ตั้ง 'ประยุทธ์' นั่งประธานบอร์ดคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

7 มิ.ย. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกประกาศ คสช. ฉบับที่ 59/2557 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เรื่องการ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยระบุว่าเพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมการลงทุนเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังต่อไปนี้

1.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน
2.พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.) รองหัวหน้า คสช. หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นรองประธาน  
3.พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองผบ.ทบ. รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช.  กรรมการ
4.นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  กรรมการ
5.นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
6.นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์  กรรมการ
7. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)   กรรมการ  
8.นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
9.นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กรรมการ
10.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย กรรมการ
11.นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ
12.นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ กรรมการ
13. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
14.นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด  นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ที่ปรึกษา
15.นายสมชาย  หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่ปรึกษา
16.นายประกิจ ชินอมรพงษ์ นายกสมาคมโรงแรมไทย ที่ปรึกษา
17.นายภัคพล งามลักษณ์ สมาคมผู้ค้าปลีก ที่ปรึกษา
18.นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขาธิการ

ทั้งนี้ให้มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ประกาศเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท