ประชาธิปไตย

โปรดเกล้าฯ ปลด 3 ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ เหตุประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง-ผิดต่อราชสวัสดิ์ ไม่ปรากฏชื่อผู้ลงนามรับสนองฯ
2023-06-16 19:53
เปิดมุมมองตัวแทนภาคประชาสังคม 2 ปีกในชายแดนใต้/ปาตานี “สภาประชาสังคมชายแดนใต้และสมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ” กับความคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่ ชี้ประชาธิปไตยคือโอกาสของสันติภาพ เพราะมีนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เข้าใจปัญหา มีนักกิจกรรมสันติภาพลงเลือกตั้งเอง และมีพรรคการเมืองเสนอนโยบายสันติภาพได้ตรงประเด็น และเป็นที่ต้องการของประชาชน เผยภาคประชาสังคมพร้อมเป็นทั้งกลไกร่วมและพื้นที่กลางสร้างสันติภาพ แต่ต้องกำหนดวาระร่วมกันก่อน เพื่อผลักดันการแก้ปัญหาในรัฐสภา
2023-05-24 20:27
กรณีดำเนินคดีโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ นักวิเคราะห์ชวนมองว่าข้อกล่าวหาต่อทรัมป์สะท้อนปัญหาระบบการเมืองของสหรัฐฯ เอง โดยทรัมป์ไม่ได้แค่เป็นภัยต่อพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งเท่านั้น แต่ถูกมองว่าเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยด้วย
2023-04-17 22:31
สัมภาษณ์ ปรีดา เตียสุวรรณ์ นักธุรกิจเพื่อสังคมและการขับเคลื่อนงานประชาธิปไตย ถึงภูมิหลัง มุมมองปัญหาความเหลื่อมล้ำ พัฒนาการประชาธิปไตย การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และธรรมาภิบาล
2023-04-14 14:51
รัฐบาลขวาจัดของอิสราเอลประกาศจะมีการปฏิรูปตุลาการ ทำให้มีการประท้วงเกิดขึ้นเกือบทุกวัน เนื่องจากประชาชนกังวลว่าจะเป็นการจำกัดบทบาทของศาลสูงสุด และให้อำนาจฝ่ายบริหารแบบไม่มีขีดจำกัด ล่าสุดมีการชุมนุมเรียกร้องให้สหภาพยุโรปแทรกแซงอิสราเอลก่อนที่จะสายเกินไป
2023-03-17 21:37

Pages