Skip to main content
sharethis

24 พ.ค.2557 มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ออกแถลงการณ์ ขอให้ ส.ว. เลือกตั้งและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลาออกจากตำแหน่ง ชี้ ทั้ง ส.ว. เลือกตั้งและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ซึ่งอยู่อย่างไร้ความหมายจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งการทำให้คณะรัฐประหารมีอำนาจและความชอบธรรมในทางสังคมที่ลดต่ำลง ด้วยการร่วมกันลาออกจากตำแหน่งทั้งหมด

   


แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
เรื่อง ขอให้ ส.ว. เลือกตั้งและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลาออกจากตำแหน่ง

แม้การรัฐประหารในครั้งนี้จะไม่ได้มีการยกเลิกวุฒิสภาและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหมด แต่บัดนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดก็ไม่มีความชอบธรรมอย่างสิ้นเชิงในอันที่จะดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไป

เป็นที่ชัดเจนว่าเป้าหมายของการรัฐประหารในครั้งนี้มุ่งที่จะกำจัดอำนาจของสถาบันการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเป็นสำคัญ โดยเห็นได้จากการยกเลิกรัฐบาลรักษาการณ์ในขณะที่ยังคงให้บรรดาองค์กรอิสระ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นองค์กรที่มีจากการคัดสรรของบรรดาผู้พิพากษาและข้าราชการระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ และที่สำคัญก็คือทั้งหมดต่างมีปฏิบัติการที่ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันด้วยการมุ่งจำกัดอำนาจของสถาบันการเมืองจากการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นไปโดยมีความชอบด้วยกฎหมายหรือความชอบธรรมหรือไม่ก็ตาม

การให้วุฒิสภายังคงอยู่ต่อไปนั้นเป็นที่คาดหมายได้ว่าทางคณะรัฐประหารอาจต้องการให้องค์กรนี้ทำหน้าที่ในทางการเมืองบางอย่าง เช่น การเสนอชื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เป็นต้น เพื่อไม่ให้ถูกครหาว่าตนเองเป็นผู้แต่งตั้งด้วยอำนาจจากปากกระบอกปืน แม้จะมี ส.ว. เลือกตั้ง อยู่จำนวนหนึ่งแต่ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดเช่นกันว่าบัดนี้ ส.ว. จากการแต่งตั้ง เป็นฝ่ายมีอำนาจครอบงำในสภาแห่งนี้อยู่ อันเห็นได้จากการเลือกประธานวุฒิสภาที่จัดกันขึ้น ถ้าวุฒิสภาประกอบด้วย ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดก็คงถูกยกเลิกไปแล้วเช่นกัน

การดำรงอยู่ของ ส.ว. เลือกตั้ง ในวุฒิสภาขณะนี้จึงเป็นเพียงการสร้างภาพให้วุฒิสภามีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นเท่านั้น โดยจะไม่สามารถมีอำนาจต่อรองในทางการเมืองอย่างโปร่งใส ด้วยเหตุผล เฉกเช่นในภาวะปกติ

สำหรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ องค์กรนี้ถูกจัดตั้งขึ้นมาด้วยเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตย แต่การรัฐประหารที่เกิดขึ้นและการใช้อำนาจที่ปราศจากกฎหมายรองรับที่ติดตามมาภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่ว่าการปิดกั้นสื่อสารมวลชน การควบคุมตัวบุคคลที่ไม่ได้กระทำความผิดใดแม้แต่น้อย การห้ามการชุมนุมอย่างสงบ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ขัดกับสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเห็นว่าอำนาจของคณะรัฐประหารนั้นขึ้นอยู่กับความชอบธรรมในทางสังคมด้วยเช่นกัน และสำหรับการรัฐประหารที่เกิดขึ้นเป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากำลังเผชิญกับปัญหาความชอบธรรมในการดำรงอยู่ ดังปรากฏว่ามีการต่อต้านเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและรวดเร็วมากขึ้น การ ลดทอนความชอบธรรมของคณะรัฐประหารให้น้อยจะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้สังคมสามารถมีพลังในการคุมคณะรัฐประหารได้มากขึ้น

ทั้ง ส.ว. เลือกตั้งและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ซึ่งอยู่อย่างไร้ความหมายจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งการทำให้คณะรัฐประหารมีอำนาจและความชอบธรรมในทางสังคมที่ลดต่ำลง ด้วยการร่วมกันลาออกจากตำแหน่งทั้งหมด

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนขอเรียกร้องให้สังคมร่วมกันกดดันให้ ส.ว. เลือกตั้งและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ลาออกจากตำแหน่งโดยทันที ซึ่งการกดดันนี้ให้กระทำโดยสันติและเคารพในความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังกล่าว ด้วยวิธีการเช่นนี้จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้สังคมสามารถเข้ากำกับคณะรัฐประหารได้เพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งสามารถนำประชาธิปไตยกลับคืนสู่สังคมไทยอย่างสันติในอนาคตข้างหน้า
     
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
24 พฤษภาคม 2557
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net