Skip to main content
sharethis

25 พ.ค. 2557 กลุ่มนิสิตผู้รักประชาธิปไตย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ “จุดยืนต่อการรัฐประหาร” โดยระบุว่า ตามที่คณะรัฐประหารในนามของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ทำการยึดอำนาจการปกครองในวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมานั้นกลุ่มนิสิตผู้รักประชาธิปไตย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ มีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดจากหลักรัฐศาสตร์และหลักการประชาธิปไตย

กลุ่มนิสิตผู้รักประชาธิปไตย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จึงต้องการแสดงจุดยืนต่อการรัฐประหาร 3 ประการ ดังต่อไปนี้

1.  การที่คณะรัฐประหารได้ยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 และบริหารประเทศภายใต้กฎอัยการศึก ถือเป็นการทำลายหลักนิติรัฐ นิติธรรมลงไปโดยสิ้นเชิง อันเป็นการกระทำตามครรลองของระบอบเผด็จการและขัดกับหลักการของรัฐสมัยใหม่ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการประชาธิปไตยในสายตาประชาคมระหว่างประเทศ ดังที่เห็นได้จากแถลงการณ์ต่อต้านการรัฐประหารของนานาประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของไทยในระยะยาวได้

2. การโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยในนามของการรักษาความสงบและแก้ไขวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบัน แท้ที่จริงแล้วเป็นการทำลายหลักการสำคัญของประชาธิปไตยที่เชื่อว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ดังนั้น รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยย่อมมีความชอบธรรมในการบริหารประเทศและแก้ไขวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบันตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ได้ โดยไม่ทำลายหลักการความเท่าเทียมกันของประชาชน

3. ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 15/2557 เรื่อง ขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และสถานีวิทยุชุมชน ถือเป็นการปิดกั้นเสรีภาพของปัจเจกบุคคล ในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน และบังคับให้ประชาชนรับฟังแต่ข้อมูลของคณะรัฐประหารแต่เพียงฝ่ายเดียว ยิ่งไปกว่านั้นการจับกุมแกนนำ นักการเมือง นักเคลื่อนไหว และนักวิชาการ รวมไปถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่แสดงออกทางการเมืองอย่างสันติ ถือเป็นการละเมิด   สิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง กลุ่มนิสิตผู้รักประชาธิปไตย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จึงขอเรียกร้องให้คณะรัฐประหาร ยกเลิกการระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และสถานีวิทยุชุมชน รวมไปถึงการปล่อยตัวแกนนำ นักการเมือง นักเคลื่อนไหว และนักวิชาการ รวมไปถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ถูกควบคุมตัวอยู่โดยเร็วที่สุด

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มนิสิตผู้รักประชาธิปไตย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จึงขอเรียกร้องให้เกิดการคืนอำนาจสู่ประชาชนโดยเร็วที่สุด ผ่านการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้ได้มาซึ่งระบอบรัฐสภาดังเดิม รวมทั้งเป็นการรักษาไว้ซึ่งหลักการแห่งความเท่าเทียมกันของมนุษย์ รวมถึงบรรทัดฐานทางการเมืองที่ถูกต้อง และดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นจากประชาคมระหว่างประเทศ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net