คสช. ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศ

13 มิ.ย. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศฉบับที่ 64/2557 เรื่องการยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถานทั่วราชอาณาจักร ว่าตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีการประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานทั่วราชอาณาจักรตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 และ ได้มีการปรับลดห้วงระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหะสถานและยกเลิกการห้ามออกเคหะสถานในบางพื้นที่ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 42/2557 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ฉบับที่ 52/2557 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ฉบับที่54/2557 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 56/2557 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 60/2557 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2557 แล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมในพื้นที่ต่างๆของประเทศได้คลี่คลายลง และไม่ปรากฎสิ่งบอกเหตุอันจะนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ดังนั้น เพื่อเป็นมาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงให้ยกเลิกการประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานในพื้นที่ส่วนที่เหลือทั่วราชอาณาจักร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์