศาล จากพยานหลักฐานหรือการรับสารภาพของจำเลยที่เกิดขึ้นขณะที่จำเลยถูกควบคุมตัวเป็นระยะเวลานานภายใต้กฎหมายพิเศษ"

"จากเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนให้ความสนใจ และเกิดการตั้งคำถามถึงเรื่องความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษา การรับฟังพยานหลักฐานและการพิพากษาคดีของศาลในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษ และการตั้งคำถามถึงเรื่องการใช้อำนาจพิเศษของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย" กำหนดการของผู้จัดเสวนาระบุ

โดยกำหนดการประกอบด้วย การกล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CRCF)

ข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคมต่อปัญหาที่สะท้อนจากคำแถลงการณ์ของคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา โดย ณัฐาศิริ เบิร์กแมน ผู้อำนวยการสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)

และเสวนาเรื่อง “คืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษา คืนความยุติธรรมให้ประชาชน” ดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ประกอบด้วย (1) ข้อเท็จจริงในคดีและประสบการณ์การต่อสู้ “คดีสำคัญ” ในพื้นที่ขัดแย้ง โดย อับดุลเลาะห์ หะยีอาบู ทนายความจำเลยคดีหมายเลขดำที่ 3428/2561 ศาลจังหวัดยะลา

(2) หลักความเป็นอิสระของตุลาการในทางสากล โดย สัณหวรรณ ศรีสด จากคณะกรรมการนิติศาสตร์สากล (ICJ)

(3) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กับระเบียบการส่งร่างคำพิพากษาให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคตรวจ โดย สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา

(4) หลักการรับฟังพยานหลักฐานของผู้พิพากษาในคดีอาญา โดย ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(5) ภาพรวมสถานการณ์กฎหมายพิเศษ กับกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ โดย อับดุลกอฮาร์ แอเวบูเต๊ะ ทนายความ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net