คสช. เร่งจัดทำแผนงานรัฐวิสาหกิจสอดรับโรดแมป 3 ขั้น จ่ายเงินจำนำข้าว 6 วัน รวม 34,722.02 ล้าน

30 พ.ค. 2557 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ทั้ง 56 หน่วยงาน ว่า คสช. เห็นว่างานด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งการประชุมวันนี้ได้ให้รัฐวิสาหกิจได้รายงานอุปสรรค ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุง แก้ไขในองค์กร และได้มีการแบ่งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจออกเป็น 9 กลุ่มงาน โดยภายในเที่ยงของวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน นี้ ให้รัฐวิสาหกิจต่างๆ ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ คสช. เพื่อจะนำมาสรุปรวบรวม และเสนอให้ หัวหน้า คสช. รับทราบ โดยเฉพาะความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในปี 2557-2558 เรื่องที่ต้องมีการตัดสินใจดำเนินการทันที แผนงานที่ค้างในปี 2557 ที่รอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แผนงานที่จะบรรจุในปี 2558 การแต่งตั้งกรรมการให้ครบสมบูรณ์ และเน้นการจัดทำโรดแมปรัฐวิสาหกิจ ให้คู่ขนานกับโรดแมป 3 ขั้นตอนของหัวหน้า คสช.
 
ส่วนการปรับเปลี่ยน โยกย้าย บอร์ดบริหารของรัฐวิสาหกิจ จะเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถและมีเวลาทำงานมากเข้ามาทำหน้าที่ ทั้งนี้การแต่งตั้งบอร์ดของหน่วยงานรัฐวิสากิจมีข้อกฎหมายเกี่ยวข้องจำนวนมาก ซึ่ง คสช. ให้ความสำคัญและจะไม่ทำผิดกฎหมาย ดังนั้นการหาบอร์ดใหม่จะเป็นการพิจารณาร่วมกันของฝ่ายรัฐวิสาหกิจ และ คสช. ที่จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ
 
ส่วนการประชุมร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ พลอากาศเอก ประจิน กล่าวว่า จะเร่งดำเนินการให้สามารถเริ่มการประชุมคณะกรรมการบีโอไอให้ได้โดยเร็ว เพื่อส่งเสริมขับเคลื่อนการลงทุนต่างๆ ส่วนการทำโรดแมปสร้างความมั่นใจด้านการลงทุนจะดำเนินการต่อไป ให้สอดคล้องกับการมอบนโยบายจากหัวหน้า คสช.
 
ประชุมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารกระทรวงวิทย์ฯ ผลักดันงานวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน
 
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาพร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมหารือกับรองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ พร้อมมอบนโยบายเร่งเสริมสร้างและวางระบบการทำงานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ และภาคพลังงาน มุ่งเน้นด้านการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ให้ทรัพยากรมนุษย์กลายเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน
 
โดยผลจากการประชุมร่วมกับหน่วยราชการในสังกัด พบว่าปัญหาหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างๆ ใน 4 ประเด็นหลัก อาทิ การแต่งตั้งและการหมดวาระของคณะกรรมการที่เป็นกลไกขับเคลื่อนระบบบริหาร และการกำหนดทิศทางการบริหาร ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นว่าควรปฏิรูปงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยผลักดันให้เพิ่มงบลงทุนให้ถึงร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในอีก 5 ปีข้างหน้า
 
ธ.ก.ส. สรุปยอดจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าว 6 วัน รวม 3.4 แสนราย เป็นเงินกว่า 34,000 ล้านบาท
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สรุปการจ่ายเงินใหกับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/2557 วันนี้ (31 พ.ค.57) เพิ่มอีก 41,697 ราย รวมเป็นเงิน 3,893.79 ล้านบาท
 
ทั้งนี้ รวมยอดการจ่ายเงินให้เกษตรกร 6 วันที่ผ่านมา ได้ทำการจ่ายให้ชาวนาแล้ว 345,647 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเงิน 34,722.02 ล้านบาท
 
 
 
ที่มาเรียบเรียงจาก: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท