Skip to main content
sharethis

นักเรียนไทยในยุโรปที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารแถลงต้าน พร้อมเรียกร้องคืนอำนาจประชาชนโดยเร็วด้วยการเลือกตั้ง และเรียกร้องสหภาพยุโรปจับตาใกล้ชิดพร้อมช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาตามแนวทางประชาธิปไตย
รายละเอียด ดังนี้

แถลงการณ์กลุ่มนักเรียนไทยในสหภาพยุโรปที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร ฉบับที่ 1

ภายหลังจากการประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และตามมาด้วยการประกาศยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. โดยคณะทหารที่นำโดยผู้บัญชาการทหารบกและผู้นำเหล่าทัพต่างๆนั้น

เรากลุ่มนักเรียนไทยในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเห็นว่าการทำรัฐประหารโดยคณะทหารนั้นไม่ใช่ทางออกของวิกฤตการทางการเมืองในปัจจุบัน อีกทั้งการรัฐประหารยังตามมาด้วยการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 อันส่งผลให้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญถูกละเมิดโดยกองทัพ การเข้าแทรกแซงทางการเมืองโดยคณะทหารในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากองทัพไม่มีความจริงใจต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐอันเป็นหลักพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย นอกจากนี้กองทัพยังคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึกโดยไม่กำหนดวันสิ้นสุดและไม่มีเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการคงประกาศกฎอัยการศึกไว้ เราเห็นว่าการคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึกและออกมาตรการต่างๆนั้นมีวัตถุประสงค์โดยตรงเพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน อาทิ เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการเดินทาง สิทธิในการรวมตัวกัน

ความขัดแย้งในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยที่กินเวลามานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และกองทัพได้ตัดสินใจทำรัฐประหารในวันที่ 19กันยายน พ.ศ. 2549 นอกจากนี้ยังมีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ซึ่งผ่านการลงประชามติโดยการควบคุมอย่างเข้มงวดของกองทัพ การแทรกแซงของกองทัพนอกจากจะไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วกองทัพยังได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมไทย การรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถือเป็นรัฐประหารครั้งที่ 13 นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ. 2475 โดยที่การเข้าแทรกแซงของกองทัพเป็นที่ประจักษ์นับแต่อดีตจนปัจจุบันแล้วว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้และยังเป็นการทำลายกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศอย่างร้ายแรง จะเห็นได้จากภายหลังการรัฐประหารในทุกครั้งกองทัพและผู้ก่อการมักจะฉวยโอกาสจากวิกฤตทางการเมืองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองและก่อให้เกิดการใช้อำนาจโดยไม่มีขีดจำกัดโดยกองทัพ ภายใต้กฎอัยการศึกและประกาศต่างๆของทางกองทัพเอง ดังนั้นกองทัพจึงมิใช่ผู้ไกล่เกลี่ยที่สังคมไทยยอมรับแต่กองทัพลงมาเป็นคู่ขัดแย้งกับระบอบประชาธิปไตยโดยตรง

หลังจากที่การเจรจาเพื่อหาทางออกจากวิกฤตทางการเมืองได้ล้มเหลวลงไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ทางกองทัพได้ฉวยโอกาสควบคุมตัวแกนนำมวลชนทั้งสองฝ่ายรวมถึงผู้แทนพรรคการเมืองและรัฐมนตรีบางคนในคณะรัฐมนตรีรักษาการในปัจจุบันซึ่งกองทัพไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆของผู้ถูกควบคุมตัวไว้ โดยที่กองทัพไม่มีอำนาจและความชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมายในการกระทำดังกล่าว สังคมไทยได้พัฒนาระบอบประชาธิปไตยผ่านรูปแบบของระบบรัฐสภาอันมีผู้แทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งอีกทั้งประชาชนจำนวนมากได้แสดงออกถึงความต้องการในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองในคราวนี้ผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 หากแต่การเลือกตั้งถูกทำให้เป็นโมฆะ และรัฐบาลพลเรือนได้เสนอทางออกโดยให้จัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเพราะการเลือกตั้งเป็นวิถีทางในการแก้ปัญหาในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล ซึ่งทางกองทัพควรจะสนับสนุนระบบประชาธิปไตยและช่วยให้การเลือกตั้งดำเนินการไปตามปกติ

เมื่อเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ากองทัพเป็นสาเหตุหนึ่งของการใช้ความรุนแรงและละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน เรากลุ่มนักเรียนไทยในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่ไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหาร จึงมีข้อเรียกร้องดังนี้

1. ขอให้กองทัพคืนอำนาจให้ประชาชนโดยการยกเลิกมาตรการต่างๆที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน อันรวมถึงยกเลิกประกาศกฎอัยการศึกและปล่อยผู้ถูกควบคุมตัวทุกฝ่ายนักกิจกรรมสังคมนักวิชาการและผู้ร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐประหารโดยไม่มีเงื่อนไข

2. ขอให้คืนอำนาจให้รัฐบาลพลเรือนเพื่อจัดการเลือกตั้งโดยเร็วและให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจในอนาคตของประเทศด้วยตนเองโดยปราศจากการแทรกแซงจากกองทัพ

3. ขอเรียกร้องไปยังสหภาพยุโรปให้สังเกตการณ์เหตุการณ์ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดและช่วยสนับสนุนกระบวนการแก้ความขัดแย้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันเป็นหลักสากลที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ท้ายที่สุด พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันจะยุติลงโดยที่เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนน้อยที่สุด

หมายเหตุ แถลงการณ์ฉบับนี้ทำขึ้นโดยกลุ่มนักเรียนไทยในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่ไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหาร ไม่ผูกพันและเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆหรือกลุ่มนักศึกษาที่ถูกจัดตั้งขึ้นในแต่ละประเทศ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net