Skip to main content
sharethis

26 พ.ค.2557 มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ออกแถลงการณ์ เรื่อง เรียกร้องให้การจับกุมผู้บริสุทธิ์ในเชียงใหม่เป็นไปอย่างเปิดเผย เรียกร้องให้สังคมร่วมกันกดดันให้มีการเปิดเผยรายชื่อซึ่งทางคณะรัฐประหารต้องการควบคุมตัวออกมาอย่างชัดเจนทั้งบุคคลที่อยู่ในกรุงเทพฯ และในพื้นที่อื่นๆ  รวมทั้งต้องรายงานถึงความปลอดภัยของบุคคลแต่ละคนที่ได้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมไปแล้ว เพื่อให้ทราบได้อย่างแน่ชัดว่าไม่มีการทำลายสิทธิเสรีภาพในเนื้อตัวร่างกายของบุคคลซึ่งยังเป็นผู้บริสุทธิ์ในทางกฎหมายอยู่

    


แถลงการณ์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
เรื่อง เรียกร้องให้การจับกุมผู้บริสุทธิ์ในเชียงใหม่เป็นไปอย่างเปิดเผย

จากที่ได้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการดำเนินการจับกุมบุคคลจำนวนมากเข้าไปอยู่ในความควบคุมของทางฝ่ายทหาร

ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพฯ ได้มีการประกาศรายชื่อผ่านทางสื่อมวลชน กลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งได้เข้าไปอยู่ภายใต้การควบคุมตัวโดยเป็นที่รับทราบของสาธารณชนผ่านทางสื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยังสามารถเป็นที่รับรู้ได้ว่าบุคคลใดอยู่เข้าไปอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารบ้าง

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่อื่นๆ จะพบว่ากระบวนการในการดำเนินการจับกุมบุคคลเป็นจำนวนมากมิได้มีปฏิบัติการที่ดำเนินไปอย่างเปิดเผยเฉกเช่นที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ดังในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีบุคคลจำนวนมากถูกดำเนินการจับกุมโดยมิได้มีการประกาศให้ทราบอย่างแจ้งชัด บุคคลหลายคนเพียงได้รับการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์จากผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร หรือผ่านการบอกเล่าจากบุคคลอื่นว่าให้ไปรายงานตัวต่อทางฝ่ายทหาร ซึ่งก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นปฏิบัติการของทางทหารจริงหรือไม่

นอกจากนี้ก็ยังมีบุคคลเป็นจำนวนไม่น้อยที่ถูกควบคุมตัวโดยไม่ปรากฏอย่างแจ้งชัดว่าเป็นบุคคลที่ทางทหารต้องการควบคุมตัวหรือไม่ และไม่มีการรายงานถึงความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น แม้ว่าหลายคนจะได้ถูกควบคุมตัวนับตั้งแต่เกิดการยึดอำนาจขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม เป็นต้นมา ทำให้ขณะนี้ไม่เป็นที่ชัดเจนว่ามีบุคคลใดบ้างที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของทางทหาร การกระทำในลักษณะเช่นนี้นับเป็นสิ่งที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง อีกทั้งขัดต่อหลักการพื้นฐานของกฎหมายอาญาในการคุ้มครองบุคคลผู้บริสุทธิ์อย่างสำคัญ

สิทธิเสรีภาพในร่างกายเป็นสิทธิพื้นฐานที่มีความสำคัญในนานาอารยะประเทศ การจะดำเนินการใดๆ อันเป็นการรุกล้ำต่อสิทธิเสรีภาพในร่างกายเป็นกระบวนการซึ่งต้องถูกตรวจสอบ และมีหลักประกันว่าบุคคลนั้นจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และโดยกระบวนการที่มีความเป็นธรรม เฉพาะอย่างยิ่งจากการใช้อำนาจรัฐในการเข้าล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพของพลเมือง

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ขอเรียกร้องให้สังคมร่วมกันกดดันให้มีการเปิดเผยรายชื่อซึ่งทางคณะรัฐประหารต้องการควบคุมตัวออกมาอย่างชัดเจนทั้งบุคคลที่อยู่ในกรุงเทพฯ และในพื้นที่อื่นๆ  รวมทั้งต้องรายงานถึงความปลอดภัยของบุคคลแต่ละคนที่ได้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมไปแล้ว เพื่อให้ทราบได้อย่างแน่ชัดว่าไม่มีการทำลายสิทธิเสรีภาพในเนื้อตัวร่างกายของบุคคลซึ่งยังเป็นผู้บริสุทธิ์ในทางกฎหมายอยู่
    
      
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
26 พฤษภาคม 2557

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net