Skip to main content
sharethis

ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 200 ชื่อ นายทหาร-นายตำรวจเกินครึ่ง วันเดียวกันมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภา 7 ส.ค. นี้ โดยผู้มีรายชื่อนั่ง สนช. ไปรายงานตัวได้ที่รัฐสภา 1-5 ส.ค. นี้

31 ก.ค. 2557 - เมื่อเวลา 21.00 น. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ตีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา 2 เรื่อง ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2557 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2557

โดยในพระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 มีรายละเอียดดังนี้

"โดยที่ได้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 5 มาตรา 22 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.2557 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ"

วันเดียวกัน ในราชกิจจานุเบกษา ยังมีประกาศแต่งตั้งสภาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ตามมาตรา 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน 200 รายชื่อ รายชื่อจำนวนมากเป็นนายทหารและนายตำรวจยศนายพล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ทั้งนี้สามารถอ่านรายชื่อ สนช. ตาม "ประกาศแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" ตามรายงานข่าวนี้ (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

อนึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 30 ก.ค. เว็บไซต์รัฐบาลไทย รายงานว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ คสช. พร้อมด้วย พล.ท.สุชาติ หนองบัว รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ และคณะฝ่ายกิจการพิเศษ ตรวจเยี่ยมและประชุมการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจด้านนิติบัญญัติเพื่อรองรับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยมีนายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางนรรัตน์ พิมพ์เสน เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ให้การต้อนรับ

ขณะที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ประกาศให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สามารถมารายงานตัว ที่รัฐสภา อาคาร 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - วันที่ 5 ส.ค. รวมเวลา 5 วัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.00 น. ไม่เว้นหยุดราชการ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net